Логотип НАН України
Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Нормативні акти
Об'єкти
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Пропустити посилання переходів
Підпорядкованість
Розташування
2001 рік
2002 рік
2004 рік
2006 рікExpand 2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2015 рік
Рослинно-тваринний комплекс та еталонні чорноземні ґрунти Луганського природного заповідника 
 

 Організація-власник об'єкта:

 Науковий керівник

 Відповідність виконання проекту державним пріоритетам

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 
Адреса місця знаходження наукового об’єкта:
93602 Україна, Луганська область, смт Станиця Луганська, вул. Рубіжна, 95
 
Телефон:
+38 (050) 7084244 
 
Електронна пошта:
lug.zapovidnuk@mail.ru 
 
Електронна адреса:
Власна веб-сторінка 
 
Дата реєстрації наукового об'єкта:
27.12.2006 
 
Коротка характеристика (анотація):
Науковий об´єкт представляє природні комплекси  Старобільских та Донецьких  багаторізнотравно-типчаково-ковилові степів з усією сукупністю притаманного їм різноманття.  Є ключовим об´єктом  збереження, відновлення та дослідження степового різноманіття в Україні. Має виключно велике значення у становленні  і подальшому розвитку відчизняних грунтознавства і  біологічної науки (ботаніки, фітоценології, зоології тощо). З дослідженням наукового об’єкта повязані імена видатних учених- засновників сучасних флористики, фітоценології, біогеоценології, грунтознавства, екології тощо (В.В. Докучаєв, Г.І. Танфільєв, Г.І. Дохман, Є.М. Лавренко, Д.М. Доброчаєва, Г.І. Білик, Р.І. Бурда, В.С. Ткаченко та ін.).
 

 Склад і стан наукового об'єкта:

2008
Номер
Назва об'єкта, в тому числі його частин
Одиниця зберігання, кількість
Стан
1Рослинний комплекс
Рослинні угруповання – 5 типів і 50 формацій, в тому числі 11 внесених до Зеленої книги України. 640 видів рослин, 24 внесено в Червону книгу України, 4 – до Европейського Червоного списку, 3 – до Бернської конвенції.
Задовільний. Потрібні регулятивні заходи (сінокосіння).
2Тваринний комплекс
3000 видів тварин
Задовільний. Потрібні регулятивні заходи (сінокосіння).
2.1Ссавці
40 видів
2.2Плазуни
9 видів
2.3Птахи
165 видів
2.4Амфібії
5 видів
2.5Безхребетні
1500 видів
2.6Популяції
сурки – 625 особин, перев'язки - 2-3 ос., борсук лісовий – 3-4 ос., тхор степовий – 2 ос., полоз чотирисмугий – 4 ос., гадюка степова – 14 ос., огар – 15 ос., вівсянка чорноголова – 1-2 пари, лунь польовий – декілька десятків ос. на зимівлі
2.7Види з Європейського червоного списку
вовк (періодично заходить), сліпак звичайний (до 500 ос.), лисиця-корсак (періодично заходить).
3Ґрунтовий комплекс
Включає чорноземи звичайні середньо-гумусні (вміст гумусу 6-7 %) на лесах і лесовидних суглинках важкого механічного складу, степові солонці і солонцюваті гранти на засолених глинах, дернові чорноземні грунти на відслоненнях крейди і мергеля та інше
Добрий
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+