НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
ПостановиExpand Постанови
Розпорядження
Постанови Президії НАН України 2004 року 
 
Засідання № 1, 21.01.2004 (12)
Про стан та перспективи використання кровотворних стовбурових клітин при лікуванні аутоімунних захворювань
Про виконання протокольного доручення Президії НАН України від 05.10.03 N 8 щодо перепідпорядкування Національного наукового центру „Харківський фізико-технічний інститут” Національній академії наук України
Міжнародний проект з дослідження нутації Землі
Кадрові питання
Про оголошення конкурсу за комплексними програмами наукових досліджень НАН України
Про відзначення 80-річчя від дня народження академіка НАН України та АМН України В.В.Фролькіса
Про заяву академіка НАН України В.П.Семиноженка
Про передачу Державного музею народної архітектури та побуту України до сфери управління НАН України
Про внесення змін до Положення і складу Наукової ради з соціально-економічних проблем регіональної політики при Президії НАН України
Про допомогу установ НАН України Київській Малій академії наук «Дослідник» (Київському територіальному відділенню Малої академії наук України)
Про видання науково-популярної літератури в НАН України
Про план підготовки питань для розгляду на засіданнях Президії НАН України у 2004 році
Засідання № 3, 04.02.2004 (11)
Творча спадщина Т.Г.Шевченка та перспективи шевченкознавчих досліджень: до 190 річчя від дня народження Т.Г.Шевченка
Кадрові питання
Про проведення виборів директорів науково-дослідних установ НАН України
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 24.12.03 № 308 „Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2004 рік”
Про хід виконання проекту „Наукова книга” та затвердження плану видань видавництва „Наукова думка” НАН України за проектом „Наукова книга” на 2004 р.
Про видання біобібліографії академіка НАН України В.М.Кунцевича
Про затвердження переліку імпортних наукових приладів, що закуповуються установами НАН України у 2004 р.
Імунохімічний та біохімічний аналіз системи зсідання крові та фібринолізу
Про створення Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Про затвердження „Переліку наукових об'єктів НАН України, яким Національна академія наук України додатково рекомендує надати статус національного надбання”
Про відзначення Подякою НАН України О.П.Скобликова
Засідання № 4, 18.02.2004 (15)
Про основні напрями стратегії соціально-економічного розвитку України до 2015 року
Кадрові питання
Про проблеми становлення реверсивної медицини
Про візит делегації НАН України до наукових структур Франції та ЮНЕСКО
Про затвердження складу експертної комісії Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України по виборах до складу НАН України у 2004 р.
Про стан формування нових комплексних програм наукових досліджень НАН України
Про реорганізацію структури НТК „Інститут монокристалів” НАН України
Про продовження фінансування науково-дослідних робіт молодих учених за грантами НАН України у 2004 році
Про присвоєння імені академіка НАН України С.Я.Брауде радіоастрономічній обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України
Про реорганізацію Міжгалузевого науково-технічного центру „Укриття” (МНТЦ „Укриття”) Національної академії наук України
Про створення Наукової ради з проблем „Хімічна екологія”
Про виконання розпорядження Президента України від 02.12.03 № 396/2003-рп „Про заходи щодо вдосконалення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського”
Про організацію науково-технічної експертизи інноваційних проектів в рамках існуючих технологічних парків України
Про призначення Ф.М.Рудичу державної стипендії видатним діячам науки
Про проведення виборів директора Інституту монокристалів НАН України
Засідання № 5, 03.03.2004 (13)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту гідромеханіки НАН України
Кадрові питання
Про організацію науково-технічної експертизи інноваційних проектів технологічних парків України
Про проведення Сесії спільних загальних зборів НАН та АМН України „Наука - здоров'ю людини”
Про затвердження директорів науково-дослідних установ НАН України
Про підсумки діяльності та випуску періодичних видань НАН України в 2003 р.
