НАН України
Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Роки
Виконавці
Інші видавники
Тематичні напрями
Наукова тематика
Пропустити посилання переходів
Акти загального значення
1. Державна тематика
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України
3. Відомча тематика
4. Пошукова тематика
5. Госпдоговірна тематика
Експертиза тем фундаментальних науково-дослідних робіт
Акти, підготовлені підрозділами Науково-організаційного відділу Президії НАН України
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
1
Нормативні акти з загальних питань формування і контролю виконання наукової тематики 
 

 Нормативні акти інших видавників

2011 (1)
Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року
2010 (1)
Методичні рекомендації щодо проведення аналізу результативності науково-технічної діяльності (для первинних організацій)
2009 (1)
Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 роки
2008 (1)
Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
2007 (1)
"Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм"
2004 (2)
Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету
2001 (2)
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво
2000 (1)
«Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення»
1997 (2)
Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення
1996 (2)
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням
1995 (2)
Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення
1991 (1)
Про наукову і науково-технічну діяльність

 Акти НАН України

2013 (1)
2012 (2)
2011 (5)
2009 (4)
2008 (2)
2007 (1)
2005 (1)
2004 (1)
2003 (1)
  MyCounter - счётчик и статистика  
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+