Логотип НАН України
Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Нормативні акти
Об'єкти
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Пропустити посилання переходів
Підпорядкованість
Розташування
2001 рікExpand 2001 рік
2002 рік
2004 рік
2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2015 рік
Наукові зоологічні фондові колекції Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена 
 

 Організація-власник об'єкта:

 Науковий керівник

 Відповідність виконання проекту державним пріоритетам

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 
Адреса місця знаходження наукового об’єкта:
01601, м. Київ-30, МСП,  вул. Б.Хмельницького, 15
 
Телефон:
235-10-70, факс 234-15-69 
 
Електронна пошта:
akimov@izan.kiev.ua 
 
Електронна адреса:
Власна веб-сторінка 
 
Дата реєстрації наукового об'єкта:
19.12.2001 
 
Коротка характеристика (анотація):
Наукові зоологічні фондові колекції Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, що є основою фундаментальних наукових досліджень,  нараховують близько  6,0 млн. одиниць зберігання, які об’єднані у 293 колекції [під одиницею зберігання   необхідно розуміти:  окремо змонтовані тварини;   ватні матрасики  з великою їх  кількістю; склянки, що  містять значну   кількість   тварин, зафіксованих у рідкому фіксаторі (кліщі, попелиці, паразитичні черви тощо);  тотальні препарати на склі  або анатомо-гістологічні препарати]. В колекціях представлені 9 типів тварин з 25 класів, 101 ряду, 782 родин, 46 500 видів. Унікальність колекцій, як осередка даних таксономічної чистоти видів (типові екземпляри), складає наявність в них близько 22 000 одиниць зберігання, що охоплюють майже 4 200 видів тварин, серед яких 1600 видів є голотипами (еталонами). Одна з головних наукових  цінностей колекцій полягає в тому, що в них зосереджена значна  наукова інформація про біологічну різноманітність тваринного світу Євразії і інших регіонів планети за період більше ніж 100 років. Колекції сформовані у відповідності до сучасної зоологічної системи і є основою для реєстрації  та прогнозування змін, що відбуваються  у фауні  під впливом  господарської діяльності людини та запобігання на цій основі виникненню катаклізмів.

Єдина у світі колекція  рівненського янтарю нараховує 2960 окремостей, в яких знаходиться понад 6000  включень безхребетних тварин  з 76 родин та 16 рядів. З неї описано близько 80 нових видів комах древньої (еоценової) фауни України. Єдина в Україні колекція паразитичних червів нараховує близько 2000 видів, що паразитують в організмах  усіх домашніх і диких тварин та людини; вона є однією з найбільших  серед аналогічних колекцій наукових закладів східно-європейських країн і нараховує понад 1 млн. одиниць зберігання. Фундаментальні колекції комах  охоплюють 35 000 видів, з яких майже 1 400 є голотипами; зокрема колекції комах-ентомофагів нараховують 8 836 видів , в т. ч.   776 типових екземплярів і 7 331 паратипів комах-ентомофагів. Унікальним науковим і довідковим зібранням в межах Європи є колекції кліщів о б’ємі близько  700 видів, серед  яких  більше 100 типів.  Значною за об’ємом в межах Європи є колекція водних безхребетних, що охоплює 5 рядів, 50 родин і кілька сотень видів; вона містить більше 80 типів. Колекція риб, земноводних  та ссавців нараховує понад 100 видів, з яких  близько1000 особин риб та 2203 особин мишей ідентифіковані на рівні генетичних маркерів. Колекція гістологічних та анатомо-морфологічних препаратів нараховує близько 30 000 препаратів на склі, значна частина яких  є результатом фундаментальних досліджень тваринного світу в зоні Чорнобиля та космічної тематики. З  порівняльних колекцій вагоме фундаментальне значення має колекція залишків черепашок молюсків (2000 проб), зібраних у 30-км зоні ЧАЕС та інших регіонах Європи.

З 1998 по 2007 рр. матеріали колекцій ( в різних об’ємах) надавались 277 разів для тимчасового вивчення спеціалістам 33 зарубіжних країн, а спеціалістам інших українських закладів – 190 разів.  На протязі 2000- 2007 рр.   матеріали колекцій  були надіслані для тимчасового вивчення спеціалістам (на їхнє прохання) 17 країн в кількості 20 079 одиниць зберігання, в т.ч. 21 116 одиниць зберігання комах та 1 756 янтарних інклюзів; на базі колекцій інституту нашими спеціалістами опрацьовано 19 145 одиниць зберігання тварин, що належать   зарубіжним науковим установам (на їхнє прохання).

 Колекції стали основою для видання 50 випусків видання серії „Фауна України” (Видання НАН України – Інститут  зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України) та захисту багаточисельних кандидатських і докторських дисертацій.

 

 Склад і стан наукового об'єкта:

2008
Номер
Назва об'єкта, в тому числі його частин
Одиниця зберігання, кількість
Стан
1PROTOZOA (НАЙПРОСТІШІ). Тип SARCOMASTIGOPHORA
Препарати на склі, спиртові проби
Відмінний
2PROTOZOA (НАЙПРОСТІШІ). Тип СІLІОРHОRА (ІНФУЗОРІЇ)
Препарати на склі, спиртові проби
Задовільний
3METAZOA (БАГАТОКЛІТИННІ). Тип PLATHELMINTHES (ПЛОСКІ ЧЕРВИ)
Препарати на склі, спиртові проби
Відмінний
4METAZOA (БАГАТОКЛІТИННІ). Тип ACANTHOCEPHALES
Тотальні препарати на склі, спиртові проби
Відмінний
5METAZOA (БАГАТОКЛІТИННІ). Тип NEMATHELMINTES
Препарати на склі, спиртові проби
Відмінний
6METAZOA (БАГАТОКЛІТИННІ). Тип ANNELIDA
Спиртові проби
Задовільний
7METAZOA (БАГАТОКЛІТИННІ). Тип MOLLUSCA (МОЛЮСКИ)
Сухі екземпляри, спиртові проби
Задовільний
8METAZOA (БАГАТОКЛІТИННІ). Тип ARTHROPODA (ЧЛЕНИСТОНОГІ)
Тотальні препарати на склі, спиртові проби
Відмінний
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+