Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту 
 

Проект спрямований на вирішення актуальної проблеми впровадження в Україні найбільш ефективних сучасних супутникових технологій високоточного координатного забезпечення таких народногосподарських напрямків, як геодезична зйомка, визначення та підтримка державного кадастру, землевпорядкування та ін. Метою проекту у 2007 р. є створення та натурне тестування (відпрацювання) прототипу інформаційно-вимірювальної супутникової GPS/GNSS-системи (ІВС) забезпечення геодезичних та кадастрових зйомок на рівні дециметрової/сантиметрової точності з використанням спостережень регіональної мережі референцних перманентних GPS/GNSS-станцій на території Київської і Чернігівської областей та Закарпаття. Відмінною рисою проекту є орієнтація на максимальне здешевлення устаткування споживачів, надання масових інформаційних послуг, як це реалізується, наприклад, в європейській системі EUPOS. Проект передбачає розробку та впровадження вітчизняної новітньої супутникової технології «Віртуальна Референцна Станція – ВРС» (VRS – англ.) координатних визначень високої точності, що розробляється в ГАО НАНУ, з використанням спостережень мереж перманентних референцних станцій глобальних навігаційних супутникових систем. Реалізація такого проекту зв'язана з розгортанням і запровадженням в дію в Україні міжнародної мережі IGS/EPN референцних постійно діючих (перманентних) GPS/GNSS-станцій, Державної мережі моніторингу GNSS (глобальних навігаційних супутникових систем).

Нормативно-правовою основою реалізації проекту є:
  • ЗАКОН УКРАЇНИ від 24 жовтня 2002 р. № 203-IV Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 2003–2007 роки; Загальнодержавна (Національна) космічна програма України на 2003–2007 роки;

  • Постанова КМУ від 14 квітня 2004 р. № 470 “Про затвердження Положення про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем і Програми забезпечення функціонування і розвитку державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем на період до 2010 року”;

  • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 10 червня 2005 р. № 933/2005 Про заходи щодо дальшого розвитку космічної галузі України;

  • УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) між Європейським співтовариством, його державами-членами та Україною, Стаття 11 “Розвиток глобальних та регіональних наземних аугментаційних систем GNSS”, 2 грудня, 2005 р.

 
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+