Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Основні результати проекту 
 

1. Допіювання воднем суттєво впливає на теплове розширення фулерита С60 і призводить до виникнення при температурах, близьких до температури рідкого гелію, орієнтаційного фазового перетворення.

2. Температурна залежність кількості десорбованого зі зразка фулериту водню має два максимуми – при кімнатній температурі та при 400С. Це свідчить про наявність двох типів взаємодії молекул водню з фулеритом – фізичного, який характеризується слабкою енергією взаємодії, і більш сильного хімічного, або «слабкого» хімічного.

3. В температурному інтервалі 10 – 293 К проведені рентгенівські дослідження фулерита С60, який було насичено воднем при кімнатній температурі та звичайному тиску. Визначено, що інтеркалювання впливає на параметри гратки, інтенсивності та напівширину рентгенівських відбитків, а також орієнтаційний фазовий перехід і скловання фулериту. В області існування стану орієнтаційного скла виявлене незвичайне поводження структурних характеристик. При температурах нижче 60 К  різко зростає інтенсивність і напівширина ряду структурних відбиттів і з'являється декілька надструктурних рефлексів. Висловлено припущення, що виявлені низькотемпературні ефекти в структурних характеристиках пов'язані з позиційною та орієнтаційною локалізацією молекул нормального водню в міжмолекулярних порожнинах і посиленням внаслідок цього взаємодії домішка-матриця.

4. Розроблена нова експериментальна установка для дослідження кінетики процесів накопичення та виділення водню системою тетрагідрофуран гідрат.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+