Логотип НАН України
Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Нормативні акти
Об'єкти
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Пропустити посилання переходів
Підпорядкованість
Розташування
2001 рікExpand 2001 рік
2002 рік
2004 рік
2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2015 рік
Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний фонд України та депозитарій Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 
 

 Організація-власник об'єкта:

 Відповідність виконання проекту державним пріоритетам

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 
Адреса місця знаходження наукового об’єкта:
03039, м. Київ - 39, проспект 40-річчя Жовтня, 3
 
Телефон:
Тел. / факс: 525-81-04 
 
Електронна пошта:
library@nbuv.org.ua 
 
Електронна адреса:
Власна веб-сторінка 
 
Дата реєстрації наукового об'єкта:
19.12.2001 
 
Коротка характеристика (анотація):
Унікальне зібрання джерел інформації – від зародження писемності (клинописні таблички III тис. до н.е., папіруси) до актуальних сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових видань, електронних бібліографічних та повнотекстових баз даних найбільших установ світу. Головне національне книгосховище, державний депозитарій науково-природничої літератури, газет, дисертацій, захищених в Україні, депозитарій публікацій ООН. У НБУВ зберігається основна частина рукописів, що створені на території України, українські стародруки, бібліотечні колекції, особові фонди видатних українських державних діячів, учених, діячів культури, найбільші картографічні, нотні, образотворчі зібрання, колекція фоноциліндрів Едісона, що зберігають єдині в світі звукозаписи єврейського народного фольклору початку XX ст. Багатомільйонна колекція зарубіжної наукової літератури, найбільші зібрання видань української діаспори, рукописів і творів друку національних меншин, що проживають в Україні (болгар, поляків, німців, греків, угорців, румунів, чехів, словаків, кримських татар). Міжнародне значення мають колекції рукописів і видань єврейського фонду, бібліотека останнього польського короля Станіслава Понятовського, колекція Хрептовичів та ін.
 

 Склад і стан наукового об'єкта:

2008
Номер
Назва об'єкта, в тому числі його частин
Одиниця зберігання, кількість
Стан
Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний фонд та депозитарій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
14. 368. 965
1Наукові спеціалізовані фонди
2. 331. 550
1.1Фонд рукописів з підсобним книжковим фондом
455. 302
Задовільний; потребує фазової консервації у захисних контейнерах; страхового копіювання, реставраційних, палітурних та картонажних робіт
1.2Фонд єврейських документів (фонд юдаїки)
142. 648
Частково незадовільний-потребує стабілізації матеріальної основи документів; фазової консервації, страхового копіювання, реставраційних та палітурних робіт у великих обсягах
1.3Фонд стародруків та рідкісних видань
63. 767
Задовільний; частково потребує фазової консервації, страхового копіювання, реставраційних та палітурних робіт
1.4Фонд бібліотечних зібрань та історичних колекцій
888. 506
Задовільний; частково незадовільний-потребує фазової консервації, страхового копіювання, реставраційних та палітурних робіт
1.5Фонд нотних видань ХVII – ХХІ ст.
232. 068
Задовільний; потребує страхового копіювання особливо цінних видань; картонажних та палітурних робіт
1.6Фонд книжково-альбомних видань та аркушевих образотворчих документів ХVII – ХХІ ст.
273. 092
Задовільний; потребує страхового копіювання особливо цінних видань; реставраційних, картонажних та палітурних робіт; фазової консервації.
1.7Газетні фонди ХVIIІ – ХХІ ст. (1732-2007 )
200. 175
Задовільний; потребує реставраційних та палітурних робіт щороку; з метою збереження потрібен перенос певних масивів газет на інші носії інформації. Нові надходження щороку потребують оправлення
1.8Архівний фонд Національної академії наук України
45. 863
Задовільний; частково потребує реставраційних та палітурних робіт; нові надходження потребують картонажних робіт
1.9Фонд зарубіжної україніки
30. 129
Задовільний; частково потребує робіт по стабілізації матеріальної основи документів, страхового копіювання, реставрації
2Депозитарій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
12. 037.415
Добрий, частково задовільний або незадовільний, потребує реставраційних, палітурних та картонажних робіт. Потребує проведення заходів по стабілізації матеріальної основи документів
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+