Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Опис результатів виконання проекту 

У звіті проаналізовані існуючі закордонні технологічні схеми газифікації твердих палив у потоці, у киплячому та нерухомому шарах відомих світових компаній, таких як Shell, Prenflo(Uhde), Siemens(GSP), GEEnergy (Texaco), HTW (Uhde), U-Gas (GTI), Lurgi (SEDIN), BGL. Показано, що найбільш близькою технологією до умов технічного завдання інноваційного проекту є метод газифікації Shell, основні атрибути якого використовувались при розробці ескізного проекту. При розробці проекту виконані наступні роботи:

а) побудована математична модель аеродинаміки, тепломасообміну та хімічного реагування полідисперсного ансамблю частинок вугілля у висхідному високотемпературному потоковому газифікаторі з урахуванням гетерогенних та гомогенних хімічних реакцій, променистого та конвективного теплообміну між частинками, газом та стінкою реактора;

б) з використанням цієї моделі виконані повірочно-конструкторські розрахунки процесу парокисневої газифікації  під тиском 4,2 МПа та отримана детальна інформація про цій процес (поля температур та концентрацій фаз, теплові потоки на стінку реактора, конструктивні характеристики, ступінь конверсії вуглецю та ін.), необхідна для конструювання газифікатора;

в) розроблена технологічна схема процесу парокисневої газифікації пилоподібного Олександрійського бурого вугілля;

г) на основі теоретичного аналізу одностадійного та двостадійного процесів парокисневої газифікації вибрана одноступенева схема газифікації під тиском 4,2  МПа Олександрійського бурого вугілля у висхідному високотемпературному потоці;

 д) розроблена конструкція газогенератора на стадії ескізного проекту;

е) проведені розрахунки на міцність мембранної поверхні та корпусу реактора. Показано, що напруга, що виникає у мембрані не перевищує допустимих значень;

є) виходячи з температури шлакової плівки вибрана обмурівка ZrO2 мембрани газогенератору;

ж) проведені повірочно-конструкторські розрахунки двох варіантів пальникових пристроїв та вибрана їх компоновка.

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+