НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
ПостановиExpand Постанови
Розпорядження
Постанови Президії НАН України 2005 року 
 
Засідання № 1, 12.01.2005 (9)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
Кадрові питання
Про відзначення Подякою НАН України іноземного члена НАН України академіка РАН Ю.І.Журавльова
Про відзначення Подякою НАН України В.М.Пишного
Нові дані про патогенез та лікування гострого інфаркту міокарда
Про започаткування науково-практичного журналу «Наука та інновації»
Про конкурс на кращу науково-популярну статтю „Наука та інновації суспільству”
Про затвердження переліку питань для розгляду на засіданнях Президії НАН України у 2005 р.
Про відзначення Подякою НАН України трудового колективу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Засідання № 2, 28.01.2005 (14)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Кадрові питання
Про присудження Золотої медалі імені В.І.Вернадського НАН України
Про наукові засади та організаційні заходи комплексної модернізації комунальної енергетики України
Про можливості використання кластерних супер-ЕОМ у наукових дослідженнях установ НАН України
Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2005 рік
Про проведення виборів директорів науково-дослідних установ НАН України
Про розвиток співробітництва НАН України з Науково-технологічним центром в Україні
Про перейменування Науково-технічного центру електрофізичної обробки НАН України
Про створення міжвідомчої науково-технічної ради з проблем обробки та безперервного розливання сталі
Про затвердження “Переліку наукових об’єктів НАН України, яким Національна академія наук України додатково рекомендує надати статус національного надбання”
Пpо видання роботи в серії ”Біобібліографія вчених України”
Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України
Про відзначення Подякою НАН України О.В.Белоцького
Засідання № 3, 09.02.2005 (13)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України
Кадрові питання
Про проведення виборів голови Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
Про наукову та науково-педагогічну діяльність Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України: до 50-річчя заснування Центру
Пріоритетні напрями розвитку сучасної зоології в Україні
Про відзначення 75-річчя Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України
Про присвоєння звання „Почесний доктор Національної академії наук України” Бікаш Сінга
Про відзначення 75-річчя від дня заснування Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України
Про затвердження складу редакційної колегії журналу „Наука та інновації”
Про відзначення Подякою НАН України громадянина РФ академіка РАН Ж.І.Алфьорова
Про нагородження Почесною грамотою працівників ВАТ УНД та ПІСК ім.В.М.Шимановського
Про діяльність Державного підприємства "Науково-дослідний технологічний інститут функціональної мікроелектроніки" НТК "Інститут монокристалів" НАН України
Подяка М.Н.Агапонову
Засідання № 6, 06.04.2005 (15)
Про організацію роботи з подальшого підвищення ефективності діяльності НАН України
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 28.01.05 № 17
Про виконуючого обов’язки академіка-секретаря Відділення математики НАН України
Про затвердження директорів науково-дослідних установ НАН України
Про виконуючого обов’язки директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України
Про Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2004 році
Про підсумки виконання проектів науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України та організацію їх чергового конкурсу
Про затвердження переліку наукових проектів вчених НАН України, що фінансуються у 2005 р. за результатами спільного конкурсу НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду
Про відзначення 50-річчя Національного дендрологічного парку „Софіївка” як наукової установи Національної академії наук України
Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України
Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи
Про нагородження грамотами
Про встановлення розміру премій НАН України за підсумками конкурсів 2005 р.
Про проведення річної сесії Загальних зборів НАН України
Про започаткування міжнародного щорічника "Українсько-македонський науковий збірник"
Засідання № 7, 20.04.2005 (7)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
Кадрові питання
Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України
Про відзначення 50-річчя від дня створення Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України
Про затвердження плану заходів, пов’язаних з відзначенням 100-річчя від дня народження академіка НАН України М.П.Семененка
Про присудження премії НАН України за кращі історичні дослідження, присвячені висвітленню подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. в Україні
Про передачу майна НАН України в оренду
Засідання № 8, 06.05.2005 (2)
Про проект доповіді на Загальних зборах НАН України 12 травня 2005 р.