Підвищення ефективності прогнозування нафтогазоносності Азово-Чорноморського шельфу та Дніпровсько-Донецької западини
Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України
Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи
Про нагородження грамотами
Про встановлення розміру премій НАН України за підсумками конкурсів 2004 р.
Про створення на базі оселі Наукового товариства імені Шевченка у Сарселі (Франція) наукового центру Національної академії наук України
Про присудження золотої медалі ім.В.І.Вернадського НАН України за 2003 р.
Засідання № 7, 12.03.2004 (1)
Про проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Послідовність. Ефективність. Відповідальність” та завдання наукових установ НАН України
Засідання № 8, 19.03.2004 (12)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
Кадрові питання
Про відзначення Подякою НАН України Т.Г.Строкань
Про проведення річної сесії Загальних зборів НАН України
Про стан та перспективи розвитку досліджень з сингулярної оптики
Про забезпечення участі НАН України у заходах, пов'язаних з реалізацією Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року
Про заяву академіка НАН України С.В.Свєчникова
Про відзначення 75-річчя Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
Про розвиток робіт в галузі хімічних джерел струму (Про співробітництво НАН України з Відкритим акціонерним товариством „Науково-виробнича фірма „Луганські акумулятори” в галузі хімічних джерел струму)- стара назва
Про надання дендропарку „Софіївка” НАН України статус національного
Про започаткування періодичного збірника „Надійність і довговічність машині споруд”
Про започаткування періодичного науково-технічного збірника „Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології”
Засідання № 9, 31.03.2004 (10)
Про підтримку висунення твору архітектури „Розвиток, реставрація та удосконалення інфраструктури дендрологічного парку „Софіївка” в м.Умані” на здобуття Державної премії в галузі архітектури
Кадрові питання
Про Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2003 році
Про представлення до нагородження трудового колективу Морського гідрофізичного інституту НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Про представлення до нагородження трудового колективу та групи співробітників Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Про затвердження головного редактора „Мікробіологічного журналу”
Про затвердження директорів установ НАН України
Про висновки комісії Президії НАН України щодо обставин та підстав реорганізації Дослідного заводу зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України
Проблеми моделювання стану гіпобіозу тварин та перспективи його застосування у тваринництві та медицині
Про створення спільних структурних підрозділів Східноукраїнського національного університету ім.Володимира Даля та наукових установ НАН України
Засідання № 11, 14.04.2004 (11)
Концептуальні проблеми наукового забезпечення та супроводу суспільних перетворень
Кадрове питання
Про відзначення Подякою НАН України трудового колективу Державного конструкторського бюро „Південне” ім.М.К.Янгеля
Про обліковий склад членів Національної академії наук України на час проведення Загальних зборів НАН України
Про створення Навчально-наукового комплексу „Екологічно чисті технології для людини”
Про затвердження результатів атестації Об'єднаного інституту економіки та Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Про стан та перспективи розвитку в Україні досліджень Землі та навколоземного простору
Про галузеву Угоду між Президією НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України на 2004-2005 роки
Про директора Інституту фізики НАН України
Про директора Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України
Про створення Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Засідання № 13, 30.04.2004 (3)
Про виконуючих обов'язки членів Президії Національної академії наук України
Про голів регіональних наукових центрів НАН України та Міністерства освіти і науки України
Про радників Президії Національної академії наук України
Засідання № 15, 02.06.2004 (19)
Про заходи з підвищення ефективності подальшої діяльності НАН України
Про затвердження заступників академіків-секретарів та складу бюро відділень Національної академії наук України
Про затвердження директорів науково-дослідних установ НАН України
Про представлення до нагородження В.В.Скорохода Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Про представлення до нагородження трудового колективу Головної астрономічної обсерваторії НАН України Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Про представлення до нагородження працівників Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів Президента України та конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії
Про результати атестації молодих учених-стипендіатів НАН України та конкурсу на здобуття стипендій НАН України для молодих учених на поточні вакансії
