Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Відділення хімії
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
Відділення загальної біології
Розподіл науково-технічних проектів між установами відділення наук 
 

 Проекти за установами - головними виконавцями

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського
Інститут органічної хімії
Інститут сорбції та проблем ендоекології
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
Інститут хімії високомолекулярних сполук
Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського

 Проекти за установами - співвиконавцями

 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+