НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
ПостановиExpand Постанови
Розпорядження
Постанови Президії НАН України 2010 року 
 
Засідання № 1, 13.01.2010 (7)
Рішення спільного засідання Президії Національної академії наук України та Колегії Державного агентства України з інвестицій та інновацій
Методичні основи аналізу стану та управління цілісністю магістральних трубопроводів
Про нагородження відзнаками НАН України
Про директорів інститутів НАН України
Про затвердження плану підготовки питань для розгляду на засіданнях Президії НАН України у 2010 році
Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступили з науковими повідомленнями на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2009 р.
Про проведення Міжнародної конференції «Біобезпека та біозахист: впровадження рекомендацій щодо Конвенції про заборону біологічної зброї» 15-17 лютого 2010 року, м.Київ
Засідання № 2, 27.01.2010 (9)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Регіональні зміни клімату в Україні на фоні глобальних кліматичних процесів
Про нагородження працівників Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
Про відзначення 50-річчя Інституту економіки промисловості НАН України
Про науковий об’єкт, якому Національна академія наук України рекомендує надати статус національного надбання
Щодо розміщення в культ.-мистец. та музейному комплексі «Мистецький арсенал» архівосховища для зберігання рукописів класиків укр. літератури, Ін-ту літератури ім.Т.Г.Шевченка з його бібл. фондами та Міжнарод. культ. інформац. центру "Шевченківський дім"
Про проведення виборів до складу Національної академії наук України
Засідання № 4, 10.02.2010 (10)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про проведення річної сесії Загальних зборів НАН України
Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Про проведення Всеукраїнського фестивалю науки
Про екологічну ситуацію в зоні діяльності Дочірнього підприємства «Калійний завод ВАТ «Оріана» (м.Калуш)
Сучасні проблеми дослідження середньовічних пам’яток України
Про директорів інститутів НАН України
Засідання № 6, 24.02.2010 (15)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту технічної теплофізики НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про затвердження складу експертної комісії по виборах до складу НАН України у 2010 році
Про завершення підготовки та видання «Історії української культури» у 5 томах
Про затвердження оновленого складу Комісії НАН України з наукової спадщини академіка В.І.Вернадського та підготовку видання серії «Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського»
Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2009 р.
Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2009 р.
Про нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2009 р.
Про встановлення розміру премій НАН України за підсумками конкурсів 2009 р.
Про затвердження переліку науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України на 2010 рік
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України трудового колективу Науково-технічного центру магнетизму технічних об’єктів НАН України
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України трудового колективу і окремих працівників Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 07.11.08 № 283
Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин»
Засідання № 7, 10.03.2010 (14)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про голову Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
Про присудження Золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України
Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України
Про представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України працівників наукових установ НАН України
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України трудового колективу і окремих працівників Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України «За наукові досягнення» Ж.І.Алфьорова
Про відзначення 50-річчя Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України
Про відзначення активних учасників заходів в Україні до Міжнародного року астрономії
Про підготовку та видання «Шевченківської енциклопедії»
Про затвердження на посаді голови наукової ради з проблеми «Українська мова»
Про виконання програми наукового приладобудування НАН України на 2010-2014 рр.