Про зміни у розподілі квот стипендій для молодих учених НАН України
Про схвалення нових інноваційних проектів технологічних парків
Про затвердження складу редакційної колегії журналу „Вісник Національної академії наук України”
Про започаткування „Журналу математичної фізики, аналізу, геометрії”
Про започаткування періодичного збірника наукових праць „Матеріали до українського мистецтвознавства”
Про затвердження головного редактора журналу „Біополімери і клітина”
Про затвердження складу редакційної колегії журналу „Доповіді Національної академії наук України”
Кадрові питання
Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання “Винахідник року Національної академії наук України” в 2003 році
Про перепідпорядкування Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК „Нафтогаз України”
Про кандидатів на призначення державної стипендії видатним діячам науки
Засідання № 16, 16.06.2004 (8)
Про концепцію демографічного розвитку України на 2005-2015 роки
Кадрові питання
Про відзначення Подякою НАН України співробітників ВАТ „УкрНДІпроектстальконструкція ім.В.М.Шимановського”
Корисні комахи-запилювачі фауни України та їх охорона
Про затвердження заступників академіка-секретаря та складу бюро Відділення ядерної фізики і енергетики НАН України
Про розподіл обов'язків між членами Президії Національної академії наук України
Про представлення до нагородження академіка НАН України Я.С.Яцківа Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Про візит віце-президента РАН, голови Сибірського відділення РАН академіка РАН М.Л.Добрецова до НАН України
Засідання № 18, 30.06.2004 (9)
Економіка знань та її перспективи для України
Про заяву генерального директора Національного наукового центру „Харківський фізико-технічний інститут” НАН України
Про генерального директора Національного наукового центру „Харківський фізико-технічний інститут” НАН України
Кадрові питання
Про відзначення члена-кореспондента НАН України І.І.Залюбовського Подякою НАН України
Про представлення до нагородження трудового колективу та групи співробітників Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України
Про схвалення нових проектів, поданих технологічними парками
Про передачу Державного науково-виробничого підприємства вакуумної металургії конструкційних матеріалів „Рубін” у відання НАН України
Про виконання подання прокуратури Шевченківського району м.Києва та вимог окремої ухвали Оболонського районного суду м.Києва
Засідання № 20, 14.07.2004 (29)
Про співпрацю НАН України та Держспоживстандарту України
Кадрові питання
Про представлення до нагородження трудового колективу та групи співробітників Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України Почесними Грамотами Кабінет
Про представлення до нагородження трудового колективу та групи співробітників Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України
Про відзначення Подякою НАН України співробітників Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України
Про відзначення Подякою НАН України трудового колективу зварювального факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
Про призначення М.В.Синькову державної стипендії видатним діячам науки
Про включення Навчально-наукового центру „Фізико-хімічне матеріалознавство” НАН України до Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Про організацію виконання в НАН України постанови Верховної Ради України від 16.06.04 № 1768
Про внесення змін та доповнень до постанови Президії НАН України від 24.12.03 № 308
Про присудження премій президентів академій наук України, білорусі і Молдови
Про порядок заміщення посад керівників державних підприємств, віднесених до відання НАН України
Про підсумки Днів науки Республіки Македонія в Україні
Про реорганізацію Ужгородського відділення елементів і структур оптоінформатики Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
Про передачу Державного музею народної архітектури та побуту України у відання Національної академії наук України
Про членів Ради директорів НТК "Інститут монокристалів" НАН України
Про хід виконання постанови Бюро Президії НАН України від 16.10.03 № 256 щодо підвищення ефективності діяльності підприємств дослідно-виробничої бази Інституту хімії поверхні НАН України
Про результати зустрічі президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона з науковою громадськістю Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Про результати зустрічі президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона з науковою громадськістю Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України
Про результати діяльності комісії з організації наукових досліджень на базі Державного заповідного господарства „Феофанія” НАН України
Про організацію передплати на іноземні наукові журнали та доступу до провідних світових баз даних наукової інформації
