Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Впровадження технології отримання біологічно активних речовин морських організмів з метою утворення лікарських та ветеринарних препаратів імуномоделюючої  дії, поживних середовищ для промислово перспективних штамів мікроорганізмів і продуктів харчування лікувально-профілактичного призначення
   

 Установи-виконавці проекту

Головна установа
Відділення загальної біології
Секція хімічних і біологічних наук

 Партнери з виконання проекту

Впровадження

 Керівник проекту

 Відповідність результатів проекту державним пріоритетам

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

7. Новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та АПК

 Практичне призначення результатів виконання проекту

   
 
 
Повна назва проекту:
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+