Засідання № 9, 24.03.2010 (8)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Про Національну доповідь «Новий курс: реформи в Україні 2010-2015»
Червона книга України: досягнення та перспективи
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про проект Звіту про діяльність НАН України у 2009 році
Про затвердження головного редактора «Українського фізичного журналу»
Про затвердження головного редактора журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics»
Засідання № 11, 09.04.2010 (11)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського НАН України
Про стан та перспективи розвитку ядерно-фізичних установок в НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про представлення до нагородження академіка НАН України М.В.Поповича Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Кадрові питання
Про обрання директора Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України
Про призначення В.Я.Малєєву, Н.Р.Мазепі і Н.С.Шумаді державної стипендії видатним діячам науки
Щодо організації четвертого Всеукраїнського фестивалю науки
Про відзначення 40-річчя Науково-технічного центру магнетизму технічних об’єктів НАН України
Про відзначення Подякою НАН України Л.Є.Собісевича
Про оголошення конкурсу на здобуття премій НАН України за кращі історичні дослідження, присвячені висвітленню подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
Засідання № 12, 21.04.2010 (13)
Про відзначення трудового колективу Українського державного центру «Мала академія наук України» МОН України та НАН України і його спонсорів
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту гідробіології НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Щодо утворення Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку
Про директора Інституту сцинтиляційних матеріалів
Про виконуючого обов’язки члена Президії НАН України
Про обліковий склад членів Національної академії наук України на час проведення Загальних зборів НАН України
Про відзначення 40-річчя започаткування Національною академією наук України наукових досліджень з проблем електронної фізики на Закарпатті
Про присудження премії НАН України за кращі історичні дослідження, присвячені висвітленню подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
Про доставляння обов’язкових примірників видань
Про видання біобібліографії академіка НАН України Г.Г.Півняка
Сучасні математичні методи керування рухомими об’єктами в умовах конфлікту та невизначеності
Засідання № 14, 05.05.2010 (13)
Про виконання цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології»
Про нагородження відзнаками НАН України
Про нагородження Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України
Кадрові питання
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених на поточні вакансії
Про проект доповіді на сесії Загальних зборів НАН України 13 травня 2010 року
Про представлення до нагородження Грамотою Верховної Ради України члена-кореспондента НАН України О.І.Корнелюка
Про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук України» академіку РАН А.І.Мірошникову
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Про проведення конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2010 р.
Сучасні дослідження історії Великої Вітчизняної війни: проблеми теорії, методології, методики
Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2010 рік
Засідання № 15, 15.05.2010 (1)
Про затвердження переліку наукових проектів учених установ НАН України, що фінансуються у 2010 році за результатами спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду
Засідання № 15, 26.05.2010 (18)
Про нагородження відзнаками НАН України
Про нагородження Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України
Кадрові питання
Про нагородження працівників Інституту гідробіології НАН України
Про нагородження працівників Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України
Про нагородження працівників Інституту ядерних досліджень НАН України
Про нагородження працівників Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Про впорядкування практики присудження нагород у НАН України
Про реалізацію положень Угоди про співробітництво Національної академії наук України і Російського наукового центру «Курчатовський інститут»
Про створення комісії з увічнення пам’яті академіка НАН України П.Г.Костюка
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Про почесного директора Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
Про затвердження спільних наукових проектів за результатами конкурсу НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень 2010 року
Про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук України» Д.Х.Біллінгтону
Про відзначення Подякою НАН України
Про започаткування журналу «Управляющие системы и машины» у новому складі співзасновників
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Про виконання науково-видавничого проекту «Енциклопедія Сучасної України»
Засідання № 17, 09.06.2010 (11)
Про наукові засади забезпечення населення України якісною питною водою
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про виконання п.7 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 02.06.10 № 23
Про наукову та науково-організаційну діяльність Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України
Про створення комісії
Про виконуючого обов’язки директора Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
Про продовження фінансування науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України у 2010 році
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України члена-кореспондента НАН України В.В.Петрова
Про виконання науково-видавничого проекту «Історія української літератури»
Про проведення 10 Українського біохімічного з’їзду
Засідання № 17, 09.06.2010 (11)
Про наукові засади забезпечення населення України якісною питною водою
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про виконання п.7 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 02.06.10 № 23
Про наукову та науково-організаційну діяльність Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України
Про створення комісії
Про виконуючого обов’язки директора Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
Про продовження фінансування науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України у 2010 році
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України члена-кореспондента НАН України В.В.Петрова
Про виконання науково-видавничого проекту «Історія української літератури»
Про проведення 10 Українського біохімічного з’їзду
Засідання № 19, 23.06.2010 (18)
Спільне засідання Президії Національної академії наук України, Президії Національної академії медичних наук України та Колегії Міністерства охорони здоров’я України
Про участь НАН України у виконанні Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 роки
Про нагородження відзнаками НАН України
Про представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України працівників Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України трудового колективу і окремих працівників Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України
Про підготовку до проведення ювілейних заходів у Національному ботанічному саду ім.М.М.Гришка НАН України
Кадрове питання
Про радника Президії НАН України
Про організацію виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України від 26 листопада 2009 р. № 1066/609
Про внесення змін у додаток до постанови Президії НАН України від 24.02.2010 № 50
Про заходи з реалізації пропозицій та зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України 13 травня 2010 р.
