Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Розробка продуктивної дослідно-виробничої технології для виготовлення нових концентрованих біоцидних нанопродуктів «Срібний щит – 1000» та «Наноагент+» та її комплексне впровадження
   

 Установи-виконавці проекту

Головна установа
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
Секція фізико-технічних і математичних наук
Співвиконавці проекту
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
Секція фізико-технічних і математичних наук

 Партнери з виконання проекту

Послуги та технічна допомога, вклад для участі
Технічна допомога з питань сертифікації

 Керівник проекту

 Відповідність результатів проекту державним пріоритетам

2. Людина і Сталий розвиток

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

1. Наноматеріали та нанотехнології

 Практичне призначення результатів виконання проекту

   
 
 
Повна назва проекту:
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+