Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Центри
Створення
Використання
Події, оголошення
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні проблеми наукових досліджень, для вирішення яких створено Центр
Організаційний статус Центру
Фахівці Центру
Опис технічних показників приладів/обладнання Центру
Близькі за можливостями існуючі вітчізняні та зарубіжні аналоги
Основні результати діяльності Центру
Послуги Центру
Графік роботи Центру
Питання поліпшення діяльності Центру

 VSM Центр 
 
   
Рік організації Центру 2007 

  Ін-т металофiзики ім.Г.В.Курдюмова 

  Відділення фізики і астрономії 
  Секція фізико-технічних і математичних наук 

  Сторінка Центру 

 
Керівник центру: чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., завідувач відділу спектроскопії твердого тіла
Уваров Віктор Миколайович
Головний відповідальний виконавець: д.т.н., пров. наук. співр. Шевченко Анатолій Дмитрович
Тел.: 066-178-15-25, 044-424-02-65, е-mail: admit@imp.kiev.ua


Контактна інформація

Інститут металофізики ім Г.В.Курдюмова НАН України
Бульвар ак. Вернадського, 36, 03142, КиЇв-142  
Тел./факс: 044-424-30-10


 
Центр створено з метою раціонального використання унікального приладу „Вібраційний магнітометр 7404 VSM”
фірми „Lake Shore Cryotronics, Inc.,” (США) для вивченню магнітних властивостей матеріалів на нанорозмірному рівні.


Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+