Про обліковий склад членів Національної академії наук України на час проведення Загальних зборів НАН України
Засідання № 10, 01.06.2005 (1)
Про згоду на зміну меж
Засідання № 10, 25.05.2005 (13)
Про організацію роботи з реалізації положень Звернення Президента України В.А. Ющенка до Загальних зборів Національної академії наук України
Національна ідея, її роль і місце у суспільно-політичному розвиткові України
Кадрові питання
Про представлення до нагородження групи працівників НТК “Інститут монокристалів“ НАН України Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України
Про відзначення Подякою НАН України Ю.В.Любоненка
Інтеграція юридичної освіти і науки
Про затвердження директорів науково-дослідних установ НАН України
Про виконуючого обов’язки академіка-секретаря Відділення математики НАН України
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених на поточні вакансії
Про затвердження результатів атестації Інституту відновлюваної енергетики НАН України
Про Музей народної архітектури та побуту України НАН України
Про присвоєння звання “Почесний доктор Національної академії наук України” А.П.Дж. Абдулу Каламу
Засідання № 11, 08.06.2005 (8)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
Кадрові питання
Перспективи та проблеми створення матеріалів для екологічно чистих та безпечних джерел ядерної енергії на основі рідкосольових реакторів
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Про відзначення 50-річчя радіоастрономічних досліджень в Україні
Про результати наради НАН України з НАЕК „Енергоатом”
Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання “Винахідник року Національної академії наук України” в 2004 році
Про створення науково-технологічного центру при Інституті газу НАН України
Засідання № 12, 22.06.2005 (9)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту економічного прогнозування НАН України
Кадрові питання
Про представлення до нагородження трудового колективу та групи співробітників Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України
Про створення координаційної ради НАН України
Про результати конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України
Про порядок відбору молодих учених НАН України для заслуховування на засіданнях Президії НАН України
Про Державну наукову установу "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України"
Про затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку „Яворів” (Львівська область)
Про затвердження плану підготовки та випуску друкованої продукції за рахунок державного замовлення видавництвами НАН України
Засідання № 13, 06.07.2005 (20)
Про представлення до нагородження .М.Трофимчука Почесною Грамотою Міністрів України
Про наукові засади розробки концепції ізоляції радіоактивних відходів у надрах
Про присвоєння звання “Почесний доктор Національної академії наук України” Лу Юнсяну
Про перейменування Інституту економічного прогнозування НАН України
Про створення робочої групи
Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України
Про застосування грід-технологій в Інституті теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України
Про склад Ради директорів НТК "Інститут монокристалів" НАН України
Про затвердження результатів атестації спільних наукових установ Держкомлісгоспу України та НАН України
Про відзначення 40-річчя від часу заснування Донецького наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України
Про археологічні дослідження Давнього Києва
Про проведення ІІ міжнародної конференції „Друга світова війна”
Про збереження архівного фонду
Про виконання науково-технічної експертизи проектів технологічних парків
Наукові засади розробки перспективних технологій опорно-анкерного кріплення гірничих виробок вугільних шахт України
Кадрові питання
Про виконуючого обов’язки голови Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
Про представлення до нагородження трудового колективу та групи співробітників Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Про представлення до нагородження трудового колективу та групи співробітників Інституту радіофізики і електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України
Засідання № 15, 07.09.2005 (4)
Динаміка соціоструктурних змін в українському суспільстві
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту прикладної фізики НАН України
Про протести Генеральної прокуратури України
Про проведення спільного конкурсу наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду 2006 року
Засідання № 16, 28.09.2005 (12)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
Кадрові питання
Про ліквідацію Науково-дослідної лабораторії базальтових волокон Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
Про відзначення 140-річчя від дня народження академіка АН УРСР М.П. Василенка
Про план заходів, пов’язаних з відзначенням 100-річчя від дня народження академіка НАН України А.Ф.Прихотько
Про ліквідацію окремих наукових рад, які функціонують при Відділенні хімії НАН України
Про затвердження директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Про виконання інноваційних проектів НАН України
Про урочисте виїзне засідання Президії НАН України, Відділення загальної біології НАН України, Національного дендрологічного парку „Софіївка” НАН України 7 жовтня 2005 р.
