НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
Президія НАН України
Президія і ЦК профспілки працівників НАН України
Бюро Президії НАН України
Пошук за датою засідання
Пошук за виконавцем
Постанови для загального оприлюднення
Постанови Президії НАН України 2008 року 
 
Засідання № 1, 09.01.2008 (7)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Кадрові питання
Інформаційно-мережеві технології нового покоління
Про нагородження відзнакою НАН України
Про план підготовки питань для розгляду на засіданнях Президії НАН України у 2008 році
Про створення комісії
Про заяву академіка НАН України Я.С.Яцківа
Засідання № 2, 15.01.2008 (1)
Про проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” та завдання наукових установ НАН України
Засідання № 3, 23.01.2008 (12)
Про організацію участі НАН України в реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків»
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту економіки промисловості НАН України
Кадрове питання
Про присудження Золотої медалі НАН України імені В.І.Вернадського
Про проведення річної сесії Загальних зборів НАН України
Про символіку НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України
Про директора Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
Про директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Про представлення до нагородження Л.І.Крушельницької Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Вихрові і закручені потоки: фундаментальні дослідження та нові використання в теплоенергетиці, енергомашинобудуванні, авіаційній та аерокосмічній техніці
Про розподіл базового фінансування НАН України у 2008 р.
Засідання № 5, 06.02.2008 (20)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України
Кадрові питання
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Про затвердження планів випуску видань за державним замовленням на випуск друкованої продукції за напрямом «наукові видання» видавництвами НАН України у 2008 р.
Про започаткування журналу «Системні дослідження та інформаційні технології»
Про започаткування альманаху «Ейдос»
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Основні тенденції взаємодії суспільства та природи в Україні у ХХ столітті (географічний аспект)
Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2007 р.
Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2007 р.
Про нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2007 р.
Про встановлення розміру премій НАН України за підсумками конкурсів 2007 р.
Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України
Про директора Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про видання вибраних праць академіка В.І.Вернадського
Про видання «Історії української культури»
Про розгляд робіт, поданих на здобуття премій академій наук України, Білорусії і Молдови 2007 р.
Про 150-річчя академіка В.І.Вернадського
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Президії Національної академії наук України від 07.11.07 № 282
Засідання № 7, 20.02.2008 (8)
Про організацію роботи НАН України з реалізації найважливіших напрямів наукових досліджень і розробок
Кадрове питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про проведення Всеукраїнського Фестивалю науки
Про продовження фінансування науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України у 2008 році
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту проблем природокористування та екології НАН України
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Засідання № 8, 05.03.2008 (17)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України
Кадрові питання
Про оголошення конкурсу з формування цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України» на 2008-2012 роки
Про оголошення конкурсу з формування цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.» на 2008-2012 роки
Про затвердження переліку імпортного наукового обладнання, що закуповується для установ НАН України у 2008 році
Про відзначення 50-річчя від дня заснування Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Про затвердження переліку наукових об’єктів НАН України, яким Національна академія наук України додатково рекомендує надати статус національного надбання
Про вдосконалення структури та діяльності Національного науково-природничого музею НАН України
Про заяву академіка НАН України Є.Ф.Шнюкова
Про нагородження відзнакою НАН України академіка НАН України Є.Ф.Шнюкова
Про директора Національного науково-природничого музею НАН України
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Екологічне прогнозування у рамках міжнародних програм: застосування калібрувально-завіркових полігонів та космічних технологій
Про стан оформлення державних актів на земельні ділянки установ НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про галузеву Угоду між Президією НАН України і Президією Центрального комітету профспілки працівників НАН України на 2008-2009 рр.
Про стан підготовки до видання «Історії української культури» у 5-ти томах
Засідання № 9, 19.03.2008 (6)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України
Кадрові питання
Про Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2007 році
Про невідкладні заходи із забезпечення подальшого розвитку академічного літературознавства
Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2008 році
Засідання № 11, 02.04.2008 (10)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України
Про нагородження В.С.Черномирдіна відзнакою НАН України «За сприяння розвитку науки»
Про нагородження відзнаками НАН України
Кадрові питання
Сучасний європейський конституціоналізм і проблеми розвитку правової системи України
Про включення представників НАН України до складу колегій, науково-технічних рад центральних органів виконавчої влади
Про проект доповіді на Загальних зборах НАН України 17 квітня 2008 р.
Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень 2008 року
Про перенесення робочих днів у квітні 2008 року
Про обліковий склад членів Національної академії наук України на час проведення Загальних зборів НАН України
Засідання № 13, 23.04.2008 (15)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Про видання біобібліографії академіка НАН України І.М.Вишневського
Про заяву академіка НАН України М.П.Щербака
Про директора Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
Постчорнобильський соціум: моделі соціокультурного відродження
Про участь представників Національної академії наук України у Науково-експертній колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України
Про затвердження переліку наукових проектів вчених НАН України, що фінансуються у 2008 р. за результатами спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду
Про участь установ НАН України у відзначенні 225-річчя заснування міста-героя Севастополя
Про відзначення 50-річчя від дня заснування Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
Про заяву члена-кореспондента НАН України В.В.Німчука
Про призначення керівного складу Відділення цільової магістерської підготовки Національного технічного університету України «КПІ» та НАН України
Про стан підготовки до видання «Історії української культури» у 5-ти томах
Засідання № 14, 07.05.2008 (9)
Про результати виконання науково-технічних проектів у 2007 році
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених на поточні вакансії
Про участь установ НАН України у відзначенні 225-річчя заснування міста-героя Севастополя
Про актуальні питання реалізації науково-видавничого проекту «Енциклопедія історії України»
Про видання «Історії української культури»
Україна в світовій транспортній системі та перспективи розвитку вітчизняного судноплавства
Засідання № 15, 21.05.2008 (9)
Про виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444
Про невідкладні заходи із забезпечення подальшого розвитку Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України
Кадрове питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про започаткування журналу «Енерготехнології та ресурсозбереження»
Про підсумки проведення Другого Всеукраїнського фестивалю науки
Стан та перспективи розробки автономних підводних роботів та їх застосування
Про заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час проведення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету в 2004-2007 рр. для збереження та розвитку садово-паркового комплексу «Феофанія»
Про згоду на припинення права користування Державною установою «Садово-парковий комплекс НАН України» земельною ділянкою площею 23,69 га
Засідання № 16, 04.06.2008 (9)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту географії НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про увічнення пам’яті членів Академії наук, які загинули внаслідок політичних репресій
Про заходи з реалізації пропозицій та зауважень, висловлених на сесії Загальних зборів НАН України 17 квітня 2008 року
Про затвердження головного редактора журналу «Регіональна економіка»
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Цілеспрямований пошук та структурний дизайн фізіологічно активних речовин
Про заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час проведення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету в 2004-2007 рр. для збереження та розвитку садово-паркового комплексу «Феофанія»
Засідання № 18, 18.06.2008 (7)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України
Клітинні механізми ішемічного пошкодження мозку та шляхи його фармакологічної корекції
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про відзначення 80-річчя від дня заснування Інституту фізики НАН України
Про діяльність технологічних парків України
Про проект переліку основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2008-2012 рр.
Засідання № 19, 02.07.2008 (14)
Проблеми управління розвитком та збереженням екосистем України і забезпечення екологічної безпеки
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про створення комісії з увічнення пам’яті академіка Ю.О.Митропольського
Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України
Про відзначення 17-ї річниці незалежності України
Про проведення спільного конкурсу наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду 2009 р.
Про оголошення конкурсу на здобуття премій НАН України за кращі історичні дослідження, присвячені висвітленню подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. в Україні
Про перейменування Інституту харчової хімії і технології НАН України та його подальший розвиток
Про виконуючого обов’язки директора Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, творенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України» в 2007 році
Про проект концепції державної науково-технічної програми «Утилізація твердих побутових відходів і знешкодження небезпечних відходів»
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 23.01.08 № 22
Про керуючого справами НАН України
Засідання № 20, 11.07.2008 (14)
Про організацію виконання Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі»
Про стан та перспективи розвитку Державної установи «Садово-парковий комплекс Національної академії наук України» та Державної наукової установи «Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України»
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу НАН України та УНТЦ 2007-2008 рр.
