НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
Наукові доповіді на засіданнях Президії НАН України
Видавнича діяльність НАН України
Наукові об'єкти НАН України, що становлять національне надбання
Інноваційна діяльність у НАН України
Робота з науковою молоддю у НАН України
Регулювання діяльності наукових установ НАН України
Питання інформатизації НАН України
Постанови Загальних зборів НАН України
Тендери (державні закупівлі)
Золота медаль ім.В.І.Вернадського
Звання “Почесний доктор Національної академії наук України”
Технологічні парки
Захист інформації
Цивільний захист
Мобілізаційна підготовка
Премії імені видатних учених України
Преміії молодим ученим та студентам
Регулювання діяльності наукових установ НАН України 
Нормативні акти НАН України > Тематичні напрями > Регулювання діяльності наукових установ НАН України
 

 Нормативні акти НАН України

2014 (2)
Про використання веб-порталу НАН України для інформаційного забезпечення наукових заходів
Про затвердження плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки
2013 (4)
Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2014–2018 роки
Про підготовку звіту про діяльність НАН України у 2013 році
Про підготовку пропозицій до проекту бюджету НАН України на 2014 рік
Про внесення змін у форми, що стосуються калькуляції кошторисної вартості робіт та розрахунків витрат за статтями
2012 (11)
Про затвердження та впровадження Типової інструкції з діловодства в установах, організаціях, на підприємствах НАН України
Про організацію експертизи та погодження тематичних планів
Про підготовку пропозицій до проекту бюджету НАН України на 2013 рік
Про порядок укладення договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном
Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
Про підсумки роботи з експертизи тематики фундаментальних науково-дослідних робіт у 2011 році та заходи з її вдосконалення
Про затвердження Положення про підготовку та випуск Національною академією наук України видавничої продукції за державним замовленням
Про внесення змін до Порядку розповсюдження та обліку видавничої продукції науковими установами НАН України
Про електронне листування між Президією НАН України та установами і організаціями НАН України
Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2012 р.
Про чисельність аспірантів з відривом від виробництва та докторантів у наукових установах НАН України
2011 (4)
Про новий склад Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при Національній академії наук України
Про підготовку звіту про діяльність НАН України у 2011 році
Про внесення змін до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України
Про нову редакцію Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України
2010 (3)
Щодо дотримання прав інтелектуальної власності
Про затвердження переліку проектів комплексної науково-технічної програми “Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб“
Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 25 квітня 2005 р. № 263
2009 (7)
Про удосконалення мережі і оновлення складу наукових рад, комітетів, комісій НАН України
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.09 № 1182
Про підготовку звіту про діяльність НАН України у 2009 році
Про вдосконалення структури наукових установ НАН України
Щодо реалізації Концепції розвитку національної інноваційної системи
Про активізацію участі установ НАН України у науковому забезпеченні вирішення актуальних проблем розвитку держави
Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр.
2008 (2)
Про проведення конкурсу науково-технічних та інноваційних проектів установ НАН України у 2008 р.
Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
2007 (1)
Про проведення конкурсу науково-технічних та інноваційних проектів установ НАН України у 2007 р.
2006 (2)
Про стан та перспективи виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України
Про затвердження Положення про випуск Національною академією наук України друкованої продукції за державним замовленням
2005 (4)
Про усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України при аудиті формування і реалізації інноваційної політики в Україні у Національній академії наук України
Про пропозиції Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності НАН України
Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України
2004 (2)
Про планування підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями в наукових установах НАН України
Про внесення змін до "Положення про порядок формування цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України"
2003 (1)
Про затвердження Положення про порядок формування цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України
2002 (3)
Про затвердження нової редакції “Основних принципів організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України”
Про затвердження Статуту НАН України
2001 (1)
Про заміщення посад наукових працівників в установах НАН України
1999 (1)
Про затвердження Положення про порядок заміщення посад керівного складу та утворення ученої ради в наукових установах Національної академії наук України

 Нормативні акти інших видавників

2016 (4)
2015 (7)
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2015 рік (6541030)
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2015 рік (6541020)
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2015 рік (6541080)
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2015 рік (6541200)
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2015 рік (6541140)
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2015 рік (6541100)
2014 (10)
Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук національних академій наук України на 2014-2018 роки
2013 (3)
2012 (6)
Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943
2011 (7)
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації
Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"
Про доступ до публічної інформації
2010 (3)
Методичні рекомендації щодо проведення аналізу результативності науково-технічної діяльності (для первинних організацій)
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
2009 (3)
Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 роки
Питання підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень
Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи
2008 (2)
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
2007 (1)
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
2006 (2)
Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах
2004 (1)
Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету
2002 (2)
На виконання Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (та звіти про їх виконання).
Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних
2001 (1)
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
2000 (1)
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію
1998 (2)
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію
Про метрологію та метрологічну діяльність
1997 (1)
Державний класифікатор України. Класифікація видів науково-технічної діяльності. ДК 015-97
1995 (1)
Про наукову і науково-технічну експертизу
1994 (2)
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
1993 (1)
1991 (1)
Про наукову і науково-технічну діяльність
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+