НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
Наукові доповіді на засіданнях Президії НАН України
Видавнича діяльність НАН України
Наукові об'єкти НАН України, що становлять національне надбання
Інноваційна діяльність у НАН України
Робота з науковою молоддю у НАН України
Регулювання діяльності наукових установ НАН України
Питання інформатизації НАН України
Постанови Загальних зборів НАН України
Тендери (державні закупівлі)
Золота медаль ім.В.І.Вернадського
Звання “Почесний доктор Національної академії наук України”
Технологічні парки
Захист інформації
Цивільний захист
Мобілізаційна підготовка
Премії імені видатних учених України
Преміії молодим ученим та студентам
Інноваційна діяльність у НАН України 
Нормативні акти НАН України > Тематичні напрями > Інноваційна діяльність у НАН України
 

 Нормативні акти НАН України

2013 (8)
2012 (3)
2011 (2)
2010 (2)
2009 (11)
2008 (9)
2007 (6)
2006 (8)
2005 (7)
2004 (13)
2003 (1)

 Нормативні акти інших видавників

2012 (1)
Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
2011 (2)
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року
2009 (3)
Про затвердження Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки
Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи
2008 (5)
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України
Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки
Про затвердження Державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки
Про формування бази даних інвестиційних та інноваційних програм і проектів, міжнародних інвестиційних та інноваційних програм і проектів, у виконанні яких беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інноваційного співробітництва..
2007 (3)
Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору регіональних і галузевих інноваційних програм, які впроваджуватимуться за рахунок бюджетних коштів
Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій
Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на створення та впровадження у виробництво сучасної техніки у сфері літакобудування та космічної галузі
2006 (6)
Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки
Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу
Про Національну раду з інноваційного розвитку України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України"
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації"
2005 (1)
Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій
2003 (1)
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
2002 (1)
2001 (1)
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
1999 (1)
Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків
1998 (1)
Про метрологію та метрологічну діяльність
1995 (1)
Про наукову і науково-технічну експертизу
1993 (1)
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+