Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 

 

Суттєве поліпшення якості математичного моделювання та проектування в оборонній галузі, галузях машинобудування, будівництва тощо можливе тільки при використанні принципово нових тривимірних моделей, переходу від комп’ютерного моделювання окремих вузлів та агрегатів до розрахунку та оптимізації виробу в цілому. Ще одним чинником, також ресурсномістким, є забезпечення достовірності комп’ютерних розв’язків дискретних моделей, що визначається як їх розмірами, так і похибками вихідних даних.

Розгляд проблем в такій постановці приводить до математичних моделей надвеликих розмірів, для комп’ютерної реалізації яких не вистачає обчислювальних ресурсів сучасних персональних комп’ютерів та робочих станцій.

Сучасні високопродуктивні комп’ютерні системи потребують потужного живлення, виділяють багато тепла і відповідно потребують систем кондиціювання, мають достатньо високий рівень акустичного шуму і, враховуючи все це, розташовуються в окремих спеціальних приміщеннях. Все це спричиняє високі витрати на виготовлення та експлуатацію таких систем і перешкоджає їх широкому застосуванню.

Одним з перспективних напрямків розвитку високопродуктивних обчислень є застосування гібридних систем, які складаються з множини багатоядерних процесорів з графічними прискорювачами.

Дана розробка реалізує високопродуктивні обчислення (до 3 Тфлопс) в форматі персонального комп'ютера за рахунок ущільнення обчислень в рамках одного вузла.

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+