НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
ПостановиExpand Постанови
Розпорядження
Постанови Президії НАН України 2006 року 
 
Засідання № 1, 13.01.2006 (7)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського НАН України
Кадрові питання
Про стан та перспективи досліджень в Україні в галузі когерентної квантової оптики
Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України
Про щорічний Український конкурс „Наука та інновації – суспільству”
Про співучасть Інституту енциклопедичних досліджень НАН України у виданні 35-томного зібрання праць Пантелеймона Куліша
Про одержання і використання масивів електронних баз для Національної бібліотека України ім.В.І.Вернадського НАН України
Засідання № 2, 25.01.2006 (12)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту біології клітини НАН України
Кадрові питання
Про виконуючого обов'язки директора Інституту хімії поверхні НАН України
Про нагородження премією НАН України ім.О.К.Антонова
Про організацію розгляду підсумків виконання цільових програм наукових досліджень НАН України
Про подальше співробітництво НАН України з Українським науково-технологічним центром
Про відзначення 100-річчя від дня народження академіка НАН України С.М. Гершензона
Про видання роботи в серії „Біобібліографія вчених України”
Про присудження Золотої медалі НАН України імені В.І.Вернадського
Дослідження з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу в Україні
Про план підготовки питань для розгляду на засіданнях Президії НАН України у 2006 році
Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2006 рік
Засідання № 3, 27.01.2006 (1)
Про проведення чергових виборів до складу Національної академії наук України
Засідання № 5, 10.02.2006 (13)
Про створення Національного атласу України – сучасної бази даних про природу та суспільство держави
Кадрові питання
Кадрові питання Київського університету права НАН України
Про проведення річної сесії Загальних зборів НАН України
Про затвердження складу експертних комісій по виборах до складу НАН України у 2006 році
Про зміни до Указів Президента України про державні стипендії видатним діячам науки, освіти, культури та мистецтва
Про проведення наукової сесії Секції хімічних і біологічних наук НАН України „Проблеми сучасної біології”
Про продовження фінансування науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України у 2006 р.
Про оновлення складу Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В.І.Вернадського
Пpо видання роботи в серії ”Біобібліографія вчених України”
Про призначення представника НАН України в Брюсселі
Наукові аспекти побудови нової системи міждержавних конкурентних відносин
Про представлення до нагородження В.О.Троїцького Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Засідання № 6, 22.02.2006 (5)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України
Кадрові питання
Сцинтиляційні кристали та детектори для цифрової радіографії і томографії
Про заходи НАН України, що випливають з рішень спільного засідання комітетів Верховної Ради України, яке відбулося 08.02.06
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 03.11.04 № 298 „Про ліквідацію Науково-інженерного центру з технологій і техніки для виробництва ефіроолійної продукції НАН України”
Засідання № 8, 10.03.2006 (12)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту фізики НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Сучасні досягнення кріобіології для потреб сільського господарства
Про проведення виборів директорів науково-дослідних установ НАН України
Про заходи НАН України, пов'язані з 20-ю річницею аварії на ЧАЕС
Про проведення конкурсу науково-технічних та інноваційних проектів у 2006 р.
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 22.06.05 № 133
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.06 № 80-р „Питання Донецького ботанічного саду НАН України”
Про представлення до нагородження працівників НАН України – учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Про затвердження переліку наукових об’єктів НАН України, яким Національна академія наук України додатково рекомендує надати статус національного надбання
Про новий склад Комітету із системного аналізу при Президії НАН України
Засідання № 9, 22.03.2006 (15)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнакою НАН України „За наукові досягнення”
Про голову Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
Про розвиток наукових досліджень Науково-технологічного центру “Реактивелектрон” НАН України з розробки нових матеріалів для електронної техніки
Про заходи щодо вдосконалення організації наукових досліджень в НАН України
Про заходи щодо поліпшення сприйняття науки суспільством
Про присвоєння звання „Почесний доктор Національної академії наук України” Габріеле Де Роза
Про затвердження переліку імпортних наукових приладів, що закуповуються для установ НАН України у 2006 році
Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України
Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи
Про нагородження грамотами
Про встановлення розміру премій НАН України за підсумками конкурсів 2005 р.
