Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Секція фізико-технічних і математичних наукExpand Секція фізико-технічних і математичних наук
Секція хімічних і біологічних наукExpand Секція хімічних і біологічних наук
Секція суспільних і гуманітарних наукExpand Секція суспільних і гуманітарних наук
Розподіл проектів серед інститутів-виконавців
Проекти за інститутами-виконавцями у розділі 1 "Отримання водню"
Проекти за інститутами-виконавцями у розділі 2 "Зберігання водню"
Проекти за інститутами-виконавцями у розділі 3 " Використання водню"
Розподіл проектів серед інститутів-виконавців 
hydrogen > UA > Інститути > Розподіл проектів серед інститутів-виконавців
 
Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (1)
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна (2)
Інститут біології клітини (1)
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (3)
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного (1)
Інститут відновлюваної енергетики (2)
Інститут вугільних енерготехнологій (2)
Інститут газу (2)
Інститут геології і геохімії горючих копалин (1)
Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона (3)
Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського (6)
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського (1)
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова (1)
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного (1)
Інститут монокристалів (1)
Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля (1)
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича (8)
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного (5)
Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка (1)
Інститут сорбції та проблем ендоекології (1)
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка (1)
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського (11)
Інститут хімії високомолекулярних сполук (2)
Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка (1)
Міжвідомче відділення електрохiмiчної енергетики (1)
Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут" (4)
Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка (3)
Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна (1)
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+