Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Основні переваги кінцевих результатів проекту 

   Принципову ідею конструкційного та технологічного рішення розроблених з підприємствами-партнерами  будівельних клеєних блоків з листового скла та його відходів показано на рис.

  

 


На відміну від пресованих блоків, які зварюються з двох пресованих коробчастих елементів, і не можуть бути модифіковані на вимогу замовника без значних витрат на технологічне обладнання та пресформи, запропонована конструкція є гнучою до вимог споживача та технічних можливостей переважної більшості переробників листового скла.

Основні переваги  клеєних склоблоків:

1.     Використання малорозмірних відходів листового скла для силової частини, а також для лицевої та тильної пластин малих за розмірами блоків.

2.     Використання міцного та декоративного скла.

3.     Можливість виготовлення  склоблоків різних габаритів та форми,           у т.ч. великорозмірних.

4.     Використання технології склеювання на основі доступних адгезійних матеріалів, у тому числі, тих, що пропонуються для будівельного призначення і відповідають належним технічним вимогам.

Блоки скляні клеєні з листового скла та його відходів (означені як „Блоки БСК”) призначені для застосування у будівництві для укладення світлопрозорих не несучих конструкцій, заповнень стінових проємів, перегородок, огороджень та декоративних елементів будівель та споруд.

Блоки виготовляються двох основних типів - пустотілі БСК-1 та суцільні БСК-2. Приклади принципових структур блоків обох типів показані на рис.  Максимальні габарити блоків БСК-1  400 х 200 х 150 мм.                                 

  

                         

Схема пустотілого блоку БСК-1 для світлопрозорого скління на

основі силової коробчастої структури 1 з відходів скла та

лицьової і тильної скляних пластин 2.

         Вперше запропоновані блоки БСК-2 суцільної складеної структури максимально враховують можливість використання відходів різних форм та розмірів при виготовленні композитних шарів 2, об’єднаних завдяки адгезійних шарів 3 між собою та з лицевими суцільними пластинами 1, як показано на рис. Габарити цих блоків  - до 400 х 100 х 30 мм.

 

 Будова суцільного блоку БСК-2 для світлопрозорого скління передбачає

Використання монолитних пластин - 1 або складених з відходів -2  шарів скла та адгезійних шарів 3.

        Блоки виготовляються з листового флоат та віконного скла згідно ДСТУ Б В. 2.7-122(ГОСТ 111-90). Для забезпечення додаткових силових, експлуатаційних та декоративних властивостей блоки можуть бути виготовлені також з скла загартованого будівельного ДСТУ Б В.2.7-123(ГОСТ 30826), скла багатошарового будівельного ДСТУ Б В.2.7-123(ГОСТ 30826),  скла листового визерункового ГОСТ 5533-86, скла армованого листового ГОСТ 7481-78, з енергозберігаючого скла з твердим покриттям ДСТУ Б В.2.7-115 (ГОСТ 30733) та інших видів скла і відходів з них, що виникають при переробленні скла різних видів для будівництва.

 Товщина скла та його відходів, що застосовуються при виготовленні блоків БСК може бути у діапазоні 2...12 мм. Допускається замість монолітного скла використовувати  багатошарові структури з застосуванням різних видів адгезивів, клеїв, наприклад, рідкого силікатного скла (натрієвого або калієвого), силіконових адгезивів і герметиків та полімерних адгезивів, призначених для склеювання скла.

Блоки можуть мати квадратну та прямокутну форму. За домовленістю з виробником вони можуть бути виготовлені і більш складної форми – круглі, трапецевидні, багатогранні.

 

         Відомі пресовані пустотілі блоки не можуть забезпечити вказані властивості клеєних блоків.

За результатами спільної з ВАТ „Київський завод скловиробів” розробки дослідної технології виготовлення клеєних блоків з використанням відходів скла відпрацьовано основні конструкційні та технологічні рішення, які враховують технологічні можливості обладнання підприємства. Основні положення технології викладено у розроблених вперше технічних умовах ТУБлоки скляні клеєні з листового скла та його відходів. Технічні умови”.

Виконано дослідні монтажні роботи для оцінки працездатності блоків в умовах експлуатації на будівельних об’єктах заводу.


Приклади використання блоків з різного скла у склінні цеху

Встановлено, що важливою перевагою клеєних блоків з застосованим в’язким адгезивом є можливість функціонального розподілу окремих частин блоків (силова частина і лицева та тильна пластини) та реалізації механізмів в’язкого руйнування для виключення перевантаження і руйнування пластин. Навіть при частковому руйнуванні силової пластини

тріщини не переходять на пластини і блок не виходить з ладу, як це виходить при руйнуванні пресованих блоків .

 

 Крихкий характер руйнування пресованих будівельних блоків, укладених на бетонному розчині

Рекомендації щодо способів укладення клеєних блоків, їх приймальних випробувань та сфер застосування дано у ТУ на блоки.

Можливість забезпечення належної більш високої працездатності клеєних блоків у порівнянні з пресованими виникає в разі застосування термічно зміцненого скла та інших видів міцного скла. Це технічне рішення не має вітчизняних аналогів і його принципову новизну захищено патентом України.

 

Перспективні матеріали і елементи для будівництва

та інших сфер застосування

 

         В ході виконання проекту за ініціативою Інституту було розроблено цілий ряд нових технічних рішень для створення нових видів продукції з використанням листового скла з певним рівнем міцності, відходів скла для будівництва та інших сфер застосування.

         На рис.  дано експериментальний великогабаритний блок з термічно зміцненого скла.

 

 

Блок клеєний з термічно зміцненого скла 6 мм та відходів

(габарити блоку 750 х 750 х 100 мм)

         За рахунок застосування загартованого та термічно зміцненого скла або триплексу чи більш міцної скло броні є можливість забезпечити унікальні технічні параметри клеєних блоків.

           

            Можливість виготовлення декоративних клеєних блоків показано на рис.

 

Варіант декоративних клеєних блоків

з елементів складної форми

         Силові кільцеві сегменти для формування сводчастих скляних перекриттів для будівельного фасонного скління за рахунок шаруватої структури та обмежених розмірів окремих силових елементів з відходів листового скла  мають належний опір при механічному навантаженні, забезпечують світлопрозорість силовим елементам та помірну ціну. Можливо застосувати це технічне рішення для опорних балок, брусів та стієк за рахунок використання високої міцності скла на стиск.

Силові кільцеві сегменти з відходів скла.

 

         Варіант ламінованих сходин, виготовлених на заводі скловиробів з використанням технології ламінування та рекомендацій щодо забезпечення міцності  за результатами випробувань в Інституті

Загальний вид сходин з ламінованого тришарового скла

 

Запропоновані принципи, технологічні рекомендації та конструкційні рішення дозволяють виготовляти багато інших скловиробів з листового скла з застосуванням відходів виробництва. Частину з них можна бачити на          рис. , що наведено нижче.

 

 

Перспективні скловироби з застосуванням відходів скла

 

Таким чином, результати розробок по проекту дозволяють підвищити ефективність виробництва будівельних матеріалів та виробів з листового скла за рахунок належного використання скляних відходів і досягнень сучасних технологій виробництва на підприємствах скляної промисловості.

 

 

 

 

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+