Пpо затвердження планів випуску видань за державним замовленням на випуск друкованої продукції за напрямом «наукові видання» видавництвами НАН України у 2006 р.
Про представлення до нагородження академіка НАН України М.І.Долішнього Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Засідання № 10, 05.04.2006 (13)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України
Про заяву академіка НАН України В.В.Єременка
Про проведення сесії Загальних зборів НАН України з нагоди 20-ї річниці аварії на ЧАЕС
Про організацію мережевого інформаційного забезпечення наукових досліджень
Про затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку „ Агротехнопарк" (м. Київ)
Про затвердження переліку наукових проектів вчених НАН України, що фінансуються у 2006 р. за результатами спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду
Про організацію роботи Наукового центру комоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України
Про директора Океанологічного центру НАН України
Про директора Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
Про директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України "За професійні здобутки"
Назва постанови
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 25.01.06 № 21 та розпорядження Президії НАН України від 14.03.06 № 165
Засідання № 11, 19.04.2006 (14)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнакою НАН України
Про присвоєння звання „Почесний доктор Національної академії наук України” Ю.Л.Воротнікову
Про Звіт про діяльність Національної академії у 2005 році
Про заходи щодо вирішення соціальних питань в НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України
Про відзначення Подякою НАН України трудового колективу факультету соціології та психології Київського національного університету ім.Тараса Шевченка
Глобалізація і культурна різнорідність суспільства
Про обліковий склад членів Національної академії наук України на час проведення Загальних зборів НАН України
Про проект доповіді на Загальних зборах НАН України 5 травня 2006 р.
Про відзначення Подякою НАН України колишніх працівників НАН України — учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії
Засідання № 13, 17.05.2006 (19)
Про припинення виконання обов’язків віце-президента НАН України
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту екології Карпат НАН України
Кадрове питання
Про нагородження відзнаками НАН України науковців Донецького наукового центру НАН України та МОН України
Про нагородження відзнаками НАН України працівників Інституту геологічних наук НАН України
Про нагородження відзнаками НАН України працівників вищих навчальних закладів та наукових установ МОН України
Про проведення Ювілейної сесії Загальних зборів НАН України, присвячених 125-річчю від дня народження академіка О.О.Богомольця
Високоміцні та жароміцні титанові сплави з високими питомими характеристиками: структурна інженерія, технологія, застосування
Про затвердження заступника академіка-секретаря та члена Бюро Відділення математики НАН України, члена Бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України на строк, що залишився до чергових виборів членів бюро цих відділень
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Про почесного директора Інституту фізики конденсованих систем НАН України
Про почесного директора Інституту фізики НАН України
Про відзначення Подякою НАН Р.О.Влоха
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених на поточні вакансії
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Про директора ДП „Міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини НАН, АМН та МОЗ України”
Про присвоєння звання „Почесний доктор Національної академії наук України” О.Горнікевичу
Про стан справ в Карадазькому природному заповіднику НАН України
Про внесення змін до галузевої Угоди між Президією НАН України і Президією ЦК профспілки працівників НАН України на 2006-2007 роки
Засідання № 14, 31.05.2006 (6)
Про перспективи розвитку виробництва синтетичного газу в Україні
Кадрові питання
Про присвоєння звання “Почесний доктор Національної академії наук України” Пітеру Ханггі
Про нагородження Відзнакою НАН України „За професійні здобутки” Д.С.Кривулька
Концепція нової академічної “Граматики сучасної української літературної мови” у 3-х томах
Про нагородження Відзнакою НАН України „За наукові досягнення” академіка НАН України К.М.Ситника
Засідання № 16, 14.06.2006 (8)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту проблем математичних машин і систем НАН України
Кадрові питання
Про нагородження відзнаками НАН України
Про присудження премій академій наук України, Білорусі і Молдови
Про доповнення складу Бюро Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
Про затвердження Положення про книжкову серію Національної академії наук України
Про науково-технічну експертизу проектів технологічних парків
