Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Найважливіші проекти 

У доробку відділу — 7 словників, близько 50 колективних, індивідуальних монографій та збірників, понад 10 підручників та посібників для вищої школи, сотні статей в авторитетних українських і зарубіжних наукових виданнях.

 • Клименко Н.Ф. Вибрані праці (2014);
 • Ніна Федорівня Клименко (Серія: "Біобібліографія вчених України") (2014);
 • Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики (2013);
 • Чернишова Т.М. Вибрані праці (2013);
 • Білецький А.О. Вибрані праці (2012);
 • Граматичний словник української літературної мови. Словозміна (2011);
 • Відображення історії та культури народу в словотворенні (2010);
 • Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі (2008);
 • Кореневий гніздовий словник української мови (2002);
 • Словник афіксальних морфем української мови (1998);
 • Частотний словник сучасної української художньої прози у 2 т. (1981);
 • Морфемна структура слова (1979);
 • Статистичні параметри стилів (1967).

Саме ці видання стали результатом найважливіших проектів, які здійснювалися упродовж усього існування відділу:

1. Узагальнення досвіду лінгвостатистичного дослідження українських текстів у новому типі словника — «Частотному словнику сучасної української художньої прози» у 2-х томах. Словник видано 1981 р. у видавництві „Наукова думка”за ред. В.С. Перебийніс. На базі цього словника укладено за допомогою комп’ютера «Обернений частотний словник сучасної української художньої прози», виданий 1998 р. Останній становить граматичний словник словоформ близько 33 тисяч українських слів з показниками частоти їх уживання у півмільйонній вибірці художніх прозових текстів.

2. Розроблення лінгвістичного та алгоритмічного забезпечення для систем автоматичного опрацювання інформації — результатом цієї роботи стала колективна монографія «Морфемна структура слова» (1979) за редакцією М.М. Пещак; розроблення алгоритмів і програм автоматичного редактора українського тексту «Рута» та двомовного (українсько-російського й російсько-українського) перекладача «Плай» (середина 1990-х рр.); «Граматичний словник української мови: Словозміна» (В.І. Критська, Т.І.Недозим, Л.В.Орлова, Т.К.Пуздирєва, Ю.В.Романюк; відп. ред. Н.Ф. Клименко, (2011) як комп’ютерна система, база знань про українську словозміну, представлена у вигляді формалізованих моделей словозміни.

2015 року завершено роботу над Електронним граматичним словником української літературної мови (словозміна). Це спільний проект відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України та лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка (режим доступу – лінгвістичний портал www.mova.info).

3. Розроблення ідеї створення машинного фонду української мови через формування баз текстів та налагодження на їхній основі систем автоматичного опрацювання текстової інформації, передусім систем автоматичного редагування та перекладу. Результат роботи — низка колективних монографій: «Закономірності структурної організації науково-реферативного тексту» (1982), «Автоматизація аналізу наукового тексту» (1984), «Лінгвістичні проблеми автоматизації редакційно-видавничих процесів» (1986), «Морфологічний аналіз наукового тексту на ЕОМ» (1990), «Синтаксичний аналіз наукового тексту на ЕОМ» (1999).

4. Створення бази даних про будову сучасного українського слова та розроблення засобів автоматизованого укладання на її основі нових типів українських словників. Вихід – комп’ютерний морфемно-словотвірний фонд української мови з генеральним реєстром понад 171 тис. українських слів за матеріалами 5 авторитетних академічних словників 1970-1989 рр. різних типів з відомостями про морфемну будову слів, їх частиномовну належність, кількість значень, абсолютну частоту вживання в тексті тощо. На базі фонду укладено «Словник афіксальних морфем української мови» Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловської, В.С. Карпіловського, Т.І. Недозим (1998), «Кореневий гніздовий словник української мови» Є.А. Карпіловської (2002), «Шкільний словотвірний словник української мови» Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловської, Л.П. Кислюк (2005).

5. Триває дослідження інноваційних процесів у сучасній українській мові, вивчення можливостей їх комп’ютерного моделювання й створення українських словників нового покоління. Результат цієї роботи — монографія Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловської, Л.П. Кислюк «Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі» (2008); сформований у відділі комп’ютерний фонд інновацій у сучасній українській мові (параметризована база нової української лексики та корпус мікроконтекстів) (понад 20 тис. одиниць); вивчення впливу соціодинаміки на систему та структуру мови, тенденцій мовних змін.

