Логотип НАН України
Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Нормативні акти
Об'єкти
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Пропустити посилання переходів
Підпорядкованість
Розташування
2001 рікExpand 2001 рік
2002 рік
2004 рік
2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2015 рік
Колекція мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного 
 

 Організація-власник об'єкта:

 Науковий керівник

 Відповідність виконання проекту державним пріоритетам

 Відповідність виконання проекту науковим пріоритетам

 
Адреса місця знаходження наукового об’єкта:
03680, м. Київ МСП, вул. Заболотного, 154
 
Телефон:
(044) 526-11-79 
 
Електронна пошта:
Podgorsky@serv.imv.kiev.ua 
 
Електронна адреса:
 
 
Дата реєстрації наукового об'єкта:
19.12.2001 
 
Коротка характеристика (анотація):
У колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України підтримуються в життєдіяльному стані штами мікроорганізмів родів Bacillus, Pseudomonas, Comamonas, Stenotrophomonas, Burkholderia, грампозитивні коки родів Micrococcus, Kocuria, Staphylococcus і др., молочнокислих, метилотрофних, азотфіксуючих і фітопатогенних бактерій, нокардіо- і коринеподібних бактерій родів Rhodococcus, Gordonia, Brevibacterium, Corynebacterium та ін., Streptomyces, молікутів, мікроскопічних грибів та дріжджів. При колекції мікроорганізмів Інституту функціонує депозитарій непатогенних промислових мікроорганізмів. Найважливішими завданням колекції є:
  • Поповнення, підтримка та вивчення аутентичних штамів бактерій, молікутів, актиноміцетів, дріжджів, мікроскопічних грибів, які представляють інтерес для мікробіології, біотехнології, освіти та різних областей фундаментальних та прикладних досліджень;
  • Видача штамів зацікавленим особам та організаціям для дослідницьких, промислових цілей та для навчання у відповідності до національного законодавства та міжнародних правил;
  • Депонування штамів мікроорганізмів
 

 Склад і стан наукового об'єкта:

2008
Номер
Назва об'єкта, в тому числі його частин
Одиниця зберігання, кількість
Стан
Колекція мікроорганізмів
17250 штами
Добрий
1Азотфіксуючі бактерії
264 штами
Добрий
2Аеробні спороутворюючі бацили
284 штами
Добрий
3Актиноміцети роду Streptomyces
180 штамів
Добрий
4Дріжджі
3080 штамів
Добрий
5Метанокислюючі бактерії та інші метилотрофні бактерії
300 штамів
Добрий
6Мікроміцети
8080 штамів
Добрий
7Мікоплазми
50 штамів
Добрий
8Молочнокислі бактерії
830 штамів
Добрий
9Нокардіоподібні і коринеподібні бактерії
610 штамів
Добрий
10Сапрофітні бактерії роду Pseudomonas та близькі їм таксони; морські Alteromonas-подібні бактерії; аеробні грампозитивні коки; міжнародні референтні штами
1617 штамів
Добрий
11Фітопатогенні бактерії
1700 штамів
Добрий
12Депозитарій. Мікробний фонд депонованих культур
255 штамів
Добрий
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+