Роль і значення Конституції України в державотворенні і правотворенні в Україні (до 10-річчя прийняття Конституції України)
Засідання № 17, 30.06.2006 (14)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту електронної фізики НАН України
Кадрові питання
Про заходи з реалізації пропозицій та зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України 5 травня 2006 року
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" Ю.С.Осипова
Про нагородження відзнаками НАН України працівників Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України
Про представлення до нагородження трудового колективу Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Про присвоєння звання “Почесний доктор Національної академії наук України” Паулю Зіфферту
Про присвоєння звання “Почесний доктор Національної академії наук України” Ришарду Цяху
Про оголошення конкурсу за цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми водневої енергетики»
Про підготовку та видання нової академічної «Історії української літератури»
Про склад редакційної колегії книжкової серії Національної академії наук України «Бібліотека української літератури»
Про започаткування книжкової серії Національної академії наук України „Президенти Академії наук України”
Фундаментальні проблеми нелінійної динаміки і сучасні технології
Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання “Винахідник року Національної академії наук України” в 2005 році
Засідання № 19, 12.07.2006 (21)
Про стан та перспективи виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України
Кадрові питання
Про кадрові питання Київського університету права НАН України
Про проведення виборів директорів науково-дослідних установ НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України „За наукові досягнення” академіка НАН України В.М.Шестопалова
Про нагородження відзнакою НАН України „За наукові досягнення” академіка НАН України І.М.Дзюби
Про радника Президії НАН України
Про установи при Президії НАН України
Про представлення до нагородження О.П.Жудри Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Про нагородження В.О.Свіженка відзнакою НАН України „За сприяння розвитку науки”
Про відзначення 15-ї річниці незалежності України
Про новий склад Українського комітету славістів
Про проведення спільного конкурсу наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду 2007 р.
Про затвердження часткових змін у складі Бюро Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Про створення науково-дослідного і культурно-інформаційного центру «Шевченківський дім»
Про відзначення 85-річчя Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Пpо видання роботи в серії ”Біобібліографія вчених України”
Про зміни у складі редакційної колегії журналу „Наука та інновації”
Про відзначення 150-річчя від дня народження академіка О.М.Ляпунова
Про Указ Президента України від 11.07.06 № 606/2006
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 05.04.06 № 105 та розпорядження Президії НАН України від 14.03.06 № 165
Засідання № 20, 13.09.2006 (13)
Образ сучасного українського суспільства в уявленнях населення України
Кадрові питання
Про присвоєння звання “Почесний доктор Національної академії наук України” Лейну Хордайку
Про нагородження відзнаками НАН України працівників Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" В.М. Пана
Про виконуючого обов’язки директора Інституту регіональних досліджень НАН України
Про затвердження редакційної колегії Національного атласу України
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" академіка НАН України І.В.Сергієнка
Про нагородження відзнаками НАН України працівників Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" члена-кореспондента НАН України Б.М.Малиновського
Нові методи та серійні засоби персоналізації комп’ютерних, телекомунікаційних та інших складних технічних систем
Про нагородження відзнакою НАН України "За професійні здобутки" О.В.Білик
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" члена-кореспондента НАН України І.С.Косенка
Засідання № 22, 27.09.2006 (11)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
Кадрові питання
Оперативна океанографія, нові технології дослідження Світового океану
Про невідкладні заходи із забезпечення охорони Музею народної архітектури та побуту України НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України "За сприяння розвитку науки" Б.В.Будзуляка
Про нагородження відзнакою НАН України "За підготовку наукової зміни" В.А.Рижка
Про нагородження відзнакою НАН України "За підготовку наукової зміни" Л.Ф.Козіна
Про нагородження відзнакою НАН "За професійні здобутки" О.М.Хуторного
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" академіка НАН України М.С.Бродина
Про збереження майнового комплексу Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" З.Л.Рабіновича
Засідання № 24, 01.11.2006 (1)
Про заходи щодо реалізації рішень Ради МААН від 12 жовтня 2006 р.
