Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Форми підтримки
Діяльність
Ради молодих вчених відділень НАН України
Про портал
Пропустити посилання переходів
Щорічна премія Президента України для молодих ученихExpand Щорічна премія Президента України для молодих учених
Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва
Щорічна премія Президента України для молодих учених 
Наукова молодь НАН України > Форми підтримки > Премії > Щорічна премія Президента України для молодих учених
 

Указ Президента України від 12.06.2000 №779 Про Положення про щорічну Премію Президента України для молодих вчених  

 

 

Зразки матеріалів по оформленню роботи для подання на щорічну Премію Президента України для молодих вчених:
титульна сторінка для Тому 1, Тому 2 і Реферату;
відомості про претендентів на здобуття Премії;
анотація роботи.

До комісії по роботі з науковою молоддю НАН України подаються такі матеріали:
1. Том 1 (2 примірника) у паперовому швидкозшивачу;
2. Том 2 (2 примірника) у твердій обкладинці;
3. Реферат роботи (додаткові 2 примірника);
4. Анотація роботи (укр., рос., англ.) – по 1 стор.;
5. Дозвіл на опублікування (1 примірник);
   Примітка: реферати (додаткові 2 примірника), анотації та дозвіл на опублікування НЕ ПІДШИВАЮТЬСЯ а вкладаються до одного із Тому 1.
6. Електронний носій (дискета, диск) на який необхідно записати: анотацію, реферат;
7. В електронному вигляді також необхідно надати (надіслати електронною поштою 
nm@nas.gov.ua; записати на окремий електронній носій, скопіювати під час здачі роботи):
     - фото в електронному вигляді (*.jpg) всіх виконавців роботи;
     - відомості про претендента.
Примітки: Всі матеріали в електронному вигляді мають бути виконані в текстовому редакторі Word, розмір шрифту - 14. Електронні варіанти матеріалів та їх роздруковані варіанти мають бути ідентичні. 

Рекомендації щодо оформлення та подання робіт на здобуття щорічної премії
Президента України для молодих вчених. 
 (Даний матеріал подається як додатковий і роз’яснювальний до основної Інструкції Комітету)

         Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – Комісія) приймає наукові роботи молодих вчених які працюють в системі НАН України. Подавати роботу до Комісії може лише установа НАН України, при цьому приймаються колективні роботи в складі яких є представники інших установ та організації. Бажаючі, які не працюють в системі НАН України можуть подавати роботи через відповідні комітети та комісії, що працюють при міністерствах чи галузевих академіях яким підпорядкована їх установа.

          Матеріали Тому 1

Документи Тому 1 повинні бути підшиті ТІЛЬКИ у швидкозшивач! Бажано паперовий, на обкладинці якого зазначають повну назву організації, назву роботи, ПІБ претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади. Ці ж данні повинні бути вказані і на титульній сторінці самого Тому 1, за яким має йти опис документів. Далі мають йти документи зазначені в Інструкції по оформленню робіт.

Всі сторінки Тому 1 мають бути ПРОНУМЕРОВАНІ!

В середину швидкозшивача бажано вклеїти конверт в якому розміщують додаткові матеріали на електронних носіях, дозвіл на публікацію, додаткові примірники реферату і роздруковану анотацію тощо.

Лист-подання має бути підписаний керівником установи та скріплений гербовою печаткою, до нього додається додаток в якому вказується перелік поданих документів та їх обсяг, повна назва установи з її адресою, куди має бути повернута робота, також визначають відповідальну особ за ознайомлення з матеріалами роботи.  
Реферат роботи має бути підписаний всіма претендентами! В кінці реферату необхідно вказати загальну кількість публікацій в яких відображена робота, що подається.

Додатково до реферату бажано долучити перелік публікацій по даній роботі (як додаткові сторінки до 10 сторінок реферату), підписаний всіма претендентами і засвідчений ученим секретарем установи. Перелік публікацій формувати в такій послідовності: монографії, статті, тези (конференції), патенти (авторські свідоцтва).

         Протокол засідання вченої ради установи, чи його витяг, має бути РОЗГОРНУТИМ і містити хід обговорення з питаннями, відповідями, рекомендаціями та відгуками на роботу. В протоколі мають бути відображені результати таємного голосування по КОЖНОМУ з кандидатів (окремо) про його включення до колективу авторів, а також результати голосування про висунення самої роботи на премію в цілому.

На здобуття премії установа НАН України може подавати роботу до складу авторів якої входять не лише її співробітники але й співробітники іншої установи НАН України чи установи іншої відомчої підпорядкованості. У цьому випадку коли у складі колективу присутні кандидати не лише установи НАН України, що висуває роботу, необхідно долучити також протокол засідання вченої ради іншої установи про включення їх співробітника до складу колективу із результатами таємного голосування по своєму кандидату. Установа, що висуває таку роботу в протоколі засідання вченої ради має відобразити результати голосування по ВСІХ авторах роботи щодо включення їх до складу колективу авторів.

         Довідка про творчий внесок у роботу обов’язкова для всіх робіт (навіть індивідуальних) і надається на кожного із претендентів. В ній необхідно вказати яку частку роботи (у відсотках) претендент виконав особисто.

         Всі документи Тому 1 мають бути підписані чи засвідчені відповідальними особами та скріплені печатками!

          Матеріали Тому 2

         Матеріали Тому 2 подаються ЛИШЕ у переплетеному вигляді в твердій обкладинці (як дисертаційна робота).

Всі сторінки Тому 2 мають бути ПРОНУМЕРОВАНІ!
Обсяг Томів не повинен перевищувати 250 сторінок! 

         В описі роботи викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.

         Після викладення опису роботи має йти перелік публікацій претендентів, в яких відображена робота. Перелік публікацій має бути підписаний всіма претендентами та засвідчений ученим секретарем установи. Перелік публікацій формувати в такій послідовності: монографії, статті, тези (конференції), патенти (авторські свідоцтва) тощо.

         До Тому 2 також включаються копії статей, патентів, довідок про впровадження, економічну ефективність тощо. Вони мають бути завірені відповідальною особою (ученим секретарем) та скріплені печаткою.

В кінці Тому 2 необхідно долучити переліки всіх публікацій по кожному із претендентів. Вони мають бути підписані автором і завірені ученим секретарем та скріплені печаткою. Перелік публікацій формувати в такій послідовності: монографії, статті, тези (конференції), патенти (авторські свідоцтва) тощо. 

 Додаткові матеріали Додатковими матеріалами можуть виступати монографії, підручники, брошури, що опубліковані за результатами поданої роботи. Ці матеріали вкладаються до паперової папки. На папку приклеюється титульний лист із зазначенням «Додаткові матеріали», також необхідно вказати перелік вкладених матеріалів.

 

 Нормативні документи

2012 (2)
2011 (2)
2010 (1)
2009 (3)
2008 (3)
2007 (3)
2006 (1)
2005 (1)
2004 (1)
2003 (2)
2002 (1)
2001 (2)
2000 (1)
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+