Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 
   

Результати даного проекту дозволяють:

-        збільшити  глибину переробки нафти;

-        покращити технічні та екологічні показники моторних та котельних палив;

-        створювати композиційні палива з використанням некондиційних вуглеводнів, відходів різноманітного походження, кам'яного й

         бурого вугілля та біомаси з високими еколого-енергетичними показниками.

 

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+