Засідання № 24, 18.10.2006 (17)
Про стан виконання комплексної програми наукових досліджень НАН України “Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини”
Кадрові питання
Про концептуальні засади підготовки Української універсальної енциклопедії
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених
Про нагородження відзнакою НАН України "За професійні здобутки" Н.С.Фурс
Про проведення державної атестації наукових установ
Про голову Наукової ради з проблеми „Астрономія”
Про організацію експертизи фундаментальних науково-дослідних робіт
Про виконуючого обов'язки голови Західного наукового центру НАН та МОН України
Про директора Музею народної архітектури та побуту України НАН України
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 25.01.06 № 21
Про виділення коштів на утримання науково-дослідного судна „Професор Водяницький”
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Про нагородження відзнакою НАН України "За сприяння розвитку науки" Г.О.Стрижак-Світцер
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" академіка РАН В.М.Котлякова
Про директора Київського будинку вчених НАН України
Засідання № 26, 01.11.2006 (5)
Про забезпечення розвитку вітчизняної науки
Про розвиток співробітництва НАН України з Українським науково-технологічним центром
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" академіка НАН України Ю.М.Єрмольєва
Про нагородження М.В.Сидоренка відзнакою НАН України "За професійні здобутки"
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" академіка НАН України В.Ф.Чехуна
Засідання № 27, 22.11.2006 (14)
Про поглиблення інтеграції науки та освіти в сучасних умовах
Кадрові питання
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Про відзначення працівників Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України нагородами НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" А.М. Гуржія
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" Б.М.Красовицького
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" члена-кореспондента НАН України В.Ф.Сіренка
Про нагородження відзнакою НАН України "За підготовку наукової зміни" В.С.Кублановського
Про нагородження відзнакою НАН України для молодих вчених "Талант, натхнення, праця" С.І.Орисик
Про участь НАН України в Міжнародному форумі „Конкурентоспроможність України в глобальній економіці знань”
Про започаткування періодичного збірника наукових праць „Оптоэлектроника и полупроводниковая техника”
Про зміни у складі редакційної колегії журналу "Наука та інновації"
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Про нагородження відзнаками НАН України працівників Московського фізико-технічного інституту (державного університету)
Засідання № 28, 07.12.2006 (17)
Про стан виконання комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин»
Кадрові питання
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту математики НАН України
Про відзначення працівників Інституту історії України НАН України почесними відзнаками НАН України
Про нагородження провідних вчених Української академії аграрних наук відзнакою НАН України "За наукові досягнення"
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" Я.Р.Дашкевича
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" академіка НАН України О.М.Шарковського
Про підготовку короткого звіту НАН України за 2006 рік
Про присвоєння Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України імені академіка НАН України М.П.Семененка
Про підготовку та видання «Франківської енциклопедії»
Про видання нових енциклопедій особистостей
Про зміни у складі редакційної колегії журналу "Вісник Національної академії наук України"
Пpо видання робіт у серії ”Біобібліографія вчених України”
Про затвердження результатів атестації наукових установ НАН України
Про затвердження скоригованих планів випуску видань видавництвами НАН України за рахунок державного замовлення на випуск друкованої продукції за напрямом „наукові видання” у 2006 р.
Про концепцію видавничої політики
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 25.01.06
Засідання № 30, 20.12.2006 (13)
Про підсумки виконання комплексної програми фундаментальних досліджень „Демографія та проблеми людського розвитку”
Кадрові питання
Про нагородження відзнакою НАН України "За підготовку наукової зміни" академіка НАН України О.С.Парасюка
Про нагородження відзнакою НАН України "За підготовку наукової зміни" академіка НАН України А.А.Чухна
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" члена-кореспондента НАН України В.Г.Литовченка
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" члена-кореспондента НАН України В.Т.Толока
Про нагородження відзнакою НАН України "За професійні здобутки" Л.М.Капкана
Про нагородження відзнакою НАН України "За професійні здобутки" В.Г.Сафронової
Про перенесення робочих днів у 2007 році
Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України
Про наукову та науково-організаційну діяльність Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського НАН України
Про нагородження відзнакою НАН України "За професійні здобутки" Г.С.Маринського
Про нагородження відзнакою НАН України "За професійні здобутки" М.Д.Качаловського
Засідання № 32, 27.12.2006 (5)
Про підсумки виконання комплексної програми фундаментальних досліджень „Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології”
Про затвердження переліку імпортного наукового обладнання, що закуповується для установ НАН України у 2007 році
Про нагородження відзнакою НАН України "За сприяння розвитку науки" Л.В.Мітіної
Про відзначення 100-річчя від дня народження академіка НАН та АМН України В.П. Комісаренка
Про нагородження відзнакою НАН України "За наукові досягнення" академіка НАН України Ю.О.Митропольського
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+