Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Перелік проектів за установами-виконавцями
Секція фізико-технічних і математичних наукExpand Секція фізико-технічних і математичних наук
Секція хімічних і біологічних наукExpand Секція хімічних і біологічних наук
Секція суспільних і гуманітарних наукExpand Секція суспільних і гуманітарних наук
Керівники проектів
Перелік проектів за установами-виконавцями 
Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України > Установи-виконавці > Перелік проектів за установами-виконавцями
 
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (1)
Головна астрономічна обсерваторія (3)
Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" (2)
Державна наукова установа „Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»” (Інститут сцинтиляційних матеріалів) (2)
Державна установа "Iнститут економіки та прогнозування" (16)
Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України" (3)
Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки" (8)
Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України» (1)
Державна установа Науково-технологічний центр «Реактивелектрон» НАН України (1)
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України (2)
Донецький ботанічний сад (1)
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна (6)
Інститут біології клітини (9)
Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського (6)
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (6)
Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна (13)
Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного (4)
Інститут вугільних енерготехнологій (9)
Інститут вугільних енерготехнологій НАН та Мінпаливенерго України (3)
Інститут газу (14)
Інститут геологічних наук (5)
Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова (1)
Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна (10)
Інститут геохімії навколишнього середовища (5)
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України (7)
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення iм. М.П.Семененка НАН України (4)
Інститут гідробіології (2)
Інститут гідромеханіки (3)
Інститут демографії та соціальних досліджень (3)
Інститут держави і права ім.В.М.Корецького (6)
Інститут економіки промисловості НАН України (3)
Інститут економіко-правових досліджень (1)
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького (8)
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького (3)
Інститут електродинаміки (17)
Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона (31)
Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського (9)
Інститут імпульсних процесів і технологій (6)
Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова (27)
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії (14)
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського (5)
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського (2)
Інститут космічних досліджень НАН та НКА України (6)
Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова (17)
Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України (2)
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського (1)
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного (11)
Інститут молекулярної біології і генетики (9)
Інститут монокристалів (1)
Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля (14)
Інститут органічної хімії (3)
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса (4)
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача (10)
Інститут прикладних проблем фізики і біофізики (9)
Інститут прикладної математики і механіки (6)
Інститут прикладної фізики (1)
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини (2)
Інститут проблем математичних машин і систем (11)
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича (14)
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного (6)
Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка (8)
Інститут проблем природокористування та екології (1)
Інститут проблем реєстрації інформації (6)
Інститут програмних систем (1)
Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова (6)
Інститут регіональних досліджень (1)
Інститут світової економіки та міжнародних відносин (1)
Інститут сорбції та проблем ендоекології (3)
Інститут соціології (7)
Інститут сцинтиляційних матеріалів (9)
Інститут термоелектрики НАН та МОН України (3)
Інститут технічної механіки НАН і НКА України (8)
Інститут технічної теплофізики (14)
Інститут фізики (12)
Інститут фізики гірничих процесів (2)
Інститут фізики конденсованих систем (5)
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова (18)
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (2)
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського (7)
Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця (11)
Інститут фізіології рослин і генетики (14)
Інститут хімії високомолекулярних сполук (7)
Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка (8)
Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова (3)
Інститут ядерних досліджень (6)
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна (3)
Криворізький ботанічний сад (3)
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (6)
Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» (4)
Морський гідрофізичний інститут (4)
Навчально-науковий центр „Фізико-хімічне матеріалознавство” КНУ ім.Т.Шевченка та НАН України (1)
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук (2)
Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень (1)
Науково-технологiчний комплекс "Інститут монокристалiв" (1)
Науково-технологiчний комплекс "Інститут монокристалiв" (Інститут монокристалiв) (2)
Науково-технологiчний комплекс "Інститут монокристалiв" (Інститут сцинтиляційних матеріалів) (2)
Науково-технологічний центр “Реактивелектрон” (5)
Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського (1)
Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка (6)
Національний дендрологічний парк "Софіївка" (1)
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (17)
НТК "Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона" (1)
Рада по вивченню продуктивних сил України (5)
Український державний НДПКІ гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (7)
Український мовно-інформаційний фонд (6)
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України та НАН України (1)
Фiзико-технiчний інститут низьких температур iм. Б.І.Вєркiна (4)
Фiзико-технологiчний інститут металiв та сплавiв (2)
Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка (12)
Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського (2)
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва (5)
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики (4)
Центр практичної інформатики (5)
Центр таймерних обчислювальних систем Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова (2)
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+