НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
Президія НАН України
Президія і ЦК профспілки працівників НАН України
Бюро Президії НАН України
Пошук за датою засідання
Пошук за виконавцем
Постанови для загального оприлюднення
Постанови Президії НАН України 2009 року 
 
Засідання № 1, 14.01.2009 (11)
Про проведення виборів директора Національного музею народної архітектури і побуту України НАН України
Про представлення до нагородження групи працівників Інституту фізики НАН України відзнаками Верховної Ради України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про створення Державного підприємства «Науково-експертний центр лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій, НАН України»
Про відзначення 90-річчя Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
Про Львівську національну наукову бібліотеку України імені В.Стефаника
Про використання бюджетних коштів установами НАН України у 2009 році в умовах фінансової кризи
Про проведення Загальних зборів НАН України й загальних зборів Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології та Відділення загальної біології НАН України, присвячених відзначенню 200-річчя від дня народження Ч.Дарвіна
Про науково-технічні проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні
Про план підготовки питань для розгляду на засіданнях Президії НАН України у 2009 році
Засідання № 2, 28.01.2009 (8)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту гідромеханіки НАН України
Про заходи щодо реалізації рішень Ради МААН від 2 грудня 2008 р.
Про обліковий склад членів Національної академії наук України на час проведення Загальних зборів НАН України
Про увічнення пам’яті академіка Ю.О.Митропольського
Про заходи з відзначення 100-річчя від дня народження академіка М.М.Боголюбова
Про започаткування збірника «Радіофізика і електроніка»
Про науковий об’єкт, якому Національна академія наук України рекомендує надати статус національного надбання
Про розподіл бюджетного фінансування між установами НАН України
Засідання № 4, 11.02.2009 (11)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Про відзначення 75-річчя від дня заснування Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України
Про проведення Всеукраїнського фестивалю науки
Про стипендії Президента України для молодих учених
Про представлення до нагородження працівників Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Про зміни у складі редакційної колегії журналу «Наука та інновації»
Про затвердження складу редакційної колегії журналу «Космічна наука і технологія»
Науково обґрунтовані шляхи нарощування запасів вуглеводнів в Україні
Засідання № 5, 25.02.2009 (22)
Про основні підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2004–2008 роках
Спільне і відмінне у соціально-політичному розвиткові регіонів України: динаміка та фактори змін
Про заяву академіка НАН України Ю.П.Корчевого
Про генерального директора Львівської національної бібліотеки імені В.Стефаника НАН України
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про присудження Золотої медалі НАН України імені В.І.Вернадського
Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2008 р.
Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2008 р.
Про нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2008 р.
Про встановлення розміру премій НАН України за підсумками конкурсів 2008 р.
Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр.
Про затвердження заходів щодо активізації участі установ НАН України у подоланні наслідків фінансово-економічної кризи та економії бюджетних коштів, передбачених на діяльність Академії
Про діяльність НАН України щодо забезпечення участі молодих учених в конкурсах на здобуття премій, стипендій та грантів
Про відзначення 100-річчя від дня народження академіка АН УРСР Є.П.Федорова
Про виконання протокольного рішення наради під головуванням Прем’єр-міністра України Ю.В.Тимошенко з питання заміщення споживання газу в котельнях «Теплокомуненерго» від 2 лютого 2009 року
Про підсумки роботи Загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, присвячених 160-річчю від дня народження академіка УАН О.І.Левицького
Про видання вибраних праць дійсних членів (академіків) НАН України
Про затвердження планів випуску видань за державним замовленням на випуск друкованої продукції за напрямом «наукові видання» видавництвами НАН України у 2009 р.
