Логотип НАН України
Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Нормативні акти
Об'єкти
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Пропустити посилання переходів
Підпорядкованість
Розташування
2001 рік
2002 рік
2004 рікExpand 2004 рік
2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2015 рік
Колекція інтродуцентів деревних та чагарникових рослин Криворізького ботанічного саду 
 

 Організація-власник об'єкта:

 Науковий керівник

 Відповідність виконання проекту державним пріоритетам

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 
Адреса місця знаходження наукового об’єкта:
50089, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул.Маршака,50
 
Телефон:
Тел/факс 38-48-03, тел. 38-49-22 
 
Електронна пошта:
botgard@ukrpost.ua 
 
Електронна адреса:
Власна веб-сторінка 
 
Дата реєстрації наукового об'єкта:
11.02.2004 
 
Коротка характеристика (анотація):
Колекція інтродуцентів деревних і чагарникових рослин дендрарію та субтропічної і тропічної флори Криворізького ботанічного саду НАН України налічує 794 вид, 91 форму і різновидів, 132 сорти та 34 гібриди.

В дендрологічній колекції КБС НАН України найбільш чисельнішою родиною є – Rosaceae Juss., яка включє 219 видів із 31 роду, що складає 31% від загальної чисельності видів. Ця родина включає декілька родових комплексів, у тому числі, 51 вид – Crataegus L., 30 – Cotoneaster Medik., 19 – Rosa L., 18 – Spirаea L., 17 – Sorbus L., 14 – Malus Mill. Великою кількістю видів представлені родини Сaprifoliaceae Juss. – 42 види, Grossulariaceae DC. – 42 види і 21 сорт, Berberidaceae Torr. et Gray – 30 видів, Oleaceae Lindl. – 30 видів і 49 сортів, Fabaceae Lindl. – 28 видів, Salicacеaе Mirb. – 18, Aceraceae Juss. – 17, Betulaceae S.F. Gray – 17, Hydrangeaceae Dumort. – 15, Rhamnaceae Juss. – 15, Cornaceae Dumort. – 13, Fagaceae Dumort. – 10. Серед голонасіннєвих найчисельнішими родинами є – Pinaceae Lindl. – 17 видів, Cupressaceae Bartl. – 10, Taxodiaceae F. W. Neger. – 2, Taxaceae S.F.Gray – 1, Gingoaceae Engelm. – 1 вид.

Більшість таксонів дендрологічної колекції належать до вікових груп 16-20  і 21-25 р.р. За життєвими формами у голонасіннєвих переважають дерева – 93%, у покритонасіннєвих чагарники – 55,5%, дерева – 38%, а на деревовидні чагарники, напівкущі  та ліани припадає  6,5%.

Діапазон місцезнаходження інтродукційних пунктів-донорів охоплює майже всі природні зони помірного поясу північної півкулі. Найбільша кількість видів походить із Бореального підцарства – 434 або 71%, в тому числі, із Східноазійської области – 29%, Циркумбореальної  – 20%, Атлантично-північноамериканської – 17% та області Скелястих гір – 4,2%. На Давньосередземноморське підцарство припадає 94 види (15%), у тому числі, 91 вид із Ірано-Туранської області і тільки 3 види (0,5%) представляють Середземноморську область. Із Мадреанского підцарства, Мадреанскої області інтродуковані 6 видів (0,9%), з них 2 види хвойних – Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz, Chamaecyparis lawsoniana Parl. і 4 види листяних – Celtis occidentalis L., Acer californicum (Torr. Et Gray.) Dietr., Yucca glauca Nutt., Lonicerа ledebourii Esch., Amelanchier utahensis Koehne. В колекції виділені 82 види (13,4%) з широким ареалом розповсюдження, які охоплюють дві  і більше областей.

По відношенню до високих температур більшість видів колекції деревних та чагарникових рослин оцінено балами I або I-II – посухостійкі з частковою втратою тургору листків. Бал посухостійкості III і вище мають види які інтродуковані із зволожених природних місцезростань, що характерно для Ribes L., Grossularia Mill., Salix L.  та деяких видів Crataegus L.

Щодо інтродуцентів деревних і чагарникових рослин колекції тропічної та субтропічної флори КБС НАН України, то найбільш широко представлені родини Ericaceae Juss – 1 рід, 2 вида, 37 сортів; Theaceae D. Don. – 1 рід,1 вид, 8 сортів; Arecaceae Sch.-Bip – 16 родів, 24 вида
 

 Склад і стан наукового об'єкта:

2008
Номер
Назва об'єкта, в тому числі його частин
Одиниця зберігання, кількість
Стан
Колекція інтродуцентів деревних і чагарникових рослин дендрарію та субтропічної і тропічної флори Криворізького ботанічного саду.
794 види, 91 форми і різновидів, 132 сорти, 34 гібриди
Задовільний
1Захисна лісосмуга (кв.11).
6 видів
Задовільний
2Колекція хвойних рослин (кв.5, 6, 17, 18)
31 вид, 26 форм, 1 гібрид
Задовільний
3Колекція розових та маслинних (кв. 7, 8, 9).
226 видів, 16 форм, 17 сортів, 12 гібридів
Задовільний
4Колекція кленових (кв.16, 20)
17 видів, 4 форми
Задовільний
5Колекція маслинкових (кв.20, 9)
30 видів, 2 форми, 49 сортів, 4 гібриди
Задовільний
6Колекція катальп, кизильників (кв.4, 21).
34 види, 1 форма, 1 гібрид
Задовільний
7Колекція тополь, верб та жимолостей (кв.23,13).
60 видів, 10 форми, 10 гібридів
Задовільний
8Колекція аґрусових (кв.7, 23).
42 види, 21 сорт, 1 гібрид
Задовільний
9Колекція азалії індійської, камелії японської
45 сортів
Задовільний
10Колекція пальмових
20 видів
Задовільний
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+