Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
1. Наноматеріали та нанотехнології
2. Інформаційні технології та ресурсиExpand 2. Інформаційні технології та ресурси
3. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження
4. Ядерна енергетика
5. Нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки
6. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу
7. Новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та АПК
8. Високопродуктивне сільське господарство
9. Політико-правові, економічні та управлінські механізми зміцнення конкурентоспроможності України
10. Соціальні і гуманітарні чинники формування в Україні суспільства і економіки знань
11. Машинобудування та приладобудування
2. Інформаційні технології та ресурси 
 

 Науково-технічні проекти за напрямом

2.1. Впровадження грід-технологій на базі інформаційно-обчислювальної мережі для потреб медицини, фармакології, генетичної інженерії, досліджень у галузі фізики високих енергій та астрофізики
2.2. Теорія, моделі, методи і технічні засоби оптимізації та системного аналізу для вирішення задач трансобчислювальної складності (екологія, функціонування ринкової економіки, демографічні процеси)
2.3. Розробка конкурентоспроможного програмного забезпечення для комп'ютерних технологій та систем; захист інформації у комп'ютерних системах
2.4. Управління складними системами; методи та засоби підтримки інформаційно-аналітичної діяльності та прийняття рішень державними органами управління
2.5. Розвиток національних інформаційних ресурсів та освоєння світових джерел наукової інформації
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+