Про відзначення 90-річчя від дня заснування Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України
Про відзначення 80-річчя від дня заснування Морського гідрофізичного інституту НАН України
Про продаж основних засобів
Про відзначення 80-річчя від дня заснування Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 23.01.08 № 22
Про фінансування видання завершальних томів «Історії української культури»
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Про представлення до нагородження трудового колективу і групи працівників Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Засідання № 21, 10.09.2008 (8)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту прикладної математики i механіки НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про нагородження Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України
Стан та перспективи археологічних досліджень стародавнього Києва
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.08 № 1125
Про присудження премій академій наук України, Білорусі і Молдови
Про відзначення 70-річчя від дня заснування Інституту органічної хімії НАН України
Засідання № 23, 24.09.2008 (13)
Про виконання Указу Президента України від 11.09.08 № 827/2008 «Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України»
Соціальні ризики фінансової стабільності України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про нагородження Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України
Про затвердження головного редактора журналу «Український математичний журнал»
Про розмір стипендії Президента України для молодих учених
Про підвищення розміру стипендій НАН України для молодих учених
Про відзначення Подякою НАН України
Проблеми радіаційної стійкості конструкційних матеріалів ядерних реакторів
Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України
Про відзначення 100-річчя від дня народження академіка НАН України П.М.Сєркова
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Засідання № 24, 30.09.2008 (1)
Про проекти Державного бюджету України та Програми соціально-економічного розвитку на 2009 рік
Засідання № 25, 08.10.2008 (12)
Сейсмічність і сейсмічна небезпека території України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту магнетизму НАН України та МОН України
Про проект Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку нанотехнологій на 2009-2013 роки
Про директора Науково-дослідного центру аерокосмічної інформації і екологічного моніторингу при Інституті кібернетики ім.В.М.Глушкова Національної академії наук України – Національного космічного агентства України
Про проведення чергових виборів до складу НАН України
Про внесення змін та доповнень до постанови Президії НАН України від 23.01.08 № 22
Засідання № 26, 24.10.2008 (13)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про директора Інституту європейських досліджень НАН України
Про затвердження ректора Київського університету права НАН України
Про директора Міжнародного математичного центру НАН України
Економічна динаміка: сучасні досягнення та перспективи розвитку
Про затвердження складу експертних комісій по виборах до складу НАН України у 2009 році
Про заснування премії імені Д.Ф.Чеботарьова НАН України
Про видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 02.07.08 № 196
Про організацію співпраці НАН України з академіями наук країн Вишеградської четвірки (Польська академія наук, Академія наук Чеської Республіки, Словацька академія наук, Угорська академія наук)
Про проведення конкурсу на кращу роботу з висвітлення подій Великої Вітчизняної війни
Засідання № 28, 07.11.2008 (9)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України
Про відзначення 95-річчя Карадазької біологічної станції ім.Т.І.Вяземського та 30-річчя Карадазького природного заповідника НАН України
Про склад ради директорів НТК «Інститут монокристалів» НАН України
Про прийняття Положення про періодичне видання Національної академії наук України
Про нагородження відзнаками НАН України
Глобальна проблема біологічного забруднення Світового океану водним транспортом: досвід України та шляхи вирішення
Засідання № 29, 19.11.2008 (7)
Кадрове питання
Про проведення Ювілейної сесії Загальних зборів НАН України, присвяченої 90-річчю від часу її заснування
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Про підготовку короткого звіту НАН України за 2008 рік
Про продовження співробітництва НАН України з Українським науково-технологічним центром
Про розвиток досліджень у галузі моніторингу біорізноманіття в умовах мегаполісу
Про науково-технічну діяльність Науково-виробничого підприємства «Видавництво «Наукова думка» НАН України»
Засідання № 30, 28.11.2008 (6)
Про проект доповіді президента НАН України на Ювілейній сесії Загальних зборів НАН України 1 грудня 2008 р.
Про забезпечення раціонального та економного використання бюджетних коштів установами НАН України в умовах фінансової кризи
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Про почесного директора Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України
Про проведення першого засідання сесії Загальних зборів НАН України 1 грудня 2008 року
Про обліковий склад членів Національної академії наук України на час проведення сесії Загальних зборів НАН України 1 грудня 2008 року
Засідання № 31, 10.12.2008 (10)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Кадрові питання
Про затвердження директора Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
Про директора Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
Науково-технічні проблеми модернізації залізничних транспортних засобів
Про нагородження відзнаками НАН України
Про будівництво житлових будинків та об’єктів наукового і соціально-побутового призначення
Про внесення змін до постанов Президії НАН України від 23.01.08 № 22 та від 08.10.08 № 256
Про чергові вибори до НАН України
Про перенесення робочих днів у 2009 р.
Засідання № 33, 24.12.2008 (8)
Фінансова і економічна криза. Наслідки для науково-технічної та інноваційної сфери України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України
Про затвердження скоригованого плану підготовки та випуску наукової друкованої продукції Видавничим домом «Академперіодика» НАН України за рахунок державного замовлення у 2008 р.
Про внесення змін до постанов Президії НАН України від 23.01.08 № 22, від 08.10.08 № 256 та від 10.12.08 № 307
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Про вибори іноземних членів НАН України
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+