Логотип НАН України
Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Нормативні акти
Об'єкти
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Пропустити посилання переходів
Підпорядкованість
Розташування
2001 рікExpand 2001 рік
2002 рік
2004 рік
2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2015 рік
Експозиція "Степи України" Донецького ботанічного саду 
 

 Організація-власник об'єкта:

 Науковий керівник

 Відповідність виконання проекту державним пріоритетам

2. Людина і Сталий розвиток

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 
Адреса місця знаходження наукового об’єкта:
83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 110
 
Телефон:
(0622) 94-61-57 
 
Електронна пошта:
herb@herb.dn.ua 
 
Електронна адреса:
Власна веб-сторінка 
 
Дата реєстрації наукового об'єкта:
19.12.2001 
 
Коротка характеристика (анотація):

Комплексна експозиція "Степи України" Донецького ботанічного саду НАН України складається з колекції степових та узлісних рослин, експозицій натурних моделей степів, колекції раритетних видів флори південного сходу України, Гербарію Донецького ботанічного саду НАН України (DNZ). Вона являє собою унікальне зібрання степових видів, у тому числі рідкісних та ендемічних, що культивуються як у монокультурі, так і у складі штучних рослинних угруповань, а також штучних степових фітоценозів – натурних моделей еталонних варіантів різнотравно-типчаково-ковилових степів, що формувались протягом понад 30 років експерименту; гербарні колекції DNZ відображають специфічні риси місцевої флори, а також ілюструють дослідження з промислової ботаніки та результати інтродукційних робіт, в тому числі й щодо видів природної флори.

Експозиція є джерелом насіннєвого та посадкового матеріалу для відновлення популяцій в природі та введення ендемічних степових рослин у культуру. На базі колекцій та експозицій живих рослин, гербарних фондів DNZ, що входять до складу комплексної експозиції “Степи України”, ведуться різнопланові (флористичні, критико-систематичні, популяційні, біоморфологічні тощо) дослідження степової фітобіоти та її окремих компонентів, вивчення закономірностей формування штучних рослинних угруповань, розробка наукових основ реінтродукції рідкісних і зникаючих видів рослин, що має велике значення для відновлення природного рослинного покриву степів в умовах підвищеного антропогенного навантаження.

 

 Склад і стан наукового об'єкта:

2008
Номер
Назва об'єкта, в тому числі його частин
Одиниця зберігання, кількість
Стан
1Колекція степових та узлісних рослин
0,6 га, 316 видів
Задовільний, потребує охорони, продовження реконструкції, удосконалення стежкової мережі, розміщення та складу колекційних ділянок, поповнення колекційного фонду, постійного агротехніч. догляду
2Натурні моделі степів
8,5 га, 426 видів
Задовільн., потребує охорони, створення нових та розширення і удосконалення вже існ. ділянок натур. моделей степів у північ. масиві саду, інвентаризації вид. складу штуч. угруповань, поповнення та відновлення складу асоціацій, постійн. агротехніч. догляду
3Колекція раритетних видів флори південного сходу України
0,3 га, 213 видів
Задовільний, потребує продовження реконструкції розміщення колекційних рослин, розмноження колекційних зразків для збільшення кількості екземплярів у колекції, поповнення видового складу колекцій, постійного агротехнічного догляду
4Гербарій Донецького ботанічного саду НАН України (DNZ)
113 тис. гербарних аркушів
Задовільн., потребує попов-ня гербар. колекцій; опрац-ня та систем-ції нових надходжень до гербар. колекцій; оформ-ня гербар. зразків; постійн. контролю пошкоджень колекцій шкідниками, профілактики та боротьби з ними; створення електрон. БД гербарію
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+