Про проведення річної сесії Загальних зборів НАН України
Про проведення виборів директора Національного музею народної архітектури і побуту України НАН України
Засідання № 6, 11.03.2009 (9)
Про підсумки діяльності Секції хімічних і біологічних наук НАН України у 2004–2008 роках
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про Угоду про співробітництво у створенні Міжнародного інноваційного центру нанотехнологій країн СНД
Про Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2008 році
Про представлення до нагородження М.І.Михальченка Почесною Грамотою Верховної Ради України
Щодо організації третього Всеукраїнського фестивалю науки
Про затвердження головного редактора "Українського ботанічного журналу"
Про внесення часткових змін до постанови Президії НАН України від 28.01.09 № 20
Засідання № 8, 25.03.2009 (9)
Про підсумки діяльності Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2004-2008 роках
Про нагородження відзнаками НАН України
Про почесного директора Лікарні для вчених НАН України
Кадрові питання
Про підсумки виконання проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України за грантами НАН України та організацію чергового конкурсу
Про відзначення 60-річчя від дня заснування Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
Про активізацію представлення публікацій НАН України в світовій системі наукових комунікацій
Про представлення до нагородження групи працівників Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України відзнаками Верховної Ради України
Про представлення до нагородження працівників Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Засідання № 9, 08.04.2009 (17)
Про підсумки реалізації у 2004-2008 рр. найважливіших цільових програм розвитку наукової інфраструктури НАН України
Про затвердження переліку наукових проектів вчених установ НАН України, що фінансуються у 2009 році за результатами спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду
Про наукову та науково-організаційну діяльність Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України та НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про обліковий склад членів Національної академії наук України на час проведення Загальних зборів НАН України
Про відзначення 50-річчя від дня заснування Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України
Про відзначення 100-річчя від дня народження академіка НАН України С.Я.Брауде і 25-річчя з дня створення Радіоастрономічного інституту НАН України
Про відзначення 75-річчя від дня заснування Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Про підготовку проекту Етичного кодексу вченого України
Про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук України» Вальтеру Тіррінгу
Про проект доповіді на Загальних зборах НАН України 15 квітня 2009 р.
Питання порядку денного Загальних зборів НАН України по виборах президента НАН України
Про затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку «Ресурс» (м.Харків)
Про головуючих на загальних зборах відділень НАН України 16 квітня 2009 р.
Про представлення до нагородження працівників Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Про представлення до нагородження працівників Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України Почесною грамотою Верховної Ради України
Засідання № 10, 17.04.2009 (3)
Про виконуючих обов’язки членів Президії НАН України
Про голів регіональних наукових центрів НАН України та МОН України
Про радників Президії НАН України
Засідання № 12, 29.04.2009 (12)
Радіологічні наслідки Чорнобильської катастрофи
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту фізики конденсованих систем НАН України
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Кадрові питання
Про затвердження заступників академіків-секретарів та складу бюро відділень Національної академії наук України
Питання Відділення інформатики НАН України
Про радника Президії НАН України академіка НАН України І.В.Сергієнка
Про участь НАН України у відзначенні 65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні
Про створення Комісії Президії НАН України з розробки заходів щодо підвищення ефективності діяльності Національного музею народної архітектури та побуту України
Про затвердження складу редакційної колегії журналу «Вісник Національної академії наук України»
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 28.01.09 № 20
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 28.11.08 № 295
Засідання № 13, 13.05.2009 (9)
Сучасний історіографічний процес в Україні: здобутки й нерозв’язані проблеми
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Дозиметрія зразків-свідків та корпусу реактора ВВЕР-1000 як складова частина програми управління його терміном служби
Про розподіл обов’язків між членами Президії НАН України
Питання Відділення інформатики НАН України
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених на поточні вакансії
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Засідання № 15, 27.05.2009 (13)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про організацію експертизи фундаментальних науково-дослідних робіт
Про проведення чергової атестації наукових працівників установ НАН України
Про затвердження заступників академіків-секретарів і складу бюро відділень та призначення вчених секретарів відділень НАН України
Про започаткування журналу «Хімія, фізика і технологія поверхні»
Про затвердження головного редактора «Мінералогічного журналу»
Про затвердження головного редактора журналу «Технічна механіка»
Про затвердження складу редакційної колегії журналу «Доповіді Національної академії наук України»
Про стан та перспективи створення нових вітчизняних нанорозмірних систем доставки лікарських препаратів і діагностичних реагентів
Про упорядкування передачі в оренду майна НАН України
Про часткову зміну п.2 постанови Президії НАН України від 08.12.2004 № 326 «Про директора Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України»