У доробку відділу — 7 словників, близько 50 колективних, індивідуальних монографій та збірників, понад 10 підручників та посібників для вищої школи, сотні статей в авторитетних українських і зарубіжних наукових виданнях.

 • Клименко Н.Ф. Вибрані праці (2014);
 • Ніна Федорівня Клименко (Серія: "Біобібліографія вчених України") (2014);
 • Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики (2013);
 • Чернишова Т.М. Вибрані праці (2013);
 • Білецький А.О. Вибрані праці (2012);
 • Граматичний словник української літературної мови. Словозміна (2011);
 • Відображення історії та культури народу в словотворенні (2010);
 • Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі (2008);
 • Кореневий гніздовий словник української мови (2002);
 • Словник афіксальних морфем української мови (1998);
 • Частотний словник сучасної української художньої прози у 2 т. (1981);
 • Морфемна структура слова (1979);
 • Статистичні параметри стилів (1967).

Саме ці видання стали результатом найважливіших проектів, які здійснювалися упродовж усього існування відділу:

1. Узагальнення досвіду лінгвостатистичного дослідження українських текстів у новому типі словника — «Частотному словнику сучасної української художньої прози» у 2-х томах. Словник видано 1981 р. у видавництві „Наукова думка”за ред. В.С. Перебийніс. На базі цього словника укладено за допомогою комп’ютера «Обернений частотний словник сучасної української художньої прози», виданий 1998 р. Останній становить граматичний словник словоформ близько 33 тисяч українських слів з показниками частоти їх уживання у півмільйонній вибірці художніх прозових текстів.

2. Розроблення лінгвістичного та алгоритмічного забезпечення для систем автоматичного опрацювання інформації — результатом цієї роботи стала колективна монографія «Морфемна структура слова» (1979) за редакцією М.М. Пещак; розроблення алгоритмів і програм автоматичного редактора українського тексту «Рута» та двомовного (українсько-російського й російсько-українського) перекладача «Плай» (середина 1990-х рр.); «Граматичний словник української мови: Словозміна» (В.І. Критська, Т.І.Недозим, Л.В.Орлова, Т.К.Пуздирєва, Ю.В.Романюк; відп. ред. Н.Ф. Клименко, (2011) як комп’ютерна система, база знань про українську словозміну, представлена у вигляді формалізованих моделей словозміни.

3. Розроблення ідеї створення машинного фонду української мови через формування баз текстів та налагодження на їхній основі систем автоматичного опрацювання текстової інформації, передусім систем автоматичного редагування та перекладу. Результат роботи — низка колективних монографій: «Закономірності структурної організації науково-реферативного тексту» (1982), «Автоматизація аналізу наукового тексту» (1984), «Лінгвістичні проблеми автоматизації редакційно-видавничих процесів» (1986), «Морфологічний аналіз наукового тексту на ЕОМ» (1990), «Синтаксичний аналіз наукового тексту на ЕОМ» (1999).

4. Створення бази даних про будову сучасного українського слова та розроблення засобів автоматизованого укладання на її основі нових типів українських словників. Вихід – комп’ютерний морфемно-словотвірний фонд української мови з генеральним реєстром понад 171 тис. українських слів за матеріалами 5 авторитетних академічних словників 1970-1989 рр. різних типів з відомостями про морфемну будову слів, їх частиномовну належність, кількість значень, абсолютну частоту вживання в тексті тощо. На базі фонду укладено «Словник афіксальних морфем української мови» Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловської, В.С. Карпіловського, Т.І. Недозим (1998), «Кореневий гніздовий словник української мови» Є.А. Карпіловської (2002), «Шкільний словотвірний словник української мови» Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловської, Л.П. Кислюк (2005).

5. Триває дослідження інноваційних процесів у сучасній українській мові, вивчення можливостей їх комп’ютерного моделювання й створення українських словників нового покоління. Результат цієї роботи — монографія Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловської, Л.П. Кислюк «Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі» (2008); сформований у відділі комп’ютерний фонд інновацій у сучасній українській мові (параметризована база нової української лексики та корпус мікроконтекстів) (понад 20 тис. одиниць); вивчення впливу соціодинаміки на систему та структуру мови, тенденцій мовних змін.

 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+