Про заохочувальні відзнаки Національної академії наук України
Про присвоєння звання „Почесний доктор Національної академії наук України” Ю.Л.Звягільському
Про впорядкування меж Донецького ботанічного саду НАН України
Засідання № 18, 12.10.2005 (12)
Про діяльність Західного наукового центру НАН України та Міносвіти і науки України
Кадрові питання
Про Розпорядження Президента України від 03.10.05 № 1183
Про Національний комітет України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених на поточні вакансії
Про затвердження результатів атестації Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 22.06.05 № 132
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 13.07.05 № 180
Про Державну наукову установу "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України"
Сучасні проблеми світової безпеки (до 60-річчя утворення ООН)
Електронно-променева технологія, нові неорганічні матеріали і покриття
Засідання № 19, 26.10.2005 (7)
Про стан та перспективи розвитку видавничої діяльності Національної академії наук України
Про наукові основи розробки національної концепції впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні
Про виконуючого обов'язки віце-президента НАН України – голови Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
Про виконуючого обов'язки директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Кадрові питання
Про відзначення 75-річчя від дня народження академіка НАН України В.І.Трефілова
Про представлення до нагородження трудового колективу Київського університету права НАН України Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Засідання № 21, 09.11.2005 (4)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту народознавства НАН України
Про проведення наукової сесії Загальних зборів НАН України
Про стан та перспективи досліджень актуальних проблем магнетизму технічних об’єктів
Про створення Робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про Національну академію наук України»
Засідання № 23, 30.11.2005 (15)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту чорної металургії ім.З.І.Некрасова НАН України
Кадрові питання
Про відзначення Подякою НАН України працівників доброчинних фондів „Сейбр” та „Сейбр-Світло”
Українсько-польські відносини: спадщина історії і суспільна свідомість
Про затвердження директора Інституту соціології НАН України
Про заходи щодо реалізації рішень Ради МААН від 23 листопада 2005 р.
Про пропозиції Комісії з питань подальшого підвищення ефективності діяльності НАН України
Про підготовку короткого звіту НАН України за 2005 рік
Про Український комітет славістів
Пpо видання роботи в серії ”Біобібліографія вчених України”
Пpо видання роботи в серії ”Біобібліографія вчених України”
Пpо видання роботи в серії ”Біобібліографія вчених України”
Про затвердження головного редактора „Українського ботанічного журналу”
Про внесення змін та доповнень до постанови Президії НАН України від 06.04.05 № 61
Про проведення наукової сесії Загальних зборів НАН України «Проблеми розвитку енергетики України»
Засідання № 25, 14.12.2005 (9)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
Кадрові питання
Про затвердження директорів наукових установ НАН України
Про перейменування Харківського відділення Інституту економіки НАН України
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Про розмір стипендії Президента України для молодих учених
Пpо затвердження Плану редакційної підготовки та випуску видань видавництвом "Наукова думка" НАН України за проектом "Наукова книга" на 2006 р.
Про присвоєння Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України імені академіка НАН України І.Ф.Кураса
Новий погляд на розвиток серцевої недостатності і методи її лікування
Засідання № 26, 28.12.2005 (8)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України
Кадрові питання
Про представлення до нагородження Є.В.Дабіжі Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Про перенесення робочих днів у 2006 році
Про підвищення розміру стипендій НАН України для молодих учених
Про конкурс бізнес-планів інноваційних проектів установ Національної академії наук України у 2006 р.
Про започаткування науково-популярного журналу „Світогляд”
Про заходи щодо реалізації пропозицій учасників наукової сесії Загальних зборів НАН України „Проблеми розвитку енергетики України”
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+