Логотип НАН України
Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Нормативні акти
Об'єкти
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Пропустити посилання переходів
Підпорядкованість
Розташування
2001 рікExpand 2001 рік
2002 рік
2004 рік
2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2015 рік
Національний Гербарій України (колекція рослин) та колекція культур шапинкових грибів Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного 
 

 Організація-власник об'єкта:

 Науковий керівник

 Відповідність виконання проекту державним пріоритетам

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 
Адреса місця знаходження наукового об’єкта:
01601, м. Київ-1, вул. Терещенківська, 2
 
Телефон:
(044) 2353396; 2343110  
 
Електронна пошта:
inst@botany.kiev.ua 
 
Електронна адреса:
Власна веб-сторінка 
 
Дата реєстрації наукового об'єкта:
19.12.2001 
 
Коротка характеристика (анотація):
Національний гербарій України (колекція рослин) та колекція культур шапинкових грибів Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного (м.Київ), являють собою дві самостійні колекції, які відрізняються як об’єктами збереження, так методиками створення.

Національний гербарій України (міжнародний акронім KW) був заснований в 1921 р. Його колекції нараховують понад 2 млн. одиниць зберігання і є головною в Україні науково-інформаційною базою для фундаментальних та прикладних досліджень з дисциплін біологічного профілю. Його фонди максимально репрезентують усi вiддiли фiтобiоти та мiкобiоти усіх ботаніко-географічних районів України та більшості флористичних областей Землі. В наявності є типовий матеріал таксонів описаних з цієї території. Володіючи гербарними матеріалами, що охоплюють період з XVIII ст. по сьогодні, колекції Гербарію KW являються цінними не лише в науковому, але і в культурно-історичному плані. Гербарій KW складається з шести самостійних підрозділів, в межах яких ведеться робота по збереженню і функціонуванню низки самостійних колекцій. Так гербарій судинних рослин нараховує  12 колекцій: Гербарій флори України (1, 8 млн. одиниць зберігання); Гербарій флори СНД (250 тис. о.з.); Гербарій флори світу (170 тис. о.з); іменні колекції XVIII – ХХ ст. -  І.Е. Жілібера (біля 4 тис. г.з.), М.С. Турчанінова (150 тис. г.з.), В.Г. Бессера (60 тис.г.з.), В.М. Черняєва (37 тис.г.з.), П.С. Роговича (12260 г.з.), І.Ф. Шмальгаузена (21827 г.з.), М.В. Клокова (близько 20 тис.г.з.); Колекція типів судинних рослин (1674 о.з); Обмінний фонд (20 тис. дублетів). Інші підрозділи володіють по одній колекції: брiологiчний гербарій (33 290 о.з.), лiхенологiчний гербарій (47 520 о.з.), мiкологiчний гербарій (60 430 о.з.), альготека (30 100 о.з.) та палінотека (3 610 о.з.). Фонди гербарію KW слугували основою для написання ряду фундаментальних ботанічних видань:  "Флора УРСР" в 12-ти томах (1936-1965), "Визначник рослин України" (1950, 1965), "Определитель высших растений Украины" (1987), "Новости систематики высших и низших растений" (5 випусків, 1974-1980), "Флоры грибов Украины" (випускається окремими томами з 1980 – 2008), „Екофлора України" (2000 – 2008), "Флора лишайників України" (видається окремими випусками з 1956 р.), "Флора мохів України" та ін. Матеріали колекцій використовувались при підготовці відповідних томів "Флори Північної Америки" (Flora of North America), "Флори Китаю" (Flora of China), "Флоры Восточной Европы", та ін. Крім цього фонди гербарію KW слугують базою для виконання дипломних, кандидатських, докторських робіт, державних, госпдоговірних та грантових тематик.

Колекція культур шапинкових грибів Інституту ботаніки (акронім ІВК) була створена понад 25 років тому для фундаментальних наукових досліджень в галузі біології, систематики біотехнології їстівних та лікарських шапинкових грибів, а також для збереження генофонду макроміцетів. За кількістю підтримуваних культур та їх таксономічною різноманітністю (понад 850 штамів, 270 видів, 105 родів) колекція є унікальною в Україні і однією з найбільших в Європейському регіоні. Результати досліджень із застосуванням культур колекції викладені у 12 монографіях та численних публікаціях і відмічені іменною премією НАНУ та Державними преміями України в галузі науки і техніки. Колекція – важливий ресурс розвитку вітчизняного грибівництва біотехнологій одержання дієтичних додатків, лікарських речовин та інших біологічно активних речовин. В ній підтримуються штами їстівних грибів з лікувальними властивостями, які промислово культивуються в країнах СНД, західної Європи, Південно-східної Азії та Америки. В колекції представлені культури понад 100 видів, що мають відому фармакологічну дію і використовуються в світовій народній і традиційній медицині. Сьогодні в колекції депоновані понад 50 штамів, що становлять предмет винаходу. Колекція має важливе природоохоронне значення для збереження генофонду макроміцетів, в тому числі рідкісних та зникаючих видів.
 

 Склад і стан наукового об'єкта:

2008
Номер
Назва об'єкта, в тому числі його частин
Одиниця зберігання, кількість
Стан
1Національний гербарій України (колекція рослин):
1.1Гербарій судинних рослин
Гербарний зразок, 1,861 млн.
Задовільний
1.2Гербарій мікологічний
Гербарний пакет, 60,43 тис.
Задовільний
1.3Гербарій ліхенологічний
Гербарний пакет, 47,52 тис.
Задовільний
1.4Гербарій бріологічний
Гербарний пакет, 33,29 тис.
Задовільний
1.5Альготека
Альгопроба, 30,1 тис.
Задовільний
1.6Палінотека
Палінопроба, 3,61тис.
Задовільний
2Колекція культур шапинкових грибів:
2.1Культури – об’єкти патентування
Пробірка з культурою, 570
Задовільний
2.2Культури грибів з лікарськими властивостями
Пробірка з культурою, 2700
Задовільний
2.3Культури рідкісних та зникаючих видів
Пробірка з культурою, 210
Задовільний
2.4Культури біотехнологічного застосування
Пробірка з культурою, 3200
Задовільний
2.5Культури їстівних та лікарських грибів кл. Ascomyceta
Пробірка з культурою, 3 000
Задовільний
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+