Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Інструкція з питань представлення результатів проекту
Електронна адреса
Приклад представлення результатів проекту в цілому
Приклад 1 представлення опису результатів виконання проекту
Приклад 2 представлення опису результатів виконання проекту
Приклад 3 представлення опису результатів виконання проекту
Приклад представлення основних переваг кінцевих результатів проекту
Про макетний зразок веб-порталу "Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України" 
 

Діючий макетний зразок веб-порталу розроблений на виконання постанови Президії НАН України від 07.03.08 № 131 "Про результати виконання науково-технічних проектів НАН України у 2007 році" з метою надання користувачам мережі Інтернет конкретної і докладної інформації про:

 1. Діяльність Президії НАН України (постанови і розпорядження) з питань наближення результатів академічних наукових досліджень і науково-технологічних розробок до повноцінних інноваційних продуктів;
 2. Науково-технологічні проекти (загальна кількість 429), які за щорічним конкурсним відбором на період 2004 - 2011 рр. отримували фінансування для здійснення зазначеного наближення. Проекти груповані за установами-виконавцями (в тому числі за відділеннями і секціями наук академії), роками виконання, науковими і державними пріоритетами, типами потенційних споживачів результатів виконання проектів тощо;
 3. Споживчі характеристики кожного з одержаних або очікуваних результатів виконання проектів за структурою: актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту; опис результатів виконання проекту; суб'єкти використання результатів проекту; близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги; основні переваги кінцевих результатів проекту; про участь партнерів у виконанні проекту; пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту.

Основні цільові категорії користувачів макетного зразка веб-порталу:

 1. Потенційні споживачі результатів виконання проектів (пересічні громадяни, малі і середні підприємства, суб'єкти законодавчої, а також центральної і регіональної виконавчої влади України, навчальні заклади тощо);
 2. Наукова спільнота України, а також та частина світової наукової спільноти, яка спроможна сприймати україномовні тексти;
 3. Суб'єкти НАН України (Президія, секції і відділення наук, ради, комітети та комісії, установи та організації, наукові співробітники тощо) - безпосередні і опосередковані учасники реалізації життєвих циклів проектів в якості авторів і розробників проектів, наукових експертів, учасників колегіальних рішень щодо формування і оцінки результатів виконання проектів, учасників змагань за отримання фінансування проектів тощо;

Переваги рішень, реалізованих у макетному зразку веб-порталу:

 1. Науково-технічні проекти описані за напрямами: "Основні державні пріоритети соціально-економічного розвитку на 2009-2012рр."; "Перелік найважливіших напрямів наукових досліджень та розробок"; "Організаційна структура НАН України"; перелік типів субєктів - потенційних споживачів результатів виконання проектів; роки виконання проектів тощо. Зазначений опис дозволяє вперше системно представити цілеспрямовану інноваційну діяльність НАН України, а також забезпечити ефективну навігацію за відповідними науково-технічними проектами у різноманітних інформаційних розрізах;
 2. Уповоноважені співробітники установ-виконавців проектів самостійно (потрібні лише навички використання офісних застосувань для роботи з: текстами, фотографіями, аудіо і відео матеріалами, списками, презентаціями, графіками, малюнками, таблицями, посиланнями на інші веб-ресурси тощо)  і безпосередньо (без участі розробників і адміністраторів веб-порталу)  публікуватимуть на порталі наступну інформацію:
  • актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту;
  • опис результатів виконання проекту;
  • суб'єкти використання результатів проекту;
  • близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги;
  • основні переваги кінцевих результатів проекту;
  • про участь партнерів у виконанні проекту;
  • пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту;
 3. Формування, редагування і публікація особливої інформації про кожний проект (кількість веб-сторінок 7, а також необхідні ілюстративні матеріали: графічні, фото, аудіо і відеофайли; документи у форматі Word, Exel, PDF , PowerPoint, Visio тощо) здійснюється уповноваженими співробітниками установ-виконавців проектів по захищених від несанкціонованого використання з'єднаннях з веб-порталом, з будь-якої точки підключення до мережі Інтернет, у будь-який зручний для виконавця час і за його особистим обліковим записом (персональною відповідальністю);
 4. Ефективне управління розподіленим доступом до елементів веб-порталу. Кожний проект має відокремлений веб-вузол з унікальними дозволами для відповідальних співробітників відповідних установ-виконавців проектів, що здійснюватимуть створення, редагування і публікацію інформаційних матеріалів про споживчі показники результатів кожного проекту. Відтак, установа-виконавець проекту самостійно вирішує питання щодо відкритої публікації відповідних рекламних матеріалів; 
 5. Централізація представлення науково-технологічних проектів НАН України засобами веб-порталу забезпечує:
  • ефективне веб-представлення інформації про систему проектів в цілому (корпоративний інформаційний ресурс) і про кожний проект зокрема (опис проекту за корпоративним стандартом);
  • найнижчу сукупну вартість володіння веб-порталу для НАН України. Установам-виконавцям проектів не потрібно утримувати власні веб-портали для поліпшення впровадження результатів власних науков-технологічних розробок. Вдосконалення корпоративного стандарту здійснюється в одному місці, а використовується всіма установами-виконавцями (в даному випадку понад 80 науково-дослідних установ);
  • найефективніше перетворення макетного зразка веб-порталу у виробничу інфраструктуру з якісно новим рівнем функціональності (корпоративні Інтранет і Екстранет простори, інфраструктури з трансферу технологій, інформатизація життєвого циклу проекту, інфраструктури з веб-експертизи, підтримка багатомовності тощо);
  • найефективнішу міграцію інформаційних ресурсів та веб-інфраструктури на платформи наступного технологічного рівня.
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+