Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Розробка, виготовлення і випробування дослідно-промислового зразка апарата для обробки молока продуктивністю 10-20 т/годину
   

 Установи-виконавці проекту

Головна установа
Відділення фізико-технічних проблем енергетики
Секція фізико-технічних і математичних наук

 Партнери з виконання проекту

Матеріальна участь при виготовлені дослідно-промислового зразку апарат
Проведення іспиту на молочному підприємстві, фінансова підтримка

 Керівник проекту

 Відповідність результатів проекту державним пріоритетам

2. Людина і Сталий розвиток
5. Перехід до високоефективного аграрного та аграрно-переробного виробництва

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 Практичне призначення результатів виконання проекту

   
 
 
Повна назва проекту:
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+