Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Центри
Створення
Використання
Події, оголошення
Про портал
Пропустити посилання переходів
Створення
Центри
За містами України
Секція фізико-технічних і математичних наук
Секція хімічних і біологічних наук
Використання
Про портал
Про інформатизацію використання унікального (коштовного) обладнання/приладів НАН України 
 

Макетний зразок веб-порталу «Центри колективного користування приладами НАН України»

Початковий варіант макетного зразку веб-порталу «Центри колективного користування приладами НАН України» був створений Центром практичної інформатики (ЦПІ) НАН України у лютому 2008 року за власною ініціативою, на свій розсуд і з метою:

 • систематизації і впорядкування інформації про Центри колективного користування приладами НАН України на Головному порталі НАН України і у відповідності з нормативними актами НАН України («Положення про порядок подання запиту до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України щодо централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетних коштів НАН України» і «Типового положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України»);
 • демонстрації Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України, відділенням наук НАН України, а також установам і організаціям НАН України можливостей суттєвого поліпшення інформаційної логістики робіт (системна веб-інформатизація ділових процесів) з питань:
  • планування, координації і контролю використання зазначеного обладнання;
  • забезпечення ефективного централізованого обліку відповідних наукових досліджень;
  • автоматизації звітної діяльності і діяльності з питань поширення інформації про можливості проведення наукових досліджень;
  • зняття з установ, що мають Центри колективного користування приладами, тягаря витрат на утримання інфраструктур з інформаційної логістики тощо;
 • обговорення питань практичного впровадження запропонованих засобів веб-інформатизації.

У листопаді 2008 року здійснена певна модернізація архітектурних рішень макетного зразку в порядку врахування наробок ЦПІ НАН України при створені макетних зразків веб-порталів "Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України", "Наукові обєкти НАН України, що становлять національне надбання" тощо. Проте, зазначена модернізація здійснена без будь-яких заперечень, зауважень і пропозицій з боку суб’єктів НАН України з питань використання унікальних наукових приладів та обладнання НАН України, тобто, без реального досвіду практичного випробування і використання найсучасніших засобів веб-інформатизації корпоративної діяльності від провідних в світі виробників програмного забезпечення.

Вимоги до веб-інформатизації суб’єктів НАН України з питань використання унікального (коштовного) обладнання/приладів НАН України

Потенційні замовники тих досліджень, які передбачають використання унікального (коштовного) обладнання/приладів, повинні за допомогою веб-порталу отримати доступ у віддаленому режимі (з будь-якої точки доступу до мережі Інтернет) до корпоративного інформаційного ресурсу з питань:

 • переліку унікального (коштовного) обладнання/приладів, які має і використовує для наукових досліджень НАН України. Для потреб ефективного сприйняття зазначеного переліку доцільно виробити, вдосконалювати і використовувати певні класифікатори, списки ключових слів тощо;
 • сфер застосування і показники кожного конкретного комплекту обладнання/приладів у зазначеному переліку. Опис повинен базуватися на певних стандартизованих формах з можливістю ефективного викладення особливостей обладнання/приладів;
 • виконавців робіт - Центри колективного користування приладами НАН України -, які можуть надати послуги з використання зазначеного обладнання в інтересах замовника. Йдеться про представлення персоналу з точки зору кваліфікації і досвіду роботи, про ефективну організацію робіт і гарантовані показники якості їх проведення тощо;
 • порядку і умов замовлення робіт з використанням обладнання/приладів;
 • обговорення, узгодження, досягнення домовленостей про організацію і проведення досліджень Центром, виконання робіт, отримання і представлення результатів тощо.

Центри колективного користування приладами повинні мати можливість самостійно (без посередництва фахівців з інформаційних технологій), у віддаленому режимі (з персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет):

 • формувати і вдосконалювати рекламу Центру в мережі Інтернет шляхом висвітлення відповідної інформації про:
  • актуальні проблеми наукових досліджень, для вирішення яких створено Центр;
  • організаційний статус Центру;
  • фахівців Центру;
  • технічні показники приладів/обладнання Центру;
  • близькі за можливостями існуючі вітчізняні та зарубіжні аналоги;
  • основні результати діяльності Центру;
  • послуги Центру;
  • графік роботи Центру;
  • питання поліпшення діяльності Центру тощо;
 • ефективно обліковувати і зберігати інформацію про кожну замовлену Центру роботу (використання приладів/обладнання за часом, за розподілом серед замовників, за видами і типами робіт тощо):
  • поштові листування (надходження і відправлення) з потенційним/реальним замовником;
  • нотатки, зроблені під час обговорення у телефонному, або беспосередньому режимі;
  • текст договору з версіями проектів документів, що автоматично зберігаються, а також додаткові інформаційні матеріали;
  • записи і проміжні результати з виконання робіт за замовленням;
  • звіт і відповідні додаткові інформаційні матеріали.
 • керувати доступом до кожного елементу інформаційних ресурсів Центру, зокрема, до інформації для:
  • потенційних замовників робіт (режим вільного доступу користувачів Інтернет);
  • співробітників Центрів (режим авторизованого доступу з будь-якої точки підключення до мережі Інтернет);
  • адміністрації установи, де розташований Центр (режим авторизованого доступу з будь-якої точки підключення до мережі Інтернет);
  • членів бюро відділення наук НАН України (режим авторизованого доступу з будь-якої точки підключення до мережі Інтернет);
  • членів Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (режим авторизованого доступу з будь-якої точки підключення до мережі Інтернет) тощо.

Відділення наук НАН України повинні мати доступ до результатів комплексного моніторингу використання наукових приладів/обладнання Центрів, необхідних для прийняття рішень щодо:

 • розподілу часу, строків та видів досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів/обладнання ЦККП
 • затвердження загального розподілу між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням ЦККП

Комісія з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України повинна мати доступ до результатів комплексного моніторингу використання наукових приладів/обладнання Центрів, необхідних для прийняття відповідних рішень.

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+