Логотип НАН України
Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Нормативні акти
Об'єкти
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Пропустити посилання переходів
Підпорядкованість
Розташування
2001 рік
2002 рік
2004 рік
2006 рікExpand 2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2015 рік
Комплекс випробувальних стендів для дослідження міцності матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних умовах термосилового навантаження Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України 
 

 Організація-власник об'єкта:

 Науковий керівник

 Відповідність виконання проекту державним пріоритетам

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 
Адреса місця знаходження наукового об’єкта:
01014, м.Київ, вул.Тімірязєвська, 2
 
Телефон:
286-16-87 
 
Електронна пошта:
ips@ipp.kiev.ua 
 
Електронна адреса:
Власна веб-сторінка 
 
Дата реєстрації наукового об'єкта:
27.12.2006 
 
Коротка характеристика (анотація):
Комплекс випробувальних стендів для дослідження міцності  матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних умовах термосилового навантаження Інституту проблем міцності  ім. Г.С.Писаренка НАН України”- це унікальний науковий об'єкт, до складу якого входять:

Газодинамічні високотемпературні стенди - створені для вирішення питань, що стосуються: оптимізації  технологій одержання нових спеціальних жароміцних сплавів і полімерних композиційних матеріалів, забезпечення  надійність і працездатність елементів конструкцій в складних умовах термомеханічного навантаження, високих температур, коррозійно-ерозійного впливу швидкісних газових потоків стосовно транспортного двигунобудування, ракетно-космічної і ряду інших областей нової техніки.

Газодинамічні стенди являють собою комплекс систем для створення і формування потоку газів - продуктів згоряння повітряно-паливної суміші, програмного регулювання його параметрів в межах температур 300...3000К довільної тривалості з різними швидкостями зміни температури та швидкості газового потоку, включаючи транс – та надзвукові діапазони, що дозволяє моделювати стан натурних елементів конструкцій практично при будь-яких режимах їх експлуатації. До базових систем, що забезпечують повний цикл стендових випробувань, відносяться:  потужні компресорні станції, незалежні трансформаторні підстанції, компоненти систем замкнутого водопостачання, паливні насосні станції т.і. Окремі системи розташовані на різних рівнях в спеціалізованих приміщеннях із забезпеченням відповідних протипожежних та проти вибухових вимог.

Для визначення базових характеристик матеріалів в екстремальних температурних умовах  розроблено комплекс випробувальних установок та методик, що дозволяють відтворити в експерименті реальні умови роботи, зокрема дії температур до , швидкостях нагрівання від 5 К/хв. до 1000 К\с у вакуумі та різних нейтральних та окисних середовищах.

Пневмогідравлічний кріогенний стенд - створений для дослідження конструкційної міцності виробів оболонкового типу у діапазоні температур 293…4,2 К при статичному та циклічному навантажуванні внутрішнім тиском, а також вивчення впливу імпульсів електричного струму амплітудою до 3,5 кА і магнітного поля індукцією до 30 Тл на механічні властивості матеріалів за кріогенних температур. Дослідження, що виконуються за допомогою комплексу, забезпечують розвиток ракетно-космічної техніки і нових напрямків розвитку енергетики. До його складу входять: випробувальний комплекс посудин тиску за кріогенних температур; кріогенна станція; комплекс обладнання для дослідження впливу електромагнітної дії на механічні властивості матеріалів в умовах криогенних температур; система збору і накопичення газоподібного гелію.

Стенди для дослідження  матеріалів і елементів конструкцій при імпульсному (ударному) навантаженні - створений для експериментальної оцінки комплексу властивостей різних конструкційних матеріалів, що визначають їхнє деформування, руйнування і дроблення, необхідні для оцінки  можливості використання матеріалів  при ударному, вибуховому й іншому імпульсному навантаженні. До комплексу устаткування входять ряд експериментальних стендів, безпечна експлуатація яких забезпечується відповідним оснащенням приміщень лабораторії.

Гідравлічний стендстворений для  випробування матеріалів та елементів конструкцій типу пластин, оболонок, елементів та вузлів складної форми, а також реальних великорозмірних конструкцій в умовах високого тиску до 300 МПа за складного напруженого стану при короткочасному, циклічному та довготривалому навантаженні.. Комплекс складається з системи гідравлічних камер високого тиску (діапазон 100... 300 МПа), який забезпечує дослідження стосовно  глибоководної техніки освоєння океану, технологій високого тиску, технологій надглибоких свердловин для освоєння газових та нафтових родовищ, а також гірничої техніки, літакобудування, будівництва, зброї та військової техніки і технологій захоронення небезпечних речовин і т.і.

 

 Склад і стан наукового об'єкта:

2008
Номер
Назва об'єкта, в тому числі його частин
Одиниця зберігання, кількість
Стан
“Комплекс випробувальних стендів для дослідження міцності матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних умовах термосилового навантаження”
Комплект
Задовільний
1Газодинамічні високотемпературні стенди
Комплект
Задовільний
2Пневмогідравлічний кріогенний стенд
Комплект
Задовільний
3Стенди для досліджень при імпульсному навантаженні
Комплект
Задовільний
4Гідравлічний стенд
Комплект
Задовільний
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+