Засідання № 16, 10.06.2009 (10)
Про активізацію участі установ НАН України у науковому забезпеченні вирішення актуальних проблем розвитку держави
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про затвердження директора Інституту гідромеханіки НАН України
Про наукове забезпечення формування в Україні інноваційних структур нового типу – національних інноваційних кластерів
Про призначення уповноважених представників від НАН України з питань виконання двосторонніх договорів про співробітництво з академіями наук та організаціями, які входять у МААН
Про заснування премії імені Ю.О.Митропольського НАН України
Про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук України» Гайнцу Фішеру
Про голову Наукової ради з проблеми «Фізика низьких температур і кріогенна техніка»
Про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук України» В.С.Черномирдіну
Засідання № 17, 24.06.2009 (14)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту ядерних досліджень НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про продовження співробітництва НАН України з Російським фондом фундаментальних досліджень
Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу НАН України та УНТЦ 2008-2009 рр. і оголошення наступного конкурсу
Про підготовку проекту концепції Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища
Про результати конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України
Про затвердження складу бюро секцій Національної академії наук України
Про відзначення у 2009 році Дня Конституції України
Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2008 році
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Про започаткування науково-практичного збірника «Енергоефективність»
Про започаткування збірника «Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України»
Шляхи стабілізації правописної ситуації в Україні
Засідання № 17, 24.06.2009 (14)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту ядерних досліджень НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про продовження співробітництва НАН України з Російським фондом фундаментальних досліджень
Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу НАН України та УНТЦ 2008-2009 рр. і оголошення наступного конкурсу
Про підготовку проекту концепції Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища
Про результати конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України
Про затвердження складу бюро секцій Національної академії наук України
Про відзначення у 2009 році Дня Конституції України
Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2008 році
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Про започаткування науково-практичного збірника «Енергоефективність»
Про започаткування збірника «Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України»
Шляхи стабілізації правописної ситуації в Україні
Засідання № 18, 08.07.2009 (24)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Щодо створення Міжнародного інноваційного центру нанотехнологій СНД
Про створення Відділення фізики і технології функціональних матеріалів Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України
Про Угоду про співробітництво Міжнародної асоціації академій наук і Російського наукового центру "Курчатовський інститут"
Про затвердження директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України
Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України
Про продовження співробітництва НАН України з Українським науково-технологічним центром
Про удосконалення мережі та підвищення ефективності роботи рад, комітетів, комісій, які функціонують при Президії НАН України
Про представлення до нагородження працівників Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України відзнаками Верховної Ради України
Про представлення до нагородження працівників Морського гідрофізичного інституту НАН України відзнаками Верховної Ради України
Про представлення до нагородження групи співробітників Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Про представлення до нагородження працівників Морського гідрофізичного інституту НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Про нагородження працівників Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України
Про нагородження працівників Морського гідрофізичного інституту НАН України
Про проведення 7-ої міжнародної Парнасівської конференції
Про відзначення 70-річчя від дня заснування Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника
Про затвердження складу Науково-видавничої ради Національної академії наук України
Про затвердження скоригованого плану підготовки питань для розгляду на засіданнях Президії НАН України у 2009 році
Оперативні морські прогнози як засіб забезпечення сталого розвитку морського сектору економіки України
Про підсумки Всеукраїнського фестивалю науки
Про порядок формування Національних інноваційних кластерів
Про проведення спільного конкурсу наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду 2010 року
Засідання № 20, 09.09.2009 (6)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про нагородження працівників Карадазького природного заповідника НАН України
Проблеми комп’ютерного збереження світового культурного надбання
Про стан та перспективи співробітництва установ НАН України з ЦЕРН
Засідання № 22, 30.09.2009 (13)
Про перебування делегації НАН України в Кишиневі
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про нагородження Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України
Про Перспективні напрями комплексних (міждисциплінарних) досліджень установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України на 2009–2013 роки
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених на поточні вакансії
Про представлення до нагородження В.І.Недоступа Почесною грамотою Верховної Ради України
Про нагородження працівників Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України
