Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Основні переваги кінцевих результатів проекту 
Реалізація проекту дозволила розробити технологію синтезу препарату пригодну до впровадження в промислове виробництво, дослідити фармакодинаміку та фізіологічну специфічну активність, хронічну токсичність, ембріотоксичність, гонадотоксичність та тератогенну і мутагенну дії з прогнозом канцерогеноза, алергизуючі і подразнюючі властивості нового вітчизняного кардіопротекторного препарату - фторвмісного активатора АТФ-залежних калієвих каналів флокалін.
 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+