Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
1. Наноматеріали та нанотехнології
2. Інформаційні технології та ресурси
3. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження
4. Ядерна енергетика
5. Нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки
6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалуExpand 6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу
7. Новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та АПК
8. Високопродуктивне сільське господарство
9. Політико-правові, економічні та управлінські механізми зміцнення конкурентоспроможності України
10. Соціальні і гуманітарні чинники формування в Україні суспільства і економіки знань
11. Машинобудування та приладобудування
6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу 
Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України > Наукові пріоритети > 6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу
 

 Науково-технічні проекти за напрямом

6.1. Наукове забезпечення ефективних методів і технологій пошуку, суттєвого збільшення розвіданості запасів та екологічно-безпечного видобутутку корисних копалин в Україні
6.2. Розробка та впровадження засад екологічної політики держави на принципах сталого розвитку
6.3. Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття і подальша розбудова національної екологічної мережі
6.5. Проблеми поводження з відходами та розробка і впровадження засад екологічно чистого виробництва
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+