Про нагородження ветеранів Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України
Про затвердження Положення про Експертно-перевірну комісію НАН України, її складу та Типового положення про Експертну комісію установи НАН України з проведення експертизи цінності документів
Про нагородження працівників Національного музею народної архітектури та побуту України НАН України
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 28.01.09 № 20
Засідання № 24, 14.10.2009 (12)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про нагородження працівників Інституту математики НАН України
Про нагородження працівників Державної установи «Науково-технологічний центр «Реактивелектрон» НАН України
Кадрові питання
Про затвердження оновленого складу Експертної комісії НАН України з присудження Золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України
Щодо виборчого процесу з обрання на пост Президента України
Про вдосконалення структури наукових установ НАН України
Про Національну доповідь «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави»
Про проведення ІV Національного конгресу з біоетики
Теорія динамічних систем: досягнення, проблеми, перспективи
Про представлення до нагородження працівників наукових установ НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Подякою Прем’єр-міністра України
Засідання № 25, 28.10.2009 (5)
Рішення спільного засідання Президії Національної академії наук України та Колегії Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
Про нагородження працівників, аспірантів і студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук України» працівникам Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Про розширене засідання Кабінету Міністрів України за участю членів Президії НАН України
Про відзначення працівників апарату Президії НАН України, які брали участь у підготовці матеріалів на розширене засідання Кабінету Міністрів України та членів Президії НАН України
Засідання № 27, 11.11.2009 (14)
Про розширення співпраці НАН України з Малою академією наук України
Про нагородження відзнаками НАН України
На виконання Указу Президента України від 04.11.09 № 899/2009
Про Комісію з питань протидії лженауці
Про присвоєння імені М.В.Птухи Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 11.07.07 № 206 «Про затвердження оновленого Положення про премії НАН України імені видатних учених України»
Про організацію виконання Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
Про затвердження складу Координаційної ради зі співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД та Положення про неї
Про присвоєння звання «Почесний доктор Національної академії наук України» І.Д.Волотовському
Про нагородження працівників Інституту чорної металургії ім.З.І.Некрасова НАН України
Про нагородження працівників Інституту газу НАН України
Про нагородження працівників Зоологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України
Про забезпечення Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського науковими виданнями для міжнародного книгообміну
Про започаткування збірника «Системи контролю навколишнього середовища»
Засідання № 28, 25.11.2009 (12)
Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Кадрові питання
Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України
Про відзначення 50-річчя від дня заснування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України
Про завершення підготовки книги «Національна академія наук України: 1918–2008» англійською мовою
Про створення наукового парку
Про затвердження складу Комісії при Президії НАН України з боротьби з лженаукою та фальсифікацією наукових досліджень та положення про неї
Про затвердження Державної програми щодо профілактики та боротьби з інфекційними хворобами на 2010-2015 рр.
Астрофізичні і космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії в рамках реалізації наукової програми «Космомікрофізика»
Про директорів інститутів НАН України
Засідання № 29, 09.12.2009 (13)
Про підсумки виконання комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми інтеграції енергетичної системи України в Європейську енергетичну систему» («Інтеграція»)
Про виконання комплексної науково-технічної програми «Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб»
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про виконання комплексної програми наукових досліджень НАН України «Стратегічні мінеральні ресурси України»
Про перенесення робочих днів у 2010 році
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.09 № 1182
Про підготовку короткого звіту НАН України за 2009 рік
Про директорів інститутів НАН України
Про нагородження працівників Національного гірничого університету
Про відзначення Подякою НАН України працівників головної редакції наукового щорічника «Україна дипломатична»
Про зміни у складі редакційної колегії загальноакадемічного журналу НАН України «Наука та інновації»
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 28.01.09 № 20
Засідання № 31, 28.12.2009 (10)
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Про відзначення 150-річчя від дня народження академіка В.І.Вернадського
Про директора Морського гідрофізичного інституту НАН України
Про директора Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського НАН України
Про удосконалення мережі і оновлення складу наукових рад, комітетів, комісій НАН України
Про нагородження працівників Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова
Про реорганізацію Інституту проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
Про затвердження скоригованого плану підготовки та випуску наукової друкованої продукції за рахунок державного замовлення Науково-виробничим підприємством «Видавництво «Наукова думка» НАН України та Видавничим домом «Академперіодика» НАН України у 2009 р.
Про дослідження молекулярної структури і фізичних властивостей адсорбованих органічних моношарів
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+