Про створення Наукової ради з проблем заповідної справи і діяльності заповідників
Про затвердження результатів атестації Київського університету права НАН України
Про схвалення нових проектів, поданих технологічними парками
Про Науково-видавничу раду НАН України
Про укладання договору користування майном
Про меморіальну дошку в Феофанії
Про участь установ і підприємств НАН України в міжгалузевій науково-технологічній корпорації
Про відзначення Подякою НАН України громадянина РФ В.О.Трайнєва
Засідання № 21, 08.09.2004 (11)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України
Кадрові питання
Соціологічні виміри сучасного українського суспільства
Щодо реалізації науково-технічних і інноваційних проектів НАН України
Про створення Науково-технічного центру охорони надр і споруд
Про створення наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України
Про питання діяльності державного підприємства „Науково-дослідний інститут мікроприладів” НТК „Інститут монокристалів” НАН України
Про заходи з організації прямого доступу установ НАН України до бази знань Інституту наукової інформації США (Thomson ISI)
Інформація академіка НАН України Б.Є.Патона про оплату праці радників Президії НАН України
Про відзначення Подякою НАН України В.В.Скопенка
Про відзначення Подякою НАН України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Засідання № 22, 22.09.2004 (5)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту гідробіології НАН України
Кадрові питання
Проблеми розвитку сучасної надвисокочастотної радіоелектроніки
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського на 2005-2010 роки”
Про представлення до нагородження громадянина РФ академіка РАН і іноземного члена НАН України М.П.Лякішева Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України
Засідання № 24, 06.10.2004 (2)
Про заходи, спрямовані на виконання Комплексної програми забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничих дисциплін
Нерозв’язані проблеми історії Великої Вітчизняної та Другої світової воєн (до 60-річчя визволення України від окупантів)
Засідання № 25, 20.10.2004 (2)
Про проведення спільного конкурсу наукових проектів
Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи наукових проектів, що братимуть участь у спільному конкурсі НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду
Засідання № 28, 17.11.2004 (7)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Криворізького ботанічного саду НАН України
Про наукову та науково-організаційну діяльність Українського степового природного заповідника НАН України
Про затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку „Текстиль” (м.Херсон)
Інформація академіка НАН України Я.С.Яцківа про стан спав з високогірною базою у Терсколі
Давньоруська народність: історична реальність чи наукова фікція?
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 22.11.2000 № 319
Про внесення змін до постанови Бюро Президії НАН України від 10.07.01 № 192
Засідання № 30, 08.12.2004 (9)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Морського гідрофізичного інституту НАН України
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН України
Про діяльність Океанологічного центру НАН України
Актуальні питання оцінки конструкційної міцності та ресурсу елементів відповідального обладнання АЕС
Кадрові питання
Про схвалення інноваційних проектів, поданих технологічними парками
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 03.11.04 № 298 „Про ліквідацію Науково-інженерного центру з технологій і техніки для виробництва ефіроолійної продукції НАН України”
Про директора Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України
Про заходи щодо реалізації рішень Ради МААН 26 листопада 2004 р.
Засідання № 31, 22.12.2004 (11)
Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту програмних систем НАН України
Кадрові питання
Нелінійнооптичні та електрооптичні кристали для надпотужних лазерів
Про Державне науково-виробниче підприємство вакуумної металургії конструкційних матеріалів „Рубін”
Пpо хід виконання проекту "Наукова книга" та затвердження плану редакційної підготовки та випуску видань видавництвом "Наукова думка" НАН України за проектом "Наукова книга" на 2005р.
Про напрями наукових досліджень Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Про відзначення 50-ої річниці проведення Міжнародного геофізичного року
Про заяву члена-кореспондента НАН України Т.М.Черевченко
Про організацію проведення спільного засідання Президії Національної академії наук України та керівництва Московського державного університету ім.М.В.Ломоносова
Про режим роботи НАН України у січні 2005 р.
Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 14.07.04 № 188
Засідання № 32, 29.12.2004 (1)
Про створення державного підприємства «Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України»
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+