Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 
 

Економічний простір України історично сформувався неоднорідним, що спричинило суттєвий вплив на подальший розвиток державного устрою, секторальну структуру та ефективність економіки, а також стратегію інституційних перетворень.

Аналіз різних секторів економіки дає можливість виділити окремі класифікаційні групи секторів та міжкласифікаційні зв’язки між ними, що визначаються різними ознаками. При розробці міжсекторальних моделей розвитку важливим є вивчення особливостей взаємозв’язків та взаємодії секторів за п’ятисекторною концепцією, трансакційного і трансформаційного, суспільного та приватного, інституційних секторів, а також їх впливу на регіональних розвиток. Тому розв’язання потребують наступні задачі: аналіз взаємозв’язку всіх інституціональних секторів на рівні регіону, визначення пріоритетності секторів у розвитку регіонів, дослідження впливу інституціональних секторів на структуру економіки регіонів, розробка управлінської моделі міжсекторального розвитку регіонів та ін.

Крім того, необхідність підвищення економічної ефективності регіональних господарських систем ставить перед територіями нові завдання, насамперед пов’язані з вибором конкурентоспроможної моделі регіональної економіки, що дозволяла б найбільш продуктивно й раціонально використовувати й нарощувати існуючий потенціал.

В сучасній економіці в умовах глобалізації лідируючі позиції займає кластерний підхід, що ґрунтується на отриманні максимального синергетичного ефекту від функціонування господарсько-територіальних систем  на основі тісної взаємодії підприємств різних галузей і секторів економіки та використання конкурентних переваг території.

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+