Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги 

 

На протязі останніх років Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова спільно з ДНВП «Електронмаш» створено сімейство інтелектуальних паралельних комп’ютерів Інпарком кластерної архітектури на базі багатоядерних процесорів, інтелектуальна робоча станція гібридної архітектури Інпарком_g.

Дана розробка є розвитком ідеології сімейства інтелектуальних комп’ютерів Інпарком в напрямку ущільнення обчислень за рахунок новітніх високопродуктивних графічних прискорювачів та сучасних технологій зберігання значних обсягів інформації та віртуалізації прикладного програмного забезпечення.

Аналогів інтелектуальних апаратно-програмних комплексів на основі одновузлових суперкомпютерів гібридної архітектури з реалізованими функціональними можливостями не існує.

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+