Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Основні переваги кінцевих результатів проекту 
 

- Класифіковано сектори економіки регіонів за різними ознаками

- Визначено тенденції розвитку секторів економіки регіонів.

- Виявлено, що регіональні розбіжності у темпах економічного росту обумовлені не тільки специфікою секторальної структури регіонів, але й, у значній мірі, відмінностями у величині росту окремих секторів.

- Здійснено аналіз зарубіжного досвіду впровадження різних форм державно-приватного партнерства.

- Визначено світові тенденції розвитку кластерів та проаналізовано розвиток кластерних ініціатив в Україні.

- Обґрунтовано сутність та основні завдання кластерно-орієнтованої регіональної політики.

       - Запропоновано механізм розробки міжсекторальних моделей розвитку регіонів у системі регіонального стратегічного планування.
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+