Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту 
 

Запровадження кластерного підходу дозволяє підвищити ефективність взаємодії приватного сектору, держави, торговельних асоціацій, дослідницьких і освітніх установ в інноваційному процесі. Він може бути основою для конструктивного діалогу між представниками підприємницького сектору і держави з метою виявлення проблем розвитку науки і виробництва, шляхів найбільш ефективної реалізації наявних інвестиційних можливостей і необхідних заходів державної політики.

На етапі формування кластеру провідну роль в його розвитку відіграють органи влади, завданням яких є мобілізувати потенційних учасників кластеру. Першочергові кроки з розвитку кластеру можуть бути визначені при створенні кластерної організації, детальний план дій формується за результатами спеціального дослідження, яке враховує регіональну й галузеву специфіку і, як правило, проводиться в рамках підготовки програми розвитку кластера. Основними напрямами сприяння розвитку кластерів з боку регіональних органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування є:

1.      Сприяння інституційному розвитку кластерів – ініціювання і підтримку створення спеціалізованої організації розвитку кластера та діяльності зі стратегічного розвитку кластера та встановлення ефективної інформаційної взаємодії між учасниками кластера.

2.      Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності учасників кластера і сприяння ефективності їх взаємодії (кластерних проектів).

3. Забезпечення формування сприятливих умов розвитку кластерів.

Завдяки участі в програмах розвитку кластерів активними суб’єктами стають не тільки регіональні й муніципальні органи влади, але й бізнес, науково-академічне середовище, фінансові інститути, організації зі співробітництва. Таким чином, програми розвитку кластерів є основою для підвищення ефективності приватно-державного партнерства і взаємодії між владою, бізнесом, вузами тощо. 

   
   
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+