Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 
 

У відповідності з Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” до стратегічних пріоритетних напрямів віднесено новітні енергозберігаючі технології, інформаційні технології контролю та управління об’єктами базових технологій та засоби управління енергоефективним, ресурсозберігаючим, екологічно безпечним обладнанням та процесами водопідготовки, очищення води, теплопостачання, які сприятимуть оздоровленню людини та охороні навколишнього середовища.

Саме підвищенню рівня автоматизації та впровадженню компютерних технологій з метою  енергозбереження в системах інженерного обладнання об’єктів комунальної сфери спрямовано цей проект.

Метою проекту є виявлення джерел економії енергоспоживання за допомогою засобів автоматизації та комп’ютерних технологій управління інженерним обладнанням комунальних об’єктів та поглибленої їх диспетчеризації в процесі експлуатації.

В першу чергу, це стосується систем опалення, гарячого (ГВП) і холодного (ХВП) водопостачання, кондиціювання та вентиляції, які повинні забезпечувати належні умови комфорту для проживання чи роботи людей в житлових та адміністративних будівлях. Але тут не завжди використовуються сучасні технології та засоби автоматизації для економії енергоресурсів, особливо в застарілих будівлях.

Це ж стосується і систем електропостачання та освітлення, де теж перевитрачається немало коштів із-за несвоєчасного відключення як зовнішнього, так і внутрішнього освітлення затемнених приміщень, які, як правило, не оснащені відповідними системами економного освітлення.

Диспетчеризація параметрів надаваємих послуг (опалення, ГВП, ХВП, освітлення тощо) та їх відповідність нормативам, контроль стану технологічного обладнання та завчасне попередження можливих аварійних ситуацій дадуть змогу споживачам своєчасно і обгрунтовано звертатись до відповідних служб щодо усунення неполадок або відшкодування коштів за неналежні послуги.   

Практично всі перелічені складові систем інженерного забезпечення будівель в процесі свого функціонування потребують використання засобів автоматизації та комп’ютерних технологій, які повинні закладатися в проектах на будівництво нових чи модернізацію існуючих об’єктів.

Саме удосконаленню проектних рішень, а також засобів автоматизації та комп’ютерних технологій з орієнтацією їх на впровадження економного енергоспоживання у складі сучасних інженерних систем житлових та адміністративних будівель спрямовано цей інноваційний проект.

Маючи значний досвід у впровадженні систем автоматизації інженерного обладнання будівельних об’єктів, у тому числі і безпосередньо в будівлі ІПММС НАН України, можна навести такі підстави необхідності здійснення проекту:

·  слабке використання енергозберігаючих технологій в системах опалення та освітлення – відсутні проекти по-фасадного регулювання опалення, не використовуються понижені режими, які не завжди можуть бути реалізовані традиційними засобами автоматики, відсутня автоматика і в системах освітлення;

·  недостатність моделювання і розрахунків енергопостачання тільки при номінальних навантаженнях, що призводить до нераціонального витрачання енергоносіїв, в першу чергу, в системах холодного та гарячого водопостачання (нічний режим, мало заселені нові будинки тощо);

·  важлива функція систем автоматики щодо видачі повідомлень про виникнення несправностей в роботі інженерного обладнання, яке повинно передаватися на пост чергового чи в об’єднану диспетчерську службу (ОДС), на об’єктах не завжди задіяна;

·  відсутність інформації у споживачів, тобто у жителів будинків, про порушення в роботі сантехнічного обладнання, яка б спонукала їх своєчасно звертатися до відповідних служб щодо усунення несправностей, не доводячи ситуацію до аварійного стану.

·  Розробка і впровадження типових проектів власних систем автоматизації та комп’ютерних технологій управління інженерним обладнанням із залученням провідних проектних установ в цій галузі  дозволить усунути вказані недоліки.

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+