Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
1. Наноматеріали та нанотехнологіїExpand 1. Наноматеріали та нанотехнології
2. Інформаційні технології та ресурсиExpand 2. Інформаційні технології та ресурси
3. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереженняExpand 3. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження
4. Ядерна енергетикаExpand 4. Ядерна енергетика
5. Нові матеріали, методи їх з'єднання та обробкиExpand 5. Нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки
6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалуExpand 6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу
7. Новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та АПКExpand 7. Новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та АПК
8. Високопродуктивне сільське господарствоExpand 8. Високопродуктивне сільське господарство
9. Політико-правові, економічні та управлінські механізми зміцнення конкурентоспроможності УкраїниExpand 9. Політико-правові, економічні та управлінські механізми зміцнення конкурентоспроможності України
10. Соціальні і гуманітарні чинники формування в Україні суспільства і економіки знаньExpand 10. Соціальні і гуманітарні чинники формування в Україні суспільства і економіки знань
11. Машинобудування та приладобудуванняExpand 11. Машинобудування та приладобудування
Розподіл науково-технічних проектів за найважливішими напрямами наукових досліджень та розробок 
 

 

Науковий пріоритет Кількість проектів

% від загальної кількості (275 проектів)

1. Наноматеріали та нанотехнології

16

6

1.1. Наноструктурні матеріали з заданими властивостями, технологічне обладнання

12

1.2. Наноелектроніка

1

1.3. Нанохімічні та нанобіологічні технології

3

2. Інформаційні технології та ресурси

49

18

2.1. Впровадження грід-технологій на базі інформаційно-обчислювальної мережі для потреб медицини, фармакології, генетичної інженерії, досліджень у галузі фізики високих енергій та астрофізики

8

2.2. Теорія, моделі, методи і технічні засоби оптимізації та системного аналізу для вирішення задач трансобчислювальної складності (екологія, функціонування ринкової економіки, демографічні процеси)

12

2.3. Розробка конкурентоспроможного програмного забезпечення для комп'ютерних технологій та систем; захист інформації у комп'ютерних системах

12

2.4. Управління складними системами; методи та засоби підтримки інформаційно-аналітичної діяльності та прийняття рішень державними органами управління

15

2.5. Розвиток національних інформаційних ресурсів та освоєння світових джерел наукової інформації

2

3. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження

45

16

3.1. Економіко-правове забезпечення розвитку енергетики

8

3.2. Проблеми інтеграції об'єднаної енергетичної системи України в трансєвропейську енергетичну систему

3

3.3. Комплексна модернізація комунальної теплоенергетики

12

3.4. Ефективне використання та подовження ресурсу газотранспортної системи

3

3.5. Енергоощадні твердотільні джерела світла

1

3.6. Підвищення надійності та подовження ресурсу енергетичного обладнання та систем

16

3.7. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

2

4. Ядерна енергетика

16

6

4.1. Подовження ресурсу служби, модернізація, реконструкція ядерних енергоблоків з метою підвищення їх безпеки і ефективної експлуатації

11

4.2. Створення елементів ядерно-паливного циклу України

2

4.3. Поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами

3

4.4. Нові ядерно-енергетичні джерела енергії з високою ефективністю і гарантованою керованістю

0

5. Нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки

107

39

5.1. Конструкційні металеві та композиційні матеріали для важкого, транспортного, хімічного і енергетичного машинобудування, авіаційної та космічної техніки

16

5.2. Функціональні матеріали для електроніки, приладобудування та медицини

35

5.3. Матеріали для породоруйнівного і ріжучого інструменту

2

5.4. Матеріали для джерел струму і водневої енергетики

1

5.5. Ресурсо-та енергозберігаючі технології виробництва і з'єднання матеріалів

21

5.6. Інженерія поверхні

4

5.7. Методи і засоби технічної діагностики матеріалів і конструкцій тривалої експлуатації (мости, газотранспортні системи, ємності для нафто-та газозбереження)

16

5.8. Сорбційні матеріали широкого призначення

5

5.9. Речовини та матеріали для побутової хімії та харчової промисловості

7

6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

35

13

6.1. Наукове забезпечення ефективних методів і технологій пошуку, суттєвого збільшення розвіданості запасів та екологічно-безпечного видобутутку корисних копалин в Україні

16

6.2. Розробка та впровадження засад екологічної політики держави на принципах сталого розвитку

5

6.3. Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття і подальша розбудова національної екологічної мережі

3

6.4. Прогнозування змін клімату на системній основі та виконання Україною зобов'язань за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

0

6.5. Проблеми поводження з відходами та розробка і впровадження засад екологічно чистого виробництва

11

7. Новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та АПК

38

14

7.1. Клітинні та молекулярні технології для медицини та сільського господарства

11

7.2. Генноінженерні технології з використанням рекомбінантних білків для діагностики та лікування інфекційних та інших поширених захворювань

7

7.3. Методи молекулярної діагностики спадкових та злоякісних захворювань

2

7.4. Нове покоління лікарських препаратів для профілактики та лікування серцево-судинних, неврологічних й інфекційних захворювань

12

7.5. Створення системи виявлення та моніторингу генетично модифікованих організмів на ринку України

4

7.6. Створення ефективної системи протидії біозагрозам різноманітного походження, а саме: біобезпека, пов'язана з ліками, епідеміями, проявами біотероризму

2

8. Високопродуктивне сільське господарство

19

7

8.1. Генетика і селекція високопродуктивних сільськогосподарських культур і тварин

7

8.2. Економіко-правові проблеми забезпечення ефективного агропромислового виробництва та розвитку сільських територій

0

8.3. Якісна і безпечна продукція рослинництва і тваринництва для продуктів харчування і промислової сировини

11

8.4. Системи дистанційного моніторингу стану ґрунтів і посівів сільськогосподарських культур

1

9. Політико-правові, економічні та управлінські механізми зміцнення конкурентоспроможності України

30

11

9.1. Економічне, правове та організаційне забезпечення науково-технологічного та інноваційного прориву, розвиток інфраструктури ринків високотехнологічної продукції

12

9.2. Політика стимулювання економічного розвитку та її інституційне забезпечення

10

9.3. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації. Сучасні цивілізаційні процеси та міжнародні відносини

6

9.4. Історичні, політико-правові аспекти в стратегії державного будівництва, підвищення якості управління

0

9.5. Проблеми формування національної правової системи

2

10. Соціальні і гуманітарні чинники формування в Україні суспільства і економіки знань

16

6

10.1. Демографія та перспективи людського розвитку. Прогнозування динаміки політичних, соціальних змін і суспільної свідомості

6

10.2. Культурний розвиток та гуманітарна політика, місце мовної сфери у її здійсненні

6

10.3. Економіка знань як основа сучасного модернізаційного проекту. Інноваційна освіта

1

10.4. Правові механізми забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина

2

10.5. Історична пам'ять та європейські цінності

1

*11. Машинобудування та приладобудування

24

9

11.1. Виробництво сучасної ракетно-космічної та авіаційної техніки, суден і електровозів нового покоління

1

11.2. Диспетчерські системи, системи локації в різних середовищах

1

11.3. Побутова і комунальна електронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів

1

11.4. Лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх застосування

5

11.5. Діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси

10

11.6. Бурове нафтогазове обладнання

6

 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+