Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 
   

Метою проекту є підвищення надійності і якості роботи систем автоматики інженерного обладнання будівельних об’єктів комунальної сфери, виходячи з критерію максимального задоволення споживачів належними комунальними послугами і водночас сприяння економному їх витрачанню.

До інженерних систем будівель відносять системи електро-, тепло- та водопостачання, кондиціювання та вентиляції, ліфтове обладнання, протидимовий та протипожежний захист, контроль загазованості, телевізійний та телефонний зв’язок і інше устаткування, яке забезпечує належні умови комфорту для проживання чи роботи людей.

Практично всі перелічені складові системи інженерного забезпечення будівель в процесі свого функціонування використовують засоби електроавтоматики, які закладаються в проектах на будівництво нових чи модернізацію існуючих об’єктів.

Саме створенню сучасних засобів і систем електроавтоматики з орієнтацією на їх впровадження у складі сучасних інженерних систем житлових та адміністративних будівель спрямовано цей інноваційний проект.

З аналізу функціонування традиційних систем автоматизації інженерного обладнання будівельних об’єктів можна виділити такі недоліки, які призводять до зайвих витрат на оснащення цих систем і не сприяють енергозбереженню:

·        надмірна кількість різновидів проектних рішень схожих за складом санітарно-технічних систем, що ускладнює розробку систем автоматики і їх обслуговування;

·        недостатність моделювання і розрахунків енергопостачання тільки при номінальних навантаженнях, що призводить до нераціонального витрачання енергоносіїв, в першу чергу, в системах холодного та гарячого водопостачання (нічний режим, мало заселені нові будинки тощо);

·        слабке впровадження енергозберігаючих технологій в системах опалення – по-фасадне регулювання, понижені режими, які не завжди можуть бути реалізовані традиційними засобами автоматики;

·        застарілі засоби релейної автоматики, які не відповідають сучасним вимогам;

·        важлива функція систем автоматики щодо видачі повідомлень про виникнення несправностей в роботі інженерного обладнання, яке повинно передаватися на пост чергового чи в об’єднану диспетчерську службу (ОДС), на об’єктах часто-густо не задіяна;

·        відсутність інформації у споживачів, тобто у жителів будинків, про порушення в роботі сантехнічного обладнання, яка б спонукала їх своєчасно звертатися до відповідних служб щодо усунення несправностей, не доводячи ситуацію до аварійного стану.

Розробка типових проектів систем автоматики інженерного обладнання із залученням провідних проектних установ в цій галузі та розробка і впровадження в цих системах сучасних мікропроцесорних засобів дозволить усунути вказані недоліки.

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+