Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Опис результатів виконання проекту 
   

  Ферроглюкін представляє комплексне сполучення декстрану з залізом, технологія виробництва якого заключається в наступному:

-         одержання стабільної комплексної сполуки низькомолекулярного декстрану з іонами трьохвалентного заліза;

-         двократна очистка комплексної сполуки етиловим або ізопропіловим спиртом;

-         упарення розчину сполуки до необхідної концентрації вмісту трьохвалентного заліза, фільтрація, фасування та стерилізація готової продукції.

Створена дослідно-промислова установка виробництва ферроглюкіну; розроблені технічні умови ТУ У 24.4-02128514-009:2005 «Ферро-75 (ферроглюкін)»; розроблений технологічний регламент виробництва.

 

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+