Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Основні переваги кінцевих результатів проекту 
 

Геодезичні GPS-технології використовуються в світі з початку 90-х років минулого століття, однак далеко не всі геодезичні організації України мають можливість придбати найбільш ефективне, але занадто дороге супутникове геодезичне устаткування та програмне забезпечення. Для підвищення ефективності виконання робіт, їхньої координації, контролю, стикування результатів, аналізу і керування ходом виконання реформи з боку державних органів необхідні найбільш сучасні та ефективні технологічні рішення.

Це є побудова інфраструктури формування і провайдінгу опорної вимірювальної інформації - рівномірно розподіленої мережі перманентних GPS (ГНСС) станцій. Наявність у будь-якому регіоні мережі станцій дозволяє забезпечити централізовану інформаційну підтримку геодезичних робіт користувачів по всій території регіону. При цьому в зоні покриття мережі користувачі одержують унікальну можливість досягнення сантиметрового рівня точності при використанні мінімального комплекту (від одного приймача) супутникового геодезичного GPS обладнання відносно низької вартості. Організація-власник системи через провайдера послуг, що може бути суміщений з обласним кадастровим центром, одержує можливість координувати роботи, що проводяться, стикувати отримані результати для ведення загально регіонального реєстру і т.ін.

Інформаційна система значно (у 2-3 рази) зменшує витрати при виконанні робіт, забезпечує гарантовану якість координатних визначень, підвищує продуктивність (у 1,5 - 2 рази). Мережна технологія переборює ряд обмежень, властивих традиційній GPS технології. Комбінація в інформаційній системі двочастотних приймачів станцій мережі й одночастотних приймачів споживачів помітно підвищує привабливість нових мережних технологій для споживачів - істотно (економія 60...75%) знижуються витрати на придбання устаткування і програмного забезпечення, взаємодія із сервісними центрами дозволяє користуватися послугами низької вартості, починаючи від консультацій і закінчуючи повним виконанням координатних робіт "під ключ".

Новизна в проекті, що відрізняє його від подібних закордонних розробок, полягає в тому, що при реалізації системи моніторингу геодинамічних процесів використано оригінальний вітчизняний програмний комплекс та технологію визначень, які будуть забезпечувати сантиметровий рівень точності при використанні споживачами як дорогих двочастотних, так і одночастотних GPS приймачів низької вартості. Зокрема, мова йде про нові алгоритми та програмне забезпечення обробки фазових і кодових спостережень розрідженої мережі перманентних базових станцій (базові відстані від 70÷100 км (досягнення сантиметрової точності) до 300÷500 км (досягнення субдециметрової точності).

Принципові відмінності розроблювальної мережної технології обробки, аналізу GPS/GNSS спостережень і точного позиціювання полягають у наступному:

1) На етапі "пре-процесінгу" (попередньої обробки спостережень) при виявленні й усуненні фазових стрибків ("сліпів") застосовується новий ефективний універсальний (для всіх можливих режимів позиціювання) метод і алгоритми обробки одночастотних/двочастотних GPS-спостережень, отриманих у статичному і кінематичному режимах зйомки. Даний метод дозволяє відновити безперервність фазових спостережень на окремих трасах "і-й супутник - j-й GPS/GNSS-приймач" і дає додаткові можливості для мережної обробки спостережень.

2) Реалізація ефективного оригінального мережного MRD-методу (Multіreference Dіfferentіal Method) диференціального позиціювання дециметрової і субдециметрової точності для значних (до 500 км) базових відстаней з використанням згладжених за спеціальними методами кодово-фазових спостережень.

3) Використання мережних принципів обробки спостережень, що дозволяють використовувати додаткові геометричні обмеження на етапі розрізнення фазових невизначеностей.

4) "Кооперативне" використання спостережень усіх споживачів в ході їх спільної обробки зі спостереженнями мережі референцных станцій з метою підвищення надійності і точності оцінки зональних атмосферних корекцій і потім - WAD/VRS-позиціювання. Це дає можливість більш точної WAD/VRS-інтерполяції результатів оцінки параметрів моделей на місце розташування споживачів.

Крім того, така обробка є універсальною і може бути застосовна як для статичних, так і для кінематичних геодезичних зйомок. Відмінною рисою пропонованої GPS-технології є її орієнтація на максимальне здешевлення устаткування споживачів, надання масових інформаційних послуг. Технологія заснована на можливості сумісної обробки вимірів від мережі GPS станцій і приймачів споживачів в спеціалізованому сервісному центрі кваліфікованим обслуговуючим персоналом.

Запропонована вітчизняна VRS-технологія обробки спостережень мереж GPS/GNSS-станцій і споживачів дозволяє ефективно обробляти як кодові, так і фазові спостереження, контролювати і підтримувати їх якість, згладжувати кодові спостереження з використанням фазових, компенсувати эфемеридні погрішності і уходи годин навігаційних супутників, годин приймачів споживачів. Організація геодезичних робіт з використанням розробленої технології може забезпечити до 70% картографічних і кадастрових робіт в Україні, підтримку ГІС та ін., а доробка і реалізація розробленої технології для режиму реального часу дозволить забезпечити оперативне високоточне координатно-часове забезпечення широкого класу споживачів. У найближчому майбутньому заплановані реалізація й експериментальне дослідження більш досконалих алгоритмів формування мультиреференцних диференціальних корекцій, дослідження алгоритмів, що дозволяють уточнювати регіональні атмосферні моделі затримок навігаційних сигналів за спостереженнями двочастотних референцних станцій з наступним їх використанням для корекції одночастотних спостережень споживачів у зоні дії мережі. По оцінках, це дозволить досягти точності на рівні 1-5 см (СКП) для всієї території України.


 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+