Про затвердження результатів атестації окремих наукових установ НАН України
Про участь НАН України у відзначенні 70-річчя кіностудії «Національна кінематека України»
Про затвердження планів підготовки і випуску видань за державним замовленням на випуск друкованої продукції за напрямом «наукові видання» видавництвами НАН України у 2010 р.
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Біомаса як паливна сировина” (“Біопалива”)
Про виконання цільової програми «Модернізація радіотелескопа УТР-2 і перспективний розвиток декаметрової радіоастрономії в Україні»
Про виконання ЦКП наукових досліджень НАНУ«Комплексні біоресурсні, гідрофізичні і геолого-геофізичні дослідження морського середовища, перспективних нафтогазових структур та картування розподілу газогідратів в акваторії Чорного та Азовського морів»
Засідання № 21, 07.07.2010 (20)
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про керівний склад Міжнародного математичного центру НАН України
Про виконуючого обов’язки директора Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України
Про затвердження головного редактора журналу «Доповіді Національної академії наук України»
Про призначення голови Наукової ради НАН України з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку та Національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»
Про продовження співробітництва НАН України з Українським науково-технологічним центром
Про підсумки Всеукраїнського фестивалю науки
Про проведення спільного конкурсу наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду 2011 року
Про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук України» Г.Рауху
Про відзначення Подякою НАН України авторів журналу «Вісник НАН України»
Про затвердження цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України "Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій" на 2010-2014 рр.
Про участь установ НАН України в заходах із підготовки до відзначення 200-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка
Про підготовку та випуск 1-5 томів двадцятитомного академічного тлумачного «Словника української мови»
Про відзначення 80-річчя Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України
Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2009 році
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту програмних систем НАН України
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 05.05.10 № 141
Про присвоєння Міжнародному математичному центру НАН України імені академіка НАН України Ю.О.Митропольського
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 05.05.10 № 141
Засідання № 23, 08.09.2010 (11)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про відзначення 75-річчя Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України
Про організацію відзначення 50-річчя першого польоту людини в Космос
Про представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України трудового колективу і провідних працівників Радіоастрономічного інституту НАН України
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України провідних працівників Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України провідних працівників Радіоастрономічного інституту НАН України
Про представлення до нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України провідних працівників Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України
Про внесення змін до постанови Бюро Президії НАН України від 14.07.10 № 244
Про відзначення Подякою НАН України
Рослинний покрив в умовах інтенсивного антропогенного навантаження (на прикладі Донецького регіону)
Засідання № 24, 22.09.2010 (10)
Про нагородження відзнаками НАН України
Про нагородження Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України
Про нагородження працівників Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
Про нагородження працівників Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
Про відзначення 80-річчя від дня народження академіка НАН України В.І.Трефілова
Про зміну керівників науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України у 2010 р.
Про представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України трудового колективу і провідних працівників Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
Про представлення до нагородження відзнаками Кабінету Міністрів України провідних працівників Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
Про представлення до нагородження академіка НАН України В.Ю.Сторіжка Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Про внесення доповнень до постанови Президії НАН України від 08.07.09 № 220
Засідання № 25, 24.09.2010 (1)
Про надання дозволу на передачу майна НАН України в оренду
Засідання № 265, 22.09.2010 (1)
Про внесення змін до розподілу обов’язків між членами Президії Національної академії наук України
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+