Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Основні переваги кінцевих результатів проекту 
 

Об’єднання ресурсів організацій з різних предметних областей (створення методик розв’язання тематичних задач з використанням супутникових даних та в галузі високопродуктивних обчислень) в рамках єдиної інфраструктури дозволяє ефективно використати досвід та наявні доробки та отримати інформацію нової якості. Такі засоби обов’язково послужать тою інтегруючою ланкою, що замкне існуючі доробки України в єдиний комплекс європейського рівня.

Розроблені інформаційні сервіси моніторингу водних ресурсів, прогнозування впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на якість питних підземних вод та прогнозування природних змін та оцінка біорізноманіття в Причорноморському регіоні доступні в оперативному режимі через мережу Internet всім зацікавленим користувачам (як вітчизняним, так і зарубіжним). Використання принципів побудови та відповідність стандартам таких програм як GEOSS, GMES та INSPIRE дозволяє розглядати створювану інфраструктуру в якості пілотного проекту реалізації інформаційної системи українського сегмента GEOSS/GMES.

В свою чергу, використання суперкомп’ютерної техніки та високопродуктивних обчислень дозволяє суттєво прискорити розв’язання задач обробки супутникових даних. Наприклад, при виконанні наукового проекту „Розробка алгоритмів кластерних обчислень для задач обробки супутникової інформації та сценарного аналізу космічної діяльності” програми „Створення ефективних інтелектуальних інформаційних технологій, високопродуктивних ЕОМ та засобів захисту інформації” (0104U006234 „Інтелект”) було створено програмне забезпечення для паралельної фільтрації даних метеорологічного супутника Meteosat та побудови маски хмарності. Дослідження проведені на кластері Інституту кібернетики НАНУ, виявили, що при паралельній обробці зображень збільшення швидкості обробки даних відбувається згідно з законом Амдала про максимальне можливе прискорення у 8-9 разів. Такі результат доводять застосовність кластерів з тороїдальною структурою для розв’язання обчислювально-складних задач обробки метеорологічних даних.

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+