Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту 

 

Виготовлений на ДНВП "Електронмаш" експериментальний зразок Інпарком_pg вже використовується для проведення наукових досліджень та розрахунків.

В подальшому передбачається створення промислового зразка та підготовка до серійного виробництва Інпарком_pg.

Інпарком_pg знайде застосування на підприємствах і в організаціях, що займаються проектуванням в оборонній галузі та галузях машинобудування, цивільного та промислового будівництва, зокрема при статичному, динамічному та нелінійному аналізі міцності конструкцій, а також в науково-дослідних установах, у вищих навчальних закладах тощо.
   
   
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+