Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Опис результатів виконання проекту 
1. У виконаному науково-технічному проекті теоретично обґрунтовано і створено експериментальний зразок інструментальних засобів для поточного неінвазивного контрою за змінами стану людей з інтоксикацією шкідливими випарами – блокаторами гемоглобіну в умовах обмеженого часу і рятування. 2. Контроль і моніторинг за змінами стану людей з інтоксикацією шкідливими випарами –блокаторами гемоглобіну ґрунтується на сукупності одночасно визначених показників діяльності не однієї, а декількох функціональних систем організму, та нових схемо-технічних, програмно-технічних рішеннях та використанні сучасної електронної бази і засобів програмування і документування. 3. Для вчасного виявлення і моніторингу у обстежуваного ускладнень, що виникли під впливом перебування і дихання в середовищі з високою концентрацією окису вуглецю застосовується інструментальний контроль змін його концентрації у вдихуваному і видихуваному повітрі і одночасно, неінвазивно, з використанням методів оптичної спектрометрії, в потоках крові за характерними змінами спектральних характеристик фракцій гемоглобіну, оксигемоглобіну , карб оксигемоглобіну. 4. Додатково, зважаючи на генералізований вплив інтоксикації на всі системи організму, небезпеку летальності і обмеженість часу обстеження, розроблено схемо технічні рішення і створено зразки інструментальних засобів для виявлення і моніторингу у обстежуваного сукупно показників ускладнень: системи крові (неінвазивно) щодо змін насичення киснем, вуглекислим газом, і окисом вуглецю фракцій гемоглобіну в потоках крові, діяльності серця і судинної системи, гемодинаміки і регіонального кровопостачання , дихання, вентиляції легень, газообмінної функції, терморегуляції, артеріального тиску, процесів метаболізму і енергообміну. Розробка захищена патентами.
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+