Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Секція фізико-технічних і математичних наукExpand Секція фізико-технічних і математичних наук
Секція хімічних і біологічних наукExpand Секція хімічних і біологічних наук
Секція суспільних і гуманітарних наукExpand Секція суспільних і гуманітарних наук
Розподіл проектів серед інститутів-виконавців
Проекти за інститутами-виконавцями у розділі 1 "Отримання водню"
Проекти за інститутами-виконавцями у розділі 2 "Зберігання водню"
Проекти за інститутами-виконавцями у розділі 3 " Використання водню"
Проекти за інститутами-виконавцями у розділі 3 " Використання водню" 
hydrogen > UA > Інститути > Проекти за інститутами-виконавцями у розділі 3 " Використання водню"
 
Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (1)
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна (2)
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (3)
Інститут відновлюваної енергетики (1)
Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона (2)
Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського (1)
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича (3)
Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка (1)
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського (1)
Інститут хімії високомолекулярних сполук (2)
Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка (1)
Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут" (